28/9/16

Κυπριακό - Δούρειος Ιππος το Κεφάλαιο της Διακυβέρνησης

του Φοίβου Κλόκκαρη*
Στις συνομιλίες για το Κυπριακό, τα συμφωνηθέντα στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης και της κατανομής των εξουσιών, προδικάζουν την οικοδόμηση κράτους που δεν θα είναι βιώσιμο. Κράτους δυσλειτουργικού, με δαιδαλώδεις διαδικασίες, εγγενή διχοτομικά και αντιδημοκρατικά στοιχεία, που θα το οδηγούν σε παράλυση από τα αδιέξοδα.  Συγκεκριμένα και με βάση τα δημοσιευθέντα στον ημερήσιο τύπο ,συμφωνήθηκαν στο επίπεδο του ομοσπονδιακού κράτους:

  •         Δικαστική Εξουσία: Ίση Εκπροσώπηση Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) και Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) με ξένο δικαστή να επιλύει τα αδιέξοδα (καταστρατήγηση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας) 
  •         Εκτελεστική Εξουσία: Λήψη αποφάσεων με απλή πλειοψηφία που παραβιάζεται όμως από δύο δεσμεύσεις (1) Να συμφωνεί τουλάχιστον ένας ΤΚ υπουργός (2) Να συμφωνούν όλοι οι ΤΚ υπουργοί για τα ζωτικής σημασίας θέματα. Επίλυση αδιεξόδων από επιτροπή με ίση εκπροσώπηση ΕΚ και ΤΚ, που θα λαμβάνει αποφάσεις με την μέθοδο της κλήρωσης (καταστρατήγηση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων –ρύθμιση που προσβάλλει το κύρος του κράτους)
  •        Νομοθετική Εξουσία: Λήψη αποφάσεων με απλή πλειοψηφία στην Άνω Βουλή (20ΕΚ – 20ΤΚ) και στη Κάτω Βουλή (36ΕΚ – 12ΤΚ), που καταστρατηγείται με την δέσμευση της παρουσίας τουλάχιστον του ¼ των μελών κάθε κοινότητας. Μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων όπως και στην εκτελεστική εξουσία.

Στη βάση αυτών των συμφωνηθέντων, θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει συναπόφαση των δύο Constituent States για όλα τα  θέματα της Ομόσπονδιακής Κυβέρνησης. Η απαίτηση συναπόφασης προδικάζει αναρίθμητα αδιέξοδα, αφού το ΤΚ Constituent State θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας, επειδή θα έχει πλήρη εξάρτηση από αυτήν, μέσω της πλειοψηφίας των εποίκων και των διμερών συμφωνιών Τουρκίας – «ΤΔΒΚ», που είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν. Έκτοτε πολλαπλασιάστηκαν οι συμφωνίες και η Τουρκία εμμένει στην ενσωμάτωση τους στη λύση, αφού μετέβαλε και τις πραγματικότητες επί του εδάφους (μεταφορά νερού με αγωγό από Τουρκία, προγραμματισμός μεταφοράς ρεύματος κ.ά) .Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ακιντζί δήλωσε ότι θα ενσωματωθούν στο σύνταγμα του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού κράτους οπως ερμηνεύει τον όρο constituent state .Η αντιμετώπιση των αδιεξόδων θα επιλύεται με ξένο δικαστή στη δικαστική εξουσία και με κλήρωση στην εκτελεστική και νομοθετική.Αυτές οι ρυθμίσεις  πέραν της παραβίασης της αρχής της πλειοψηφίας, θα δημιουργήσουν ένα ασταθές και ανασφαλές περιβάλλον κράτους χωρίς κύρος και σοβαρότητα, που δεν αρμόζει σε μια σύγχρονη  δημοκρατία της Ευρώπης.

Η Τουρκία μέσω του ΤΚ constituent state και των συμφωνηθέντων στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης στο επίπεδο του κεντρικού κράτους, θα ασκεί τον πολιτικό ελεγχο του νέου κράτους στη Κύπρο.Τίποτε δεν θα μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την έγκριση της.

Για το μείζον θέμα των διμερών συμφωνιών Τουρκίας – «ΤΔΒΚ», που μετέτρεψαν το ψευδοκράτος, σε οιονεί επαρχία της Τουρκίας, πλήρως εξηρτημένο από αυτήν σε όλους τους τομείς (ασφάλεια, οικονομία, κρατική λειτουργία κ.λπ.), με δράσεις προσάρτησης χωρίς ουσιαστική αντίδραση της ΚΔ και προσφυγή στο ΣΑ/ΟΗΕ, ο πρόεδρος της ΚΔ δεν έκανε καμία μνεία στην ενημέρωση που πραγματοποίησε στη Βουλή. Το θέμα είναι μείζον, γιατί η ενσωμάτωση τους στη λύση, θέτει τις βάσεις πολιτεύματος, συνομοσπονδιακής μορφής και μετατροπή της Κύπρου σε προέκταση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με βάση τα συμφωνηθέντα, το κεφάλαιο της διακυβέρνησης θα αποτελέσει τον δούρειο ίππο εκπόρθησης εκ των έσω του κυπριακού κράτους απο την Τουρκία, η οποία δεν θα χρειάζεται επεμβατικα δικαιώματα και στρατεύματα για να ελέγχει την Κύπρο  . Οδηγούμεθα σε λύση που θα είναι χειρότερη της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης, αφού θα νομιμοποιηθεί η «ΤΔΒΚ» και θα επεκταθεί ο πολιτικός έλεγχος της Τουρκίας και στις ελεύθερες περιοχές (έλεγχος ολόκληρης της νήσου). Ανησυχίες για το κεφάλαιο της δικυβέρνησης εξέφρασε και ο κ. Πόλυς Πολυβίου (επιστολή 1η Σεπτεμβρίου 2016 προς τον πρόεδρο της ΚΔ) που ανήκει στο στενό περιβάλλον των νομικών συμβούλων του Προέδρου της ΚΔ και μοιράζεται το ίδιο όραμα μαζί του, για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ).Ας προβληματισθεί η κυβέρνηση μας και αναθεωρήσει τις θέσεις της.

 Το θέμα είναι μείζον και αφορά την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, που πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους απο τα συμφωνηθέντα στο κεφάλαιο της δικυβέρνησης .  Ισως η αισιοδοξία και οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, με την στήριξη και των δύο μεγαλύτερων κομμάτων,  έχουν αποκοιμήσει τον λαό, που θα υποστεί σοκ και τρόμο αν συνειδητοποιήσει τί συμφωνήθηκε στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης, που είναι εξίσου σημαντικό με εκείνα του εδαφικού ,της ασφάλειας,των εποίκων και των εγγυήσεων. Φωνές, όπως εκείνη του κ. Πόλυ Πολυβίου, που δεν προέρχεται από τους διαφωνούντες με την πολιτική στο Κυπριακό ( αδίκως χαρακτηρισθέντες ως «απορριπτικοί») ίσως συμβάλουν στην αφύπνιση, αν πολλαπλασιασθούν. Αλλά και οι διαφωνούντες με την ακολουθούμενη πολιτική και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις, οφείλουν να πράξουν περισσότερα προς την έγκαιρη, την ορθή και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών,  για την καταστροφική λύση που οικοδομείται. 


*αντιστράτηγος ε.α. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.