28/2/10

Ιθαγένεια και Παράδοση

Η συζήτηση για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες δημιουργεί πολλές συζητήσεις μεταξύ κληρικών και λαϊκών και διατυπώνονται διάφορες απόψεις, οι οποίες, τις περισσότερες φορές, είναι αποσπασματικές, συνθηματολογικές και γι΄ αυτό προβληματικές. Με όσα θα καταγράψω στην συνέχεια θα εντοπίσω μια πλευρά του θέματος που είναι όμως γενική, παρά το ευσύνοπτο, και όχι αποσπασματική.

Η ιθαγένεια ως λέξη συνδέεται με την νομική επιστήμη και δηλώνει τον «νομικό δεσμό που συνδέει ένα πρόσωπο με ορισμένο κράτος και το καθιστά πολίτη του κράτους» και νομικά είναι συνώνυμη με την υπηκοότητα.

Είναι αυτονόητο ότι η ιθαγένεια αποτελεί την βάση ενότητος ενός Κράτους και δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές του Κράτους. Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτεία, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας και μελέτης, χορηγεί σε κάποιον μετανάστη την ιθαγένεια, ή αίρει την ιθαγένεια κάποιου άλλου για διαφόρους λόγους που προβλέπονται από την νομοθεσία. Ετσι, υπάρχει η κτήση, η διατήρηση και η αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας. Οπότε, είναι οι ιθαγενείς και οι ανιθαγενείς.

Οταν μελετήση κανείς τον τρόπο με τον οποίον συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, μπορεί να εντοπίση τρεις πραγματικότητες που προσδιορίζονται με ανάλογες λέξεις-κλειδιά, ήτοι το αίμα, την παιδεία και το πνεύμα.

Το αίμα είναι η βάση συνδέσεων των οικογενειών και γενικότερα των ιδιαιτέρων λαών. Πρόκειται για την συγγένεια του αίματος που συνδέει στενά τις οικογένειες και τις φυλές. Στους δεσμούς αίματος μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο ρατσισμός.

Πράγματι, ο ρατσισμός-εθνοφυλετισμός διακηρύσσει την βιολογική ενότητα, αλλά και την βιολογική ανισότητα των ανθρώπων και συγχρόνως κάνει λόγο για ανώτερες και κατώτερες φυλές και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται φυλετικές διαφορές, καταπιέσεις και δουλείες, εθνικές, κοινωνικές και φυλετικές.

Η παιδεία εξετάζει την ενότητα της κοινωνίας μέσα από άλλη ευρύτερη βάση, αφού την προσδιορίζει με την γλώσσα και τις ιδιαίτερες αρχές που καθορίζει ο πολιτισμός, που επικρατεί σε έναν χώρο. Στο σημείο αυτό δίνεται μεγάλη σημασία και προτεραιότητα στα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία ενός τόπου.

Πολιτισμός είναι όλος ο τρόπος ζωής, η κληρονομιά και οι σχέσεις μιας ομάδας ανθρώπων προς το περιβάλλον, τις αξίες της ζωής, τον Θεό και τον άνθρωπο. Εάν το αίμα προσδιορίζει τον βιολογικό οργανισμό του ανθρώπου, πράγμα που παρατηρείται και στα άλογα ζώα, ο πολιτισμός είναι εκείνος που χαρακτηρίζει κυρίως τον άνθρωπο και προσδιορίζει την ποιότητα της ζωής του. Είναι η «συλλογική μνήμη των ομάδων» που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και ενώνει τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ομάδες των ανθρώπων.

Το πνεύμα είναι μια τρίτη ενότητα που συγκροτεί ευρύτερες ομάδες ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αίμα και την παιδεία. Με την λέξη πνεύμα δεν εννοώ μόνον τις ανώτερες πνευματικές και καλλιτεχνικές αξίες, αλλά κυρίως την θρησκεία και στην προκειμένη περίπτωση την διδασκαλία και τις επιταγές της Εκκλησίας. Πρόκειται για το εκκλησιαστικό πνεύμα, για τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής που διακρίνεται για την διδασκαλία και το ιδιαίτερο βίωμα, που ονομάζεται εκκλησιαστικό πολίτευμα.

Επομένως, οι τρεις αυτές λέξεις, ήτοι αίμα, παιδεία, πνεύμα, συνιστούν τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους το αίμα, δηλαδή η βιολογική συγκρότηση, είναι ο στενός και εσωτερικός κύκλος, που συνδέεται με τον ρατσισμό, η παιδεία είναι ο αμέσως ευρύτερος κύκλος που χαρακτηρίζεται κυρίως από τον πολιτισμό, και το πνεύμα που είναι ο ευρύτατος και εξωτερικός κύκλος, βλέπει τα πράγματα με άλλη οπτική γωνία. Ο άνθρωπος όσο ωριμάζει πολιτισμικά και πνευματικά τόσο και εξέρχεται από το αίμα, προχωρεί στην παιδεία-πολιτισμό και ανέρχεται στο πνεύμα, που συνιστά την μεγαλύτερη και πληρέστερη ελευθερία.

Από την φύση της η ενότητα που στηρίζεται μόνο στο αίμα, παραβλέποντας και τα άλλα δύο στοιχεία, προωθεί την θεωρία της ανώτερης φυλής και αυτό συνδέεται με επιθετικότητες, όπως το είδαμε τον 20ό αιώνα με τον ναζισμό. Η παιδεία βελτιώνει κάπως τα πράγματα, αλλά είναι δυνατόν και αυτή να λειτουργήση επιθετικά, όταν προσδένεται στο άρμα του εθνοφυλετισμού- ρατσισμού, δηλαδή της νοοτροπίας του αίματος, οπότε δημιουργούνται οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών. Το πνεύμα, όπως εκφράζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, υπέρκειται του αίματος και της ιδιαίτερης πολιτισμικής έκφρασης, γιατί αναφέρεται περισσότερο στην οικουμενικότητα.

Ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς να καταργή τις ιδιαίτερες Πατρίδες, κινείται πάνω και πέρα από αυτές, γιατί προσδιορίζεται από την «μέλλουσαν» και όχι την «μένουσαν πόλιν» (Εβρ. ιγ΄, 14). Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι όλος ο παρών βίος είναι «αποδημία» και ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς «πολίτης», αλλά «οδίτης». Γι΄ αυτό συνιστά: «Μη είπης έχω τήνδε την πόλιν, και έχω τήνδε. Ουκ έχει ουδείς πόλιν. Η πόλις άνω εστί. Τα παρόντα οδός εστιν».

Πάντως, η Ιστορία του γένους μας έχει αποδείξει ότι ο ελληνισμός, ως τρόπος σκέψεως και ζωής, υπήρξε οικουμενικός, και η Ορθόδοξη Εκκλησία ζη και εργάζεται «εις πάντα τα έθνη» (Ματθ. κη΄, 19), προσλαμβάνει και τα πολιτισμικά και φυλετικά στοιχεία άλλων λαών και τα νοηματοδοτεί, όπως έδειξαν οι ιεραποστολικές προσπάθειες στα Βαλκάνια και την Ρωσία.

Οι ρατσιστές βλέπουν την ταυτότητά τους στο αίμα και σε μια πλευρά του πολιτισμού (την γλώσσα), αλλά όσοι διακατέχονται από το ορθόδοξο πνεύμα, και εμπνέονται από τον ελληνισμό, που και τα δυο κυριαρχούνται από την υγιή οικουμενικότητα, εξέρχονται από τη στενότητα των βιολογικών δεσμών, χωρίς να τους καταργούν και εισέρχονται μέσα στην όλη οικογένεια του Αδάμ.

Η πολιτιστική μας παράδοση διδάσκει ότι αυτή προσλαμβάνει άλλες παραδόσεις και τις νοηματοδοτεί, δεν φοβάται τίποτε, αλλά αντέχει στον χρόνο και τις πολιτισμικές επιθέσεις. Το ίδιο και η εκκλησιαστική παράδοση διδάσκει ότι είναι πολύ δυνατή και «όλο το φύραμα ζημοί». Οταν διακατεχόμαστε από φοβίες και αισθανόμαστε τον άλλο ως απειλή της ύπαρξής μας, φανερώνουμε υπαρξιακή ανασφάλεια.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος
ΒΗΜΑ

12 σχόλια:

 1. Μα και η χριστιανική εκκλησία πολυπολιτισμική είναι και δεν ανγνωρίζει έθνη, τουλάχιστον σαν ανώνυμος αναγνώστης δεν με ενδιαφέρει η άποψη της εκκλησίας για το "φυλετικό"
  διότι ο χριστιανισμός είναι εξ αρχής οικομενικός διεθνιστικός όπως και ο σοσιαλισμός, απλώς είναι θρησκεία
  Επίσης δεν θέλω η χωρα μου να "αποροφήσει" αλλοεθνείς επειδή μπορεί η εκκλησιά κα το παπαδαρίο Η εκκλησία ασχέτως με τις πατριωτικές κινήσεις ελαχιστον ιερέων, δεν αναγνωρίζει έθνη και κατα συνέπεια ούτε το Γένος και τη φυλή, άσχέτως αν υποκριτικά διαχειρίζεται αυτή την έννοια
  Φυσικά δεν διαβαθμίζω τις φυλές σε κατώτερες ή ανώτερες αλλά σε διαφορετικές οπού η κάθε μια έχει αναπτυξει εξαιτίας της μεμονομένης εξέλιξης πέρα απο τα διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά και ψυχοσυναισθηματικα.
  και εδω που τα λέμε δεν έχουν έρθει και οι καλύτερες πάστες στην Ελλάδα..

  ο Ιερώνυμος ο οποίος εχει μπεί στόχαστο εθνικών κύκλων είναι όντως ο ορισμός του "καλού χριστιανού" όμως είναι επικίνδυνος για το Έθνος όσο και το σύριζα.
  ΟΙ ιδιοσυχνότητες της φύλής ειναι αυτές που κάνουν την διαφορά και σε μια πολυπολιτισμική χαβούζα δεν γίνεται να συντονιστούν ούτε μεσω της σχολικής εκπαίδευσης ούτε μέσω αντιρατσιστικής προπαγάνδας ούτε μέσω χειραγώγησης κάτω απο ένα θρησκευτικό μαντρί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣ ΜΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ "ΓΔΕΡΝΕΙ" ΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ. Ο "ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΧΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΤΡΩΝΕΣ ΤΟΥ (ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ)ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΑΔΙ". ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με λιγα λογια με ενα σμπαρο δυο τριγονια.Δηλαδη να τους δωσουμε την Ελληνικη ιθαγενεια εντασοντας τους στην εκκλησια και συναμα διαβρωνουμε οτι Ελληνικο υπαρχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ: Η ελληνική εκκλησία ή θα επαίρεται για τις εθνικές/πατριωτικές επιδόσεις της(το κάνει όταν αμφισβητούνται πχ το 21)ή θα τονίζει τον οικουμενικό της ρόλο, υπεράνω του (ελληνικού) έθνους. Και τα δυο καρπούζια χωράνε κάπως στην ίδια μασχάλη όταν όλα είναι ήσυχα κι ωραία. Όταν όμως δεν είναι; Επέρχεται ξεφωνητό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ''όσοι διακατέχονται από το ορθόδοξο πνεύμα, και εμπνέονται από τον ελληνισμό, που και τα δυο κυριαρχούνται από την υγιή οικουμενικότητα, εξέρχονται από τη στενότητα των βιολογικών δεσμών, χωρίς να τους καταργούν και εισέρχονται μέσα στην όλη οικογένεια του Αδάμ.''

  Ομολογουμενως τετοιες λαμακιες ειχα καιρο να διαβασω. Ωστε ετσι, ο ελληνισμος διακατεχεται απο την υγιη οικουμενικοτητα. Για πες μας Ιερωνυμε, σε τι διαφερει ο οικουμενισμος, η διεθνισμος και η παγκοσμιοποιηση να το καταλαβουμε κι εμεις οι ανοητοι Ελληνες που δεν μας διακατεχει ουτε ο υγιης οικουμενισμος ουτε εμπνεομαστε απο το (αν)ορθοδοξο πνευμα. Και δεν ξερω αν εσυ κοιτωντας τη φατσα σου στον καθρεφτη βλεπεις απογονο του Αδαμ της Σαρας και της μαρας, εγω σε διαβεβαιωνω πως βλεπω απογονο του Δευκαλιωνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. το ότι ο Χριστός είναι για όλους τους ανθρώπους της γης,αυτό δεν σημαίνει ότι εναντιώνεται στην ύπαρξη των εθνών.Κι όποιος κάνει τέτοια σκέψη ή χαζός είναι ή βαλτός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κι ο Βουδας ειναι για ολους τους ανθρωπους της γης. Κι η σοφια στη διδασκαλια του Βουδα δεν συγκρινεται με τις αηδιες των γιδοβοσκων της ερημου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το ζήτημα της χορήγησης ιθαγένειας και δικαιώματος ψήφου στους λαθρομετανάστες, είναι καθαρά εθνικό και πολιτικό, η δε εκκλησία δεν έχει σχέση μ' αυτό.
  Πολύ σωστά αναφέρει το άρθρο ότι "Ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς να καταργή τις ιδιαίτερες Πατρίδες, κινείται πάνω και πέρα από αυτές, γιατί προσδιορίζεται από την «μέλλουσαν» και όχι την «μένουσαν πόλιν» (Εβρ. ιγ΄, 14)."

  Και μάλιστα, εγώ δεν βρίσκω πουθενά στα Ευαγγέλια "ιδιαίτερες Πατρίδες". Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στον Χριστιανισμό, διότι η διδασκαλία του δεν αφορά σε κοσμικές εξουσίες, κράτη κλπ. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, από τον 4ο μ.Χ. αιώνα, όταν η Εκκλησία, σαν κοσμική πια οργάνωση, δέχτηκε να γίνει στυλοβάτρια της κοσμικής εξουσίας επί Μ. Κωνσταντίνου, ξέφυγε από το πνεύμα του Ιδρυτού Της και έξω απ' αυτό μένει μέχρι σήμερα.

  Αποστολή των ιερέων είναι η διακονία και η διδασκαλία προς πάσα κατεύθυνση. Οι σημερινοί ιερείς υποτίθεται ότι είναι οι διάδοχοι των Μαθητών του Χριστού, των Αποστόλων και η εντολή του Χριστού προς εκείνους είναι καθαρή: "Πορευθέντες, κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ Οικουμένη". Τελεία και παύλα. Ούτε πάρε δώσε με κυβερνήσεις, ούτε περιουσίες, ούτε διάκριση μεταξύ λαών, εθνών, κρατών κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τα ψέμματα τελείωσαν. Χθες, 27/2/10, Κατατέθηκε το προσχέδιο νόμου για την ιθαγένεια.

  Ο καθένας μας ας αναλάβει τις ευθύνες του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 2:20,

  ΆΝΤΕ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΊΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΟΥ,ΜΗ ΤΥΧΟΝ ΒΓΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ Σ'ΑΡΕΣΕΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τι να περιμένει κανείς από το ΒΗΜΑ και κάποια.....εκκλησιαστικά τραγιά ;
  Ολο περισπούδαστες αναλύσεις, άρθρα, σοφιστείες, αναλύσεις επί αναλύσεων και γενικά......μπουδρολογίας το ανάγνωσμα.
  Πάρτε το απόφαση κ.κ. εκκλησιαστικοί τράγοι και ΜΜΕ. Οτι και να λέτε, όσο και να σκίζεστε, ότι και να γράφετε, δεν αλλάζουμε.
  ΝΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ, ΑΡΧΙΡΑΤΣΙΣΤΑΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ, ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΗ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ, ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ, ΑΡΧΙΞΕΝΟΦΟΒΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ.
  ΟΜΩΣ ΑΠΥΘΜΕΝΟΙ ΒΛΑΚΕΣ ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΑΣ ..... ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΔΕΝΑΣ ΤΣΟΓΛΑΝΟΙ.

  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Έλλην πολίτης

  Αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί ποιος είναι αυτός ο Ιερόθεος και τα οικονομικά του μοναστηριού που ελέγχει (Άγιος Βλάσιος), όπου έχουν επενδυθεί εκατομ ευρώ από δωρεές και προσφορές αφελών (που διαχειρίζεται εν λευκώ ο εν λόγω "οικουμενιστής χριστιανός"), από αυτούς που προπαγανδίζουν ότι πρέπει να λεγόμαστε Ρωμιοί και όχι Έλληνες!
  Ο Μεγάλος Περικλής Γιαννόπουλος το είχε ξεκαθαρίσει πολύ απλά πριν από έναν αιώνα:
  "Κοντός ψαλμός αλληλούϊα: Πας παπάς, αισθανόμενος πρώτα χριστιανός και δεύτερα Έλλην ΞΟΥΡΑΦΙΣΘΗΤΩ"
  Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.