31/1/18

Ο Μεσογαίας για το συλλαλητήριο

Φαίνεται ότι το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες στην κοινωνία, τα κόμματα και την Εκκλησία.
Μετά την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του ίδιου του Αρζιεπισκόπου ότι η Εκκλησία στηρίζει και θα είναι παρούσα στο συλλαλητήριο της Αθήνας, που θα γίνει την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 14:00, και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, που μέρα με τη μέρα λαμβάνει τα χαρακτηριστικά εθνικής πανστρατιάς.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:Πρὸς 
Τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Πολ­λοὶ ρω­τοῦν γιὰ τὸ ἂν ὑ­πάρ­χει πρό­βλημα μὲ τὴ συμ­με­τοχή τους στὸ συλ­λα­λη­τή­ριο τῆς Κυ­ρι­α­κῆς 4 Φε­βρου­α­ρίου γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ἐ­πειδὴ διά­φο­ρες δη­λώ­σεις καὶ το­πο­θε­τή­σεις καὶ ἀπὸ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς πλευ­ρᾶς ἔ­χουν προ­κα­λέ­σει σχε­τικὴ σύγ­χυση, θὰ ἤ­θελα νὰ πῶ στὴν ἀ­γάπη σας δυὸ λό­για.
Ἕνα ἁ­γνὸ πα­τρι­ω­τικὸ συλ­λα­λη­τή­ριο, ποὺ μά­λι­στα στη­ρί­ζει τὰ ὅσα ἔ­χει πεῖ ἡ Ἱ­ερὰ Σύ­νο­δος στὴ σχε­τικὴ Ἀ­να­κοί­νωσή της,  ἀ­πο­τε­λεῖ, ὅ­πως καὶ οἱ ἐ­κλο­γὲς ἢ ἕνα δη­μο­ψή­φι­σμα, ἔκ­φραση τῆς λα­ϊ­κῆς βού­λη­σης, ἀρ­κεῖ νὰ μὴν τὸ κα­κο­ποι­ή­σουν ἀ­κρό­τη­τες καὶ κρυ­φὲς πο­τα­πὲς σκο­πι­μό­τη­τες. Τὸ συλ­λα­λη­τή­ριο τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης, ἄ­σχετα μὲ τοὺς λό­γους ποὺ ἀ­κού­σθη­καν, ἦ­ταν μία συγ­κλο­νι­στικὴ λαϊκὴ κραυγή, μιὰ φωνὴ ἀ­να­στε­να­γμοῦ πα­νε­θνι­κοῦ δι­α­με­τρή­μα­τος, ὅ,τι κα­λύ­τερο εἶδε ἡ πα­τρίδα μας τὰ τε­λευ­ταῖα χρό­νια. Ὁ τρό­πος τῆς ἀν­τί­δρα­σης καὶ τῆς πο­λε­μι­κῆς αὐ­τῶν ποὺ τὸ ἀ­πορ­ρί­πτουν, ἀπὸ μό­νος του φα­νε­ρώ­νει τὴ ση­μα­σία καὶ τὴν ἀ­ξία του.
Εὐ­και­ρία νὰ μα­ζευ­τοῦμε ὅ­λοι μαζὶ καὶ στὴν Ἀ­θήνα καὶ νὰ δι­α­τρα­νώ­σουμε τὴν ἀ­γάπη μας στὴν πα­τρίδα καὶ τὴν ἀ­νάγκη μας γιὰ ἐ­θνικὴ ἀ­ξι­ο­πρέ­πεια καὶ ὑπερη­φά­νεια. Ἀρ­κετὰ ἔ­χουμε πλη­ρώ­σει τὰ λάθη μας. Και­ρὸς νὰ ὀρ­θώ­σουμε ὡς λαὸς ὅ­λοι μαζὶ τὸ ἀ­νά­στημά μας καὶ νὰ ἀ­να­στή­σουμε τὴν ἀ­ξι­ο­πρέ­πειά μας.
Ρω­τοῦν με­ρι­κοὶ γιὰ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο καὶ τὶς δη­λώ­σεις του. Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πός μας ἁ­πλὰ εἶπε ὅτι προ­τι­μάει αὐ­τὸς τὰ δύ­σκολα καὶ ὄχι τὰ εὔ­κολα. Δὲν εἶπε νὰ μὴν κά­νουμε ἐ­μεῖς τὰ εὔ­κολα. Ἐ­μεῖς λοι­πὸν θὰ κά­νουμε ὡς λαὸς τὸ εὐ­λο­γη­μένο καὶ τόσο ὡ­ραῖο εὔ­κολο, τὸ νὰ βρε­θοῦμε ὅ­λοι μαζὶ καὶ νὰ συμ­βά­λουμε στὴ δυ­νατὴ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ εἶ­ναι πρά­γματι εὔ­κολο, ἀλλὰ πολὺ οὐ­σι­α­στικό. Ὅ­σοι λοι­πὸν μπο­ρεῖτε καὶ τὸ θέ­λετε, μὴ δι­στά­σετε νὰ τὸ κά­νετε. Ἡ εὐ­λο­γία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶ­ναι μαζί σας. Μὴν ἀμ­φι­βάλ­λετε κα­θό­λου.
Ἐν­νο­εῖ­ται ὅτι κι ἐγώ, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ εἶ­μαι πα­ρὼν στὸ Σύν­τα­γμα τὴν ἐρ­χό­μενη Κυ­ρι­ακή 4 Φε­βρου­α­ρίου στὶς 2:00μ.μ. μαζί σας.

Μετὰ πολ­λῶν εὐ­χῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9 σχόλια:

 1. Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη ήταν απογοητευτική. Προφανώς ευλογεί, δηλώνει συμμετοχή στα αυτονόητα, αλλά τον έχει προσπεράσει η πραγματικότητα και η ζωή.... Ο απλός κλήρος αγνόησε επιδεικτικά τις παραινέσεις τις ιεραρχίας και συμμετείχε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Η σημερινή του δήλωση και συμμετοχή του στο συλλαλητήριο της 4/2 είναι άνευ σημαδιας. Αναμενοταν πριν αυτό της Θεσσαλονικης και τοτε και θα είχε αξία, και όχι τώρα.....Η αποστροφή του λόγου για εξορκισμούς για ακρότητες και « άσχετα με τους λόγους που ακούστηκαν» δείχνει ότι η δημοκρατική ανοχή ακόμη και της πνευματικής ελίτ, έχει όρια και περιλαμβάνει μόνο όσους ταυτίζονται με αυτούς.... Γιατί να περιμένω κάτι καλύτερο από τους απαίδευτους ......Η δικαιολογία που είχε για τον κλόουν του θεού Ιερονυμο και προϊστάμενο του, είναι επιεικώς απαράδεκτη «...μας είπε ότι , ο κλόουν, προτιμάει τα δύσκολα και όχι τα εύκολα». Ο αφωνος και ασπονδυλος κλόουν που είχε κανει τα όσα μυρια όσα στο Μακαριστό Χριστόδουλος...Κρίμα Νικόλαε.... είναι ο χρόνος των απομυθοποίησεων πλέον....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ sun.
   Νομιζω οτι αδικεις εναν καταξιωμενο ιεραρχη που τιμα την συμμετοχη του στην Ορθοδοξη εκκλησια με την τεραστια διεθνως ανεγνωρισμενη μορφωση και αξια του.

   Διαγραφή
  2. Σαφεστατα και συμφωνω για το εργο του και την διεθνως αναγνωρισμενη ευρυμαθεια του. Ωστοσο στο κομματι αυτο της δηλωσεως του ειναι . λαθος. Ωφειλε να ειχε εκδηλωθει εκ των προτερων και οχι εκ των υστερων. Το πλεον ανησυτικο ειναι οτι εδειξε ενοχληση με τους ομιλητες της Θεσσαλονικης...και ποιος τον ρωτησε? Για τον κλοουν ας μην τα ξαναλεμε...Συμπερασμα, ο καθενας ειναι εξαιρετικος σε ορισμενα θεματα και οχι σε ολα....

   Διαγραφή
  3. Ο εν λόγω κύριος,ο Μεσογαίας,ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ,ΕΝΑΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΑ, τα ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ να διδάσκονται την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ αντί για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!!!!!ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ.

   Διαγραφή
 2. Δανιηλ 5 : 25

  Μετρηθηκατε - βρεθηκατε ελλιπεις - θα περατωθει η βασιλεια σας

  (THE WRITING ON THE WALL)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το γραφεν εις την βαρβαρικην πολλυ ωραιο Hasan. Ισως το καταλαβει ο κ. Πρεσβυς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Μεσογαίας έστειλε και στη Θεσσαλονίκη κείμενο που διαβάστηκε από τους ομιλητές.
  Ήταν από τους λίγους που στάθηκε υπέρ του Συλλαλητηρίου πριν δει τον κόσμο που μαζεύτηκε.
  Όσοι δεν ξέρετε μην προτρέχετε να καταδικάσετε τον άνθρωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οπως γραφτηκε.

  μια, Εθνικη ΠανΣτρατια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. τον αδικούμε γιατί όλοι τώρα προσπαθούν(οι ιεράρχες) να σωθούν από την θέση που είχαν πάρει στην αρχή και ήταν κατά των συλλαλητηρίων, ας μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας και ο Ιερώνυμος εχουν φιλικές σχέσεις απιστίας την εποχή της εταιρίας Σκαπανεύς. Αλλωστε πρωτοστάτησε ο Ιερώνυμος στην κηδεία του πατερα Τσίπρα κεκλεισμένων των θυρών για να μην δουν τον Αλέξη μεταξύ άλλων να κανει τον σταυρό του.

  τον σταυρσταυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.