28/9/12

Ο ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

τοῦ Νέστορος Νικηφορίδη
Α)  Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΛΑ ΤΟΥ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΣ
Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἴσως τό πιό δύσκολο πεδίο τῆς διανοήσεως. Ὅλα εἶναι ἀμφισβητήσιμα ἀπό ἰδεολογικά στρατευμένους ἤ ἀπό κέντρα συμφερόντων. Πρέπει κανείς νά ἔχῃ φωτισμό τοῦ Θεοῦ, οὐσιαστικά, γιά νά μπορῆ νά μιλήσῃ μέ ἀληθινή αὐθεντία σέ θέματα φιλοσοφίας τοῦ πολιτισμοῦ.  Καί πάλι, θά βρεθοῦν κακοθελητές νά κακολογήσουν.

Παρά τήν ἀνεπάρκεια τοῦ γράφοντος ὑπάρχει ἐν τούτοις ἀνάγκη νά λεχθοῦν ὁρισμένα πράγματα καί ὁ καθένας ἄς τά σκεφθεῖ καί ἄς πράξει ἀνάλογα:
Τά ἔχουν κάνει μούσκεμα οἱ διοικοῦντες τόν κόσμο. Τρελλάθηκαν! Δέν τό λένε τά ΜΜΕ ἀλλά τό λένε οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι καί ὁ κοινός νοῦς. Δέν τρελλάθηκαν βέβαια ὅλοι. Ἀλλά δεῖτε τά σχέδια ὁρισμένων γιά ἀνάπτυξη ὑπερκόσμιων τεχνολογιῶν αἰχμῆς καί καταστροφῆς, λές καί δέν ἔφταναν οἱ πηρυνικές βόμβες, τά σχέδια ἄλλων, μικρότερων,  γιά ἀνασύσταση αὐτοκρατοριῶν ὅπως τῆς Ὀθωμανικῆς, τίς πόλεις ἄλλων στήν Κεντρική Ἀσία μέ μυστικιστικά σύμβολα καί πολεοδομία παγκοσμιοποιημένου ἀποκρυφισμοῦ, τίς διενέξεις ἄλλων γιά τόν ἔλεγχο πηγῶν ἐνεργείας τεχνολογικῶς παρωχημένων, τίς σπέκουλες ἄλλων γιά χρυσό καί χαρτί πού κοστίζουν  αἷμα ἀθώων...
Παρουσιάζουν ἐξαιρετικό ένδιαφέρον, ὁρισμένα βίντεο καί κείμενα στό Διαδίκτυο περί "ψυχοπαθῶν" , ἤτοι φιλόδοξων  καί σκληρόκαρδων άνθρώπων, πού ἔχουν  ὅμως συνείδηση τῶν πραττομένων ἄρα καί εὐθύνη. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τρόπον  τινά εὐνοῦνται ἀπό τήν φύση τοῦ οἰκονομικο-πολιτικοῦ  "συστήματος" καί καταλαμβάνουν θέσεις ἐξουσίας καί στήν οἰκονομία καί στήν πολιτική, ἀπαξιώνοντας σταδιακῶς ΟΛΟΥΣ τούς ἄλλους.  Παρακάμπτεται ἔτσι, μέ τόν ψυχολογικό ὅρο τοῦ "ψυχοπαθοῦς",  ἄν  καί μή ἀποδεκτόν ἀπό τήν κρατοῦσα ψυχιατρική, κάθε κατηγορία περί συνομωσιολογίας.  Καί συναντᾶται ἡ θεώρηση αὐτή μέ τίς ἄντιλήψεις πού ἐκθέτει σέ βιβλίο του ὁ Ὄουεν, πρώην  Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, περί ἑνός εἴδους τρέλλας -ἐπάρσεως  πού καταλαμβάνει ὁρισμένους πολιτικούς ἀρχηγούς.
Γιά ἕνα διάστημα, μέ βιβλία ὅπως τό γνωστό βιβλίο τοῦ Λεμπέση (κυκλοφορήθηκε κατά τήν διάρκεια τοῦ Β Παγκοσμίου πολέμου)  περί τῆς ἐπιδράσεως τῶν βλακῶν στίς κοινωνικές διεργασίες καί ἐξελίξεις, εἶχε πιστευθῆ ὅτι ἴσως ἡ μαζοποίηση ἐγκυμονοῦσε μαζί μέ τήν πολλή βία καί περισσή βλακεία, τήν ὁποία κάποιοι θά μποροῦσαν νά ἐκμεταλλευθοῦν μέ τήν κατάλληλη ἐνδυνάμωση καί ἐν συνεχείᾳ χειραγώγηση τῆς κάστας τῶν βλακῶν.
΄Ἴσως τότε ἦταν, ἤ λίγο ἀργότερα,  περί τῆς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, πού κάποιοι  τάχατες ἔξυπνοι ἀποφάσιζαν νά καλλιεργήσουν τήν βλακεία μεταξύ τῶν ἁπλῶν μουσουλμάνων καί δή τῆς Αἰγύπτου, γιά νά τούς ἐκμεταλλεύνται στό διηνεκές ὅπου θά τούς χρειάζονταν...καί ἰδού τά ἀποτελέσματα:  Ἰσλαμικός φονταμενταλισμός! Ξεχείλισε ἡ γῆ ἀπό ἐξυπνάδα!
Ἀπεδείχθη ἔτσι, ὅτι ἡ μεγαλύτερη βλακεία εἶναι τό νά θεωρῆ κάποιος ὅτι εἶναι ἔξυπνος καί νά θέλει νά χειρισθῆ τούς ἄλλους ὡς βλάκες. Μπούμερανγκ!
Ὡστόσο, στό μεταξύ, στό πεδίο τῶν σοβαρῶν ἀνθρώπων ὅπου ἡ βλακεία τίθεται στό περιθώριο καί ὅλα τα συστήματα λειτουργοῦν λογικά καί μέ ἐσωτερική συνοχή καί συνέπεια , εἴχαμε ἕνα ἄλλο ἀξιόλογο ἀποτέλεσμα, μέ ἐπίκαιρα καί γιά σήμερα τά ἠθικά του διδάγματα: Τά παρανοϊκά σχέδια τοῦ χιτλερισμοῦ περί παγκοσμίας ἐπικρατήσεως ἑνός μόνον πολιτισμοῦ ἐπί τῆς γῆς, στό ὄνομα τῆς δικῆς του ἀντιλήψεως περί τάξεως καί διαστρωματώσεως τῶν άνθρώπων, στήν ὁποία τάξη - ὦ τῆς ὕβρεως! - θά ἔπρεπε να ὑποταχθῆ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ,  αἱματοκύλισαν ὅπως ἦταν φυσικό τόν κόσμο. Ἔτσι τό πρόβλημα ξανατέθηκε στό ἐπίπεδο τοῦ προσκηνίου τῆς ἱστορίας ὡς πρόβλημα ὄχι τόσο τῆς βλακείας τῶν πολλῶν, ὅσο κυρίως τρέλλας τῶν ὀλίγων πού κατάφεραν νά γίνουν κάπως, κάπου, ἀπόλυτα κυρίαρχοι! –καί μέ τήν βλακεία τους στό τετράγωνο, ἀφοῦ ἤθελαν νά ἐλέγξουν τόν κόσμο ὅλο καί νά χειραγωγήσουν ΟΛΟΥΣ τούς ἄλλους, ἄρα καί ἔξυπνους καί βλάκες, ὡς βλακωδεστέρους ἑαυτῶν!  
Ἀλοίμονο, ὅμως, ἐνῶ τέτοια ἦταν καί εἶναι  ἡ πραγματικότητα, τό προσκήνιο τῆς ἱστορίας πέρασε καί περνάει ἀπαρατήρητο ἀπό τά ΜΜΕ. Τά ΜΜΕ...

Β) Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ...
 Χρειαζόμαστε λένε τά ΜΜΕ (τό ψελλίζουν μέ ταινίες τῆς δεκαετίες τοῦ 1950 ἤδη!), μία παγκόσμια αὐτοκρατορία γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τούς ἐξωγήϊνους!  Ἐδῶ οἱ λογικοί γελᾶμε, ἀλλά μήν ξεχνᾶμε, ὑπάρχουν καί τρελλοί πού κρατᾶνε τά ἠνία!  Ὅπου νἆναι, θά ἐπιβεβαιώνουν "ἐπιστημονικά" κάποιοι, ὅτι οἱ ἐξωγήϊνοι εἶναι ἐδῶ!
Δέν ὑπερβάλλουμε. Σύμφωνα μέ  πρόσφατη εἰδησεογραφία περί εὑρημάτων καί ὑποθέσεων, ὑποτίθεται ἐπιστημονικῶν,  'Αμερικανικοῦ  Πανεπιστημίου:  Ἡ  ζωή, λέει, ἦλθε στήν γῆ ἀπό τό διάστημα μέ μορφή μικροβίων τά ὁποῖα,  καθ' ὑπόθεσιν ὄχι καί τόσο ἐπιστημονική (ὁλότελα αἴωλη),  ὑπάρχουν σκόρπια σέ πλανῆτες καί σέ μετεωρίτες σέ ὅλο τό διάστημα! Καί τά "δικά μας" λοιπόν μικρόβια, ταξίδευαν πάνω σέ μετεωρίτες ὑπὀ συνθῆκες διαστήματος, ἀλλά ἔπεσαν στήν γῆ καί ἐξελίχθηκαν σέ συνθῆκες γῆς ....καί προέκυψε ὁ ἄνθρωπος!
Ὁπότε, ὅταν θά ἔχουμε δεχθῆ καί χωνέψει αὐτήν τήν ἑπιστημονικοφανῆ  ὑπόθεση, καί ἀποδειχθῆ φυσικά ὅτι δέν πλανῶναται στό διάστημα μικρόβια, καί δεδομένου ὅτι πές-πές κάτι μένει, θά  τίθεται τό ἐρώτημα, "Ἀφοῦ δέν προϋπῆρχαν τά μικρόβια σκόρπια στό διάστημα, τότε μήπως κάποιος ἐξωγήϊνος πολιτισμός δημιούργησε τά συγκεκριμένα μικρόβια πού ἔφτασαν στήν γῆ; ".  Μήπως ἄρα θά πρέπει νά ἀμυνθοῦμε ὅλοι ὡς "ΠΛΑΝΗΤΗΣ", ὑπό μία παγκόσμια κυβέρνηση (καί  ὑπό ὀργανώσεις ὅπως ἡ Σαηεντόλοτζυ πού λένε ὅτι προερχόμαστε ἀπό καλούς ἐξωγήϊνους), στούς κακούς ἐξωγήϊνους;  Ἰδού πού οἱ ἰδεολογικοί ἰνστροῦχορες τῆς νέας παγκοσμιοποιήσεως δέν μᾶς τά λένε καί τόσο λογικά....
Ἀλλά ἄς ἀφίσουμε τίς ὑποθετικές ὑποθέσεις τῆς ἐρχόμενης νέας παγκόσμιας ἰδεολογίας. Τό πρόβλημα εἶναι πολύ ρεαλιστικά, ὅτι ἡ ήγεσία τοῦ κόσμου δέν μοιάζει νά ἔχῃ  ἀντιληφθῆ τόν προαναφερθένατα  παραλογισμό τοῦ χιτλερισμοῦ οὔτε νά ἔχῃ ἀντλήσει τά σχετικά συμπεράσματα. Πορεύεται μέ ἐντυπωσιακή νομοτέλεια πρός τά ἴδια καταστροφικά ἀποτελέσματα.  Λές καί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε γιά τό σύστημα καί ὄχι τό σύστημα γιά τόν ἄνθρωπο. Καί λές καί τό σύστημα πού ἔστησε τόν Χίτλερ οὐδέποτε ἐξέλιπε, τοὐλάχιστον ὡς ἰδεολογική ἔμπνευση "ψυχοπαθῶν" μέ τήν παραπάνω ἔννοια.

Γ)  Ο ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 
Ἔχουμε στήν πατρίδα μας μία σοβαρότατη κρίση στήν πραγματική οἰκονομία, μία ἐθνική καταστροφή στήν διαχείριση τοῦ (ὅποιου) "ἐθνικοῦ μας νομίσματος", καί μᾶς ὑποσκάπτει πλῆθος σοβαρῶν προβλημάτων ἀπό ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς ἐχθρούς.
Δέν ἔχουμε ἐθνική στρατηγική ὑπεράνω κομμάτων. Οὔτε καί ἐπίσημες διαδικασίες διαμορφώσεώς της καί δή και μακρυπροθέσμως.
Δέν ἔχουμε κάν κοινή γραμμή πλεύσεως ὡς λαός. Δέν ἔχουμε πλέον κοινωνική συνοχή, διαιρέθηκε μεταξύ εὐρώ καί δραχμῆς. Καί μεταξύ μεταναστῶν πρός ἀπέλαση χάριν τῆς Ἑλλάδος καί τῶν παιδιῶν μας, καί μεταναστῶν πρός φιλοξενία χάριν τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς παγκόσμιας ἐπαναστάσεως...
Δέν ἔχουμε ΜΜΕ ἐλεύθερα καί δημοκρατικά. Γι' αὐτό, δέν ἔχουμε εἰρμό ὡς κοινωνία στίς ἀξίες μας. Διαφωνοῦμε σχεδόν ὅλοι σέ σχεδόν ὅλα. Ἀκριβέστερα, συμφωνοῦμε ἀνά μικρές ὁμάδες, διαιρεμένοι μεταξύ μας. Καί ἀσυντόνιστοι. Παρά τήν  εὑρεία ἐνημέρωση!
ΔΕΝ ἔχουμε τούς ἴδιους ἀδελφούς λαούς.  Ἄλλοι  Ἕλληνες εἶναι καί Ἀμερικάνοι. Ἄλλοι  Ἕλληνες εἶναι καί Αὐστραλοί.  Ἄλλοι Ἕλληνες εἶναι καί Γερμανοί.  Ἄλλοι Ἕλληνες εἶναι καί Ρῶσοι ἤ Οὐκρανοί. Ὑπάρχουν καί  μέσα στήν Ἑλλάδα Ἕλληνες πού ποτέ δέν μεταναστεύσανε πραγματικά, ὅμως, νιώθουν κάπως Παριζιάνοι ἤ Λονδρέζοι....
Ὕστερα, ὡς πρός τήν τεχνολογία. Ὁ τέλειος ἐθνικός καί ὑπερεθνικός διχασμός. ΔΕΝ ἔχουμε κάν ἀνάγκη τήν διάκριση μεταξύ Δεξιᾶς καί  Ἀριστερᾶς.  Σέ λίγο θά διαπληκτιζόμαστε ἀνάλογα μέ τό ἄν δεχόμαστε ἤ ὄχι τίς "ἔξυπνες κάρτες" μέ κάποιο χάραγμα, καί κυρίως μέ τήν παράδοση ὅλων τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, τοῦ φακέλου μας, σέ ὅποιον μαφιόζο ἤ ἐχθρό τῆς πατρίδας μας τά ζητήσει καί πληρώσει...  καί αὐτά βέβαια μέ ἕναν εὐγενῆ σκοπό δημοσίου συμφέροντος , τήν πάταξη τῆς τρομοκρατίας...
Τά ἀνωτέρω, σκοτεινά καί δυσοίωνα σημεῖα τῶν καιρῶν, εἶναι μικρές πινελιές πού ἀναδεικνύουν ὅμως τό φῶς πού προέρχεται ἀπό μία πηγή φωτός, νοηματικῶς ἐξωτερική ὡς πρός τόν πίνακα ἀλλά συγχρόνως , αἰσθητικῶς, ἀπό τίς ἴδιες τίς πινελιές πού βρίσκονται σκόρπιες ἐντός τοῦ πίνακα!  Ὅπως σέ ὁρισμένους  ὡραίους σουρρεαλιστικούς πίνακες τοῦ μεσοπολέμου.
Θά ἀναρωτηθῆ κανείς: Μά ποιό εἶναι τό φῶς;  Σουρρεαλιστική λίγο ἡ ἀπάντηση.  Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς... Διότι ...
Διότι ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά συνεχίσῃ γιά πολύ τό ψεῦδος στήν χώρα τῆς Ἀλήθειας καί τοῦ Φωτός . ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά συνεχισθῆ ἐπ' ἄπειρον ἡ μαύρη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ, πού ὅταν δέν ἔχουν θλιβερές οἰκονομικές εἰδήσεις, προβάλλουν νέα οἰκονομικά μέτρα πού ἴσως ληφθοῦν, σεισμούς και καταποντισμούς, ἤ ἔστω, ὕστατο καταφύγιο, τήν κακοκαιρία πού ἔρχεται.... ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά συνεχίσουν οἱ δικαστές νά δικάζουν σέ μία χώρα  ἀδικίας προσποιούμενοι ὅτι εἶναι συνταγματικά ἤ ἀναγκαῖα, μέτρα πού οὔτε συνταγματικά εἶναι οὔτε ἀναγκαῖα.
ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά διαμορφώνεται στρατός,  χωρίς στέρεες ἀμυντικές δυνατότητες ἀπέναντι στόν πλέον ἐπιθετικό ἐχθρό του,  καί οἱ πολιτικοί νά μήν ἀναζητοῦν ἀποτελεσματικότερες συμμαχίες καί παραγωγικότερες συμφωνίες. ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά πολλαπλασιάζεται ἀνύπαρκτο δημόσιο χρέος καί νά μειώνονται συγχρόνως οἱ δαπάνες γιά τήν ἄμυνα, γιά τήν ὑγεία, γιά τήν παιδεία, γιά τήν ὕπαρξη δηλαδή καί τήν διατήρηση τοῦ ἔθνους.  ΔΕΝ εἶναι δυνατόν γιά τρεῖς κι ἑξῆντα καί γιά δυό θέσεις έργασίας, να κατασκευάζουμε δρόμους γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, πού ἐμεῖς δέν ἔχουμε, καί γιά τήν  αὔξηση τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου σέ βάρος τῶν ἐντοπίων ἐπιχειρήσεων .
ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά ἀφίνονται οἱ μετανάστες μέ τήν ὑποστήριξη μιᾶς μειοψηφίας Ἐφιαλτῶν καί Ρεπούσηδων, "Ἑλλήνων" κατ' ὄνομα, νά ἀντικαθιστοῦν σταδιακῶς τόν Ἑλληνικό λαό, ἀκόμηκαί  στόν ἤδη τόσο πολύ συρρικνωμένο χῶρο τῆς ἱστορικῆς του ὑπάρξεως.  Καί νά καλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά συνδράμῃ μέ συσσίτια μή ἀπελάσιμους μετανάστες.
ΔΕΝ εἶναι δυνατόν ὁ Ἑλληνικός λαός, ἕνας λαός τοῦ ὁποίου τό ἥμισυ προέρχεται ἀπό πρόσφυγες, ὡς πρός τόν ἕνα τουλάχιστον ἐκ τῶν γονέων, να ἀνεχθῆ νά καταστῆ πρόσφυγας στήν ἴδια τήν  Ἑλλάδα.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – μακάρι ἀναίμακτα, εἰρηνικά, καί διά τῶν θεσμῶν μας -  ὁπωσδήποτε ἀνεξαρτήτως πρός τίς πολιτικές τῶν κομμάτων καί πρός τούς ἀντισυνταγματικούς καί ἀντιστρόφους νόμους πού ψηφίζουν,  κατά τῆς  νέας ἀποικιοκρατίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατά τῆς νέας φεουδαρχίας τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων καί κατά τῆς βαρβαρότητας τοῦ τουρκικοῦ  μεγαλοϊδεατισμοῦ πού οὐσιαστικῶς ἐπισείεται ἐναντίον μας  γιά τήν περίπτωση πού θελήσουμε νά βγοῦμε ἀπό τήν μέγγενη τοῦ μνημονίου καί τοῦ μεταναστευτικοῦ ζητήματος.
ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, τοῦ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και τοῦ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ  πᾶνε πακέτο καί ἀποτελοῦν συνδυασμένη ἐπίθεση. Ὅποιος δέν ἀντιμετωπίζει καί τά δύο μαζί, καί δή μέ ριζοσπαστικό καί ἀποτελεσματικό τρόπο, εἴτε ἀρέσουμε, εἴτε δέν ἀρέσουμε, γιατί ἀλλοιῶς δέν γίνεται, κοροϊδεύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.