30/7/16

Σε ξένα χέρια το δημόσιο χρέος της Κύπρου - Δάνεια δισ. ευρώ από ΕΜΣ - ΔΝΤ, Ρωσία, ΕΤΕ και ΤΑΣΕ

Λευκωσία: Το κυπριακό δημόσιο χρέος έχει διεθνοποιηθεί και σε μεγάλο μέρος ανήκει στους ξένους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2015, που ανακοινώθηκε χθες, το μεγαλύτερο μέρος το 2015 αφορά τον επίσημο δανεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Βασικά, ποσό ύψους €7,2 δισ., ή περίπου 58% του επίσημου χρέους, σχετίζεται με δάνεια που παραχωρήθηκαν από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2015. Το υπόλοιπο 42% σχετίζεται με άλλα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ).
Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους σχετίζεται με ομόλογα εξωτερικού εκ των οποίων τα €2 δισ. ή περίπου το 70% της συνολικής αξίας της κατηγορίας αυτής αφορά τις εκδόσεις ΕΜΟ (ΕΜΤΝ) στις διεθνείς αγορές το 2015.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, κατά το 2015 η κατηγορία των εγχώριων ομολόγων κατέγραψε μείωση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος φθάνοντας στο 10%.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης σχετίζεται με τα δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά το 2013 κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2012. Από τότε ακολούθησαν ανοδική πορεία μέχρι το τέλος του 2015, κυρίως λόγω του επίσημου δανεισμού από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ. Από το 2013 και εντεύθεν, η συνεισφορά των εγχώριων ομολόγων στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε σημαντική μείωση της τάξεως των 14 ποσοστιαίων μονάδων προσεγγίζοντας το 10% το 2015. Από την άλλη, τα ομόλογα εξωτερικού έχουν αυξηθεί από το 2013 υποδηλώνοντας τη φθίνουσα πορεία της εγχώριας αγοράς ομολόγων τόσο σε αξίες όσο και σε σημαντικότητα και τη στροφή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης παρέμεινε σταθερό κατά τα τελευταία δύο χρόνια, φθάνοντας σε 18,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο χρέος ύψους 18,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μικρή αύξηση κατά το 2015 από 108% σε 109%. Παρόλο που το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μικρή αύξηση, η ποσοστιαία μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησε καθοδική πορεία, από 29% το 2013 στο 0,63% το 2015.

Η κρατική χρηματοδότηση στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της τραπεζικής κρίσης ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ ή περίπου 20% του ακαθάριστου δημόσιου χρέους στο τέλος του 2015. Το ποσό αυτό σχετίζεται με την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και του συνεργατικού τομέα μέσω της έκδοσης ομολόγων. Στο τέλος του 2015 η Κυβέρνηση παραχώρησε πρόσθετη στήριξη ύψους €175 εκατ. ευρώ, ή περίπου 1% του ΑΕΠ, στον συνεργατικό τομέα.

Ως προς τα ρευστά διαθέσιμα που πρέπει να έχει το κράτος, το εύρος της ελάχιστης και μέγιστης ρευστότητας αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισηγήσεις του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Το ελάχιστο επίπεδο ρευστότητας έχει τεθεί σε €200 εκατ. στον λογαριασμό αποθεματικού, ενώ η μέγιστη ρευστότητα έχει τεθεί σε €500 εκατ., που διατηρείται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό.

Στην περίπτωση που η ρευστότητα υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο, η εν λόγω ρευστότητα δύναται να επενδυθεί σύμφωνα με το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής που εγκρίθηκε από τον υπουργό Οικονομικών ή να χρησιμοποιηθεί είτε για επαναγορά ανεξόφλητων αξιογράφων της Δημοκρατίας είτε για πρόωρη αποπληρωμή δανείων. 
 
Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου 
Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.