28/9/12

Το συνταγματικό δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης και η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους

Σακκάς Ιωάννης, Πρώην Εισαγγελέας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΜΕ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεσμικό όργανο της ΕΕ, με στοιχεία από 7/2010  και μόνο έως 6/2011, διαπιστώνει ότι το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται υπό κατάρρευση εξαιτίας των μέτρων λιτότητας, της διογκούμενης ανεργίας (διαπίστωση και της ΔΟΕ) και των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, έχοντας απώλεια εσόδων κάθε έτος περί τα 5 δισ. Ευρώ, και ότι οι συντάξεις και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οδηγούνται προς εξαφάνιση.
Ζητήθηκαν δε από την Ελληνική Κυβέρνηση νέα στοιχεία  για το Ασφαλιστικό Σύστημα για την περίοδο 7/2011 έως 8/2012 και τι  μέτρα έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για την αποτροπή παταγώδους κατάρρευσης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος και την προστασία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Η παγκόσμια αυτή διαπίστωση από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει στο φως τη δομημένη-οργανωμένη προδοσία του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, με δράστες τους τελευταίους από το 2008, Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Βουλευτές, Τράπεζα της Ελλάδος, Διοικητές και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων σε συντονισμένη δράση τους με οικονομολόγους του διεφθαρμένου-διαπλεκόμενου δικομματισμού και  με την οικονομολογίστικη νοοτροπία της  Τρόϊκας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) υπό την καθοδήγηση της Γερμανικής ισοπεδοτικής αλαζονείας και υπεροψίας  της καγκελλαρίου  Μέρκελ και της αντίστοιχης Γαλλικής της  Λαγκάρντ του ΔΝΤ.  Η οικονομολογίστικη αντίληψη της υπερπροστασίας του νομίσματος του Ευρώ (δημιούργημα του γαλλογερμανικού άξονα) στη σύγχρονη κρίση κρατικού χρέους και της τραπεζικής δήθεν «συστημικής» κρίσης, δημιούργησε συστημικό κίνδυνο στο ελληνικό κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα, με δόλιες στοχευμένες κρατικές δράσεις στη κοινωνικο-ασφαλιστική γενοκτονία του ελληνικού πληθυσμού (ασφαλισμένων, συνταξιούχων, ανέργων κλπ) ως πληθυσμιακής οντότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στοχευμένη αυτή γενοκτονία, που ευρίσκεται σε εξέλιξη,  έρχεται σε αντίθεση με  Διεθνείς Συμβάσεις  και Συντάγματα που προστατεύουν το σύγχρονο κοινωνικο-ασφαλσιστικό σύστημα και νομικά δεσμεύουν τα ανωτέρω όργανα κρατών και διεθνών οργανισμών. Η σύγκρουση μεταξύ Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Γερμανικής αλαζονείας  του λόμπι της Μέρκελ, έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη.
Η παρατεταμένη και συντονισμένη-οργανωμένη παραβίαση των διεθνών συμβάσεων που υπέγραψαν η Γερμανία και η Γαλλία, με τη χρήση της οικονομολογίστικης σύγχρονης πολεμικής τεχνικής των Μνημονίων και των καθ’ υπόδειξη ψηφισμένων εφαρμοστικών νόμων στην Ελλάδα,  αποκαλύφθηκε πλέον διεθνώς και επίσημα  με την από12 Σεπτεμβρίου 2012 διαπίστωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεσμικού οργάνου της ΕΕ, με ήδη λιγοστά στοιχεία από 7/2010  και μόνο έως 6/2011, ότι το Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα είναι σε κατάρρευση και αντίστοιχα και ο πληθυσμός της Ελλάδος ευρίσκεται σε κοινωνικο-ασφαλιστική γενοκτονία, ως εθνική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπεσε πλέον  η διεθνής μάσκα της υποκρισίας Μέρκελ-Λαγκάρντ-Παπανδρέου Γ και παρελκομένων τους.
Η υλοποίηση του 2ου Μνημονίου στην Ελλάδα (ήδη Ν 4046/14-2-2012) στοχεύει και  υλοποιεί ολοκληρωτικά την κοινωνικο-ασφαλιστική γενοκτονία των Ελλήνων, ως εθνική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ότι αυτό συνεπάγεται, με τη συνέργεια-βοήθεια της υποχρεωτικής (νομικίστικης) αρπαγής των αποθεματικών κεφαλαίων  των  Ελληνικών Ασφαλσιτικών Ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος και το αναγκαστικό «κούρεμα» τους. Έτσι μεθοδικά δημιούργησαν εν γνώσει τους δολίως: α) συνθήκες ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν την φυσική καταστροφή των Ελλήνων ασφαλισμένων εν όλω ή εν μέρει, ως στοχευμένης εθνικής οντότητας και β) συνθήκες ζωής στέρησης πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένες να επιφέρουν την καταστροφή μέρους του πληθυσμού. Οι καταστάσεις αυτές ενεργοποιούν διεθνείς ποινικές ευθύνες των υπαιτίων της με πρόθεση κατάρρευσης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα. (Βλεπε σχετικώς και τα άρθρα 6 παρ γ  και 7 παρ 1 γ-2β του Ν 3003/8-4-2002 για τα εγκλήματα γενοκτονίας  αρμοδιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης).
 . Με τη χρήση της τεχνικής των γνωστών Μνημονίων, για την υπερπροστασία του ευρώ, ως διεθνούς νομίσματος, δημιούργησαν ήδη συστημικό κίνδυνο στο κοινωνικο-ασφαλιστικό  σύστημα και γρήγορα έρχονται στο φώς ποινικές ευθύνες των ανωτέρω, διότι το διεθνές νομικό σύστημα και το εσωτερικό δίκαιο δεσμεύουν και προστατεύουν  το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας που ως βασικό σκοπό έχει την προστασία του πληθυσμού.

Α. Ήδη ήταν και είναι γνωστό στα δομημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά εκπροσωπούντα καθώς επίσης στην ΕΚΤ και το ΔΝΤ,  και στην Τρόϊκα, ότι στην Ευρώπη ισχύουν Διεθνείς Συμβάσεις Κοινωνικής Προστασίας και η Ελλάδα έχει αποδεχθεί, υπογράψει και κυρώσει με νόμους τις Διεθνείς Συμβάσεις Κοινωνικής Προστασίας του πληθυσμού όπως με τους νόμους:  Ν. 3251 της 1/2-6-55 (Α`140). Περί κυρώσεως της υπ` αριθ.  102  Διεθνούς  Συμβάσεως  αφορώσης " τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφαλείας",   Ν. 4159 της 11/25 Απριλίου 1961. Περί κυρώσεως της Προσωρινής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας στο Παρίσι  αφορώσης εις τα συστήματα  κοινωνικής ασφαλείας, τα σχετικά με το γήρας, την αναπηρίαν και τους επιζώντας και του προσηρτημένου  πρωτοκόλλου (ΦΕΚ Α` 69),  Ν.4161 της 11/24 Απριλίου 1961  Περί κυρώσεως της Προσωρινής – Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας αφορώσης την Κοινωνική Ασφάλεια εξαιρουμένων των τομέων του γήρατος, της   αναπηρίας και των επιζώντων και του  προσηρτημένου αυτή Πρωτοκόλλου (Α` 68),  τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη με τους  Ν 1426/1984 (ΦΕΚ Α 32 ) και Ν 2595/1998, που αποτελεί συμπλήρωμα της ΕΣΔΑ (ΝΔ 53/1974),  το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά,  κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα του ανθρώπου με το Ν 1532/1985.  Επίσης ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας υπογράφηκε από τη χώρα μας το 1977 και επικυρώθηκε το 1981 με το Ν. 1136/13-3-1981 (ΦΕΚ  Α 61), κλπ.
 Όλα αυτά τα Διεθνή Νομικά Κείμενα δέσμευαν και δεσμεύουν ακόμα την κάθε Μέρκελ και Λαγκάρντ, τα κράτη της ΕΕ και το ΔΝΤ ως διεθνή οργανισμό και,  παρ΄όλα αυτά προχώρησαν σε Μνημόνια και μάλιστα και με απειλές (κατά τις εκλογές) κατά του Ελληνικού Λαού. Έχουν τις διεθνείς ευθύνες τους για την συστηματική παραβίαση των διεθνών συνθηκών για την κοινωνική προστασία, μαζί με τους συνεργούς τους,  πρωθυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές στην Ελλάδα (ηγεσίες εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας).
Β.   Ήδη στα Ελληνικά Όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, Πρωθυπουργούς και Υπουργούς (εχόντων εκτελεστική και νομοθετική πρωτοβουλία) καθώς και στους Διοικητές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), νπδδ και νπιδ και στα διοικητικά συμβούλια αυτών καθώς και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ήταν και είναι γνωστό  το διεθνές νομικό πλαίσιο θεσμικής προστασίας του Κοινωνικο-Ασφαλστικού Συστήματος, (συμβάσεις διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλισης)  καθώς επίσης τους ήταν γνωστές και  οι διατάξεις του Συντάγματος των άρθρων 5 και 22 και της απλής εργατικής και κοινωνικο-ασφαλιστικής νομοθεσίας..
 Ήδη τους ήταν γνωστό ότι η ανεργία αυξάνετο και έχει ανέλθει στο 23.4% και με τα νέα μέτρα λιτότητας 11,5  δισ ευρώ  τα έσοδα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)  μειώνονται ακόμη περισσότερο από 5 δισ. ευρώ το έτος, και αυξανομένης της ανεργίας το Ελληνικό Κοινωνικο-Ασφαλιστικό Σύστημα οδηγείται στο τελικό στάδιο κατάρρευσης.
Υπό αυτές τις συνθήκες οι ανωτέρω προύχοντες της εξουσίας (εκτελεστικής και νομοθετικής) για την διασφάλιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα  και την αποφυγή συστημικού κινδύνου, που αφορά πληθυσμό, όφειλαν και μπορούσαν  διαχειριστικά νομικά και οικονομικά να χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά  και διαθέσιμα κεφάλαια των ΦΚΑ σύμφωνα με τον νομικό και οικονομικό  προορισμό τους, ήτοι να υπηρετήσουν την οικονομική διασφάλιση  των Ασφαλιστικών Ταμείων. Αντίθετα όμως στην ολική κατάρρευση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης συνέβαλε και το ότι οι ΦΚΑ έχασαν τη ρευστότητά τους, τα αποθεματικά τους  εξ αιτίας της Τράπεζας της Ελλάδος που τα οδήγησε καταναγκαστικά σε ομόλογα του Δημοσίου με  αναγκαστικό κούρεμα του PSI στο 53,5%, παρά την αντίθεση λίγων Διοικητών και ΔΣ ΦΚΑ να μην υπαχθούν τα ομόλογα αυτών στο οικονομικό κούρεμα .Ήδη υπάρχουν μηνυτήριες αναφορές κατά της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειρίστριας των κρατικών ομολόγων και των διαθεσίμων κεφαλαίων των ΦΚΑ, για την οικονομική ζημία που υπέστησαν οι ΦΚΑ.
 Για τη αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του  ασφαλιστικού συστήματος ενός κράτους δικαίου, δεσμευμένου και από Διεθνείς Συμβάσεις, πάντα χρησιμοποιούνται  τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων τα οποία στην Ελλάδα ήσαν σε επάρκεια και  οι διαχειριστές αυτών έχουν συνεχή νομική υποχρέωση να τα διατηρούν σε επάρκεια για να μη παραβιάζονται από Ευρωπαϊκό Κράτος, όπως η Ελλάδα, και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα του πληθυσμού.
Γ) Τι όμως έπραξαν στοχευμένα οι εξουσιαστές διαχειριστές των αποθεματικών κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και ειδικά η Τράπεζα της Ελλάδος εν προκειμένω ενώ λόγω της οικονομικής κρίσης του 2008 ενεργοποιήθηκε ο ασφαλιστικός τους κίνδυνος;
Τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταμείων, υποχρεωτικά τοποθετούντο  στην Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, σύμφωνα με τους νόμους, ΑΝ 1611/1950 (Διαχείριση Διαθεσίμων Δημοσίων Οργανισμών), N 2216/1994 (Κεφαλ Γ Διαχείριση Διαθεσίμων ΔΕΚΟ-Ασφαλιστικών Ταμείων). Δυνάμει του άρθρου 15 παρ 11 του Ν 2469/14-3-1997 η Τράπεζα της Ελλάδος ορίστηκε διαχειριστής της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων. Βέβαια η ανωτέρω νομοθεσία, κατ’ ορθή ερμηνεία,  υποχρέωνε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,  βάσει των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διαχείρισης, να διενεργεί διαχείριση υπέρ των συμφερόντων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και όχι εναντίον τους που κατέστρεφε την κοινωνική αποστολή τους.
Τι συνέβει μετά τις 14-3-1997;   Με το άρθρ 15 παρ 11 του Ν 2469/14-3-1997 (ΦΕΚ Α 38),  τα διαθέσιμα-αποθεματικά κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταμείων ή ΦΚΑ, σύμφωνα με το τρίτο άρθρο του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α`) στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο (ως ομάδα περιουσίας)  των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τους κανόνες β` έως η` της  παραγράφου  11.  (β-η παράγραφοι). Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του. Μεταξύ άλλων δε ορίζετο ότι:  γ. Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή εγγραφής ή στη μέση τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα….     ζ. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς διαθέσιμων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..

Σημειωτέον η ως άνω νομική ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά, έδινε τη δυνατότητα στη Τράπεζα της Ελλάδος (έχουσα  ειδικές γνώσεις στην αγορά) να αγοράσει για τους Ασφαλιστικούς Φορείς ακόμη και ομόλογα του Δημοσίου που προσφέροντο σε μειωμένη τιμή μέχρι  πλην (-) 70%  της ονομαστικής τους αξίας, λόγω της κρίσης, ήτοι στο 30 % της ονομαστικής τους αξίας και σε σχέση με τη μείωση του PSI κατά 53, 5%, οι Ασφαλιστικοί Φορείς μπορούσαν να κερδίσουν τη διαφορά, ώστε να εξασφαλίζεται μελλοντικά και  η επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
Υπό τις ανωτέρω διατάξεις η διαχειριστική εξουσία της Τράπεζας της Ελλάδος, εννοείται ότι ήτο προς το καλώς εννοούμενο συμφέρον, την οικονομική εξασφάλιση των  ΦΚΑ και όχι προς ζημία τους και συνεπώς λόγω των ειδικών γνώσεών της στην  αγορά ομολόγων  και κρατικών τίτλων η Τράπεζα μπορούσε να πουλά ομόλογα  στη δευτερογενή αγορά από το χαρτοφυλάκιο του Κοινού Κεφαλαίου  των ΦΚΑ για την κάλυψη τακτικών δαπανών του και να μην αναπληρώνει το κενό αφού υπήρχε ορατός κίνδυνος  για απώλεια εσόδων των ΦΚΑ λόγω αύξησης ανεργίας και μείωσης εσόδων αυτών με συνέπεια τον κίνδυνο μη κάλυψης μελλοντικών  τακτικών δαπανών των ΦΚΑ, ήτοι καταβολής μισθών, συντάξεων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους από τα αποθεματικά εκ διαθεσίμων κεφαλαίων (μετρητών).
Παρότι όμως το 2010 και μετέπειτα υπήρχε έντονο το πρόβλημα αύξησης της ανεργίας και απώλειας εσόδων των ΦΚΑ, εν γνώσει της  η Τράπεζα της Ελλάδος διαχειριστικά δεν φαίνεται να ενεργεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. και μάλιστα όταν ήταν έντονο το πρόβλημα ότι οι έλληνες συνταξιούχοι θα απολέσουν  συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά δικαιώματα λόγω μη επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομικές διατάξεις οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να είναι πράξεις συνετού διαχειριστή και όχι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά βεβαιότητας να βλάψει τη περιουσία των Ασφαλιστικών Φορέων. (Βλ σχετικά και αίτημα για κατεπείγουσα ποινική διερεύνηση της διαχείρισης των αποθεματικών του Εθνικού Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατέθεσαν στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών το ΤΕΕ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, κλπ.  (Πηγή http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2098219, Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011 11:25, επίσης βλ 27/10/11 Επιστολές Ταμείων στην ΤτΕ για τη διαχείριση των αποθεματικών τους http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2081053, Η αλήθεια των αριθμών για τα ταμεία που καταρρέουν   http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2381768&nid=1257322 . 24/6/2012 Θυελλώδης συνεδρίαση του ΕΔΟΕΑΠ  με προπηλακισμούς, έντονες αντεγκλήσεις, αποχώρηση της προέδρου του,  http://www.capital.gr/News.asp?id=1539015 OIKONOMIA Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012 - 12:20.
Τι έχει τώρα να απαντήσει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαχειρίστριας του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.  των Ασφαλιστικών Φορέων στη διαπίστωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι το Έλληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται υπό κατάρρευση,  μόνο με στοιχεία ελέγχου από 7/2010  και έως 6/2011, δηλαδή  πολύ πριν το 2ο Μνημόνιο Ν 4046/14-2-2012 και το PSI (9-3-2012 και 9-4-202 α και β φάση), ΕΝΏ ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ σκοπός των αποθεματικών είναι η χρηματοδότηση των μελλοντικών υποχρεώσεων του δημόσιου συστήματος συντάξεων, όταν οι εισφορές δεν θα επαρκούν για την πληρωμή των μελλοντικών συντάξεων και οι Ελληνικοί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ο κίνδυνος ήταν ήδη ορατός από το έτος 2008 (έτος οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ επεκταθείσας στην ΕΕ).
Στις 1-7-2011 (προσοχή στη σύμπτωση των ανωτέρω ημερομηνιών ελέγχου) να σημειωθεί δε ότι τα ΝΠΔΔ της Εκκλησίας, ναοί, μονές, ΟΠΑΔ και το ασφαλιστικό ταμείο ΤΑΚΕ, (νπδδ άρθρου 1 παρ 4 Ν 590/1977)  βλέποντας την έναρξη της κρίσης διεθνώς από το 2008, απεγκλωβίστηκαν  από την διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., με τον νόμο  3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011 (άρθρο 38 παρ 7 ) και δεν υπάγονται στην ανωτέρω διαχείρισή της στο άρθρο 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997  (ΦΕΚ Α` 38). Τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία  παρέμειναν  κυριολεκτικά ως θύματα στη διαχείριση της Τράπεζας, ενώ έπρεπε να εξαιρεθούν όλα από το άρθρο 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997  (ΦΕΚ Α` 38) και να αναλάβουν στη διαχείρισή τους  τίτλους κα τα υπόλοιπα διαθέσιμα μη επενδυθέντα σε τίτλους του δημοσίου.  Κάποιοι υπουργοί εν γνώσει τους τέλος 6/2011, με τη νομοθετική τους πρωτοβουλία στη Βουλή απεγκλώβισαν την Εκκλησία και το ΤΑΚΕ από τα υπόλοιπα θύματα στο Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.. Άρα πρωθυπουργός, αντιπρόεδροι κυβέρνσης, υπουργοί, διοικητές ασφαλιστικών ταμείων  και βουλευτές γνώριζαν τον κίνδυνο για τα ασφαλιστικά  ταμεία σε προχωρημένο χρονικό σημείο και απεγκλώβισαν τα διαθέσιμα κεφάλαια-αποθεματικά μόνο της Εκκλησίας και του ΤΑΚΕ. Η τυπική όμως πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού κατά τη θρησκευτική ρήση «σώσον Κύριε το λαό σου» τους ξαναψήφισε στις τελευταίες εκλογές για να συμπράξουν στη κατάρρευση του Ελληνικού  Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και τους έδωσε και βουλευτική ασυλία για να μη διώκονται.

Δ) Τι συνέβη όμως μετά τις 10-7-2007;  Το νομικό καθεστώς του νόμου 2469/14-3-1997 που έδινε στην Τράπεζα της Ελλάδος υπερεξουσίες διαχείρισης των διαθεσίμων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)  με επένδυση αποκλειστικά μόνο σε ομόλογα-τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, περιορίστηκε  κατά ένα μέρος με το νόμο 3586/10-7-2007. Άλλαξε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης περιουσίας των ΦΚΑ. Ας δούμε όμως μερικές βασικές διατάξεις του Ν 3586 /10-7-2007 (ΦΕΚ Α 151) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων αξιοποίησης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1    Γενικές διατάξεις  1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι,Δ., καθώς και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής που χορηγεί περιοδικές παροχές υπό τύπο κύριων και επικουρικών συντάξεων, βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθένειας, εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος.
Άρθρο 2  Επενδύσεις διαθεσίμων   1. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α`), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α`).   2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε προϊόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου.   3. Η διαχείριση των μη επενδυόμενων κεφαλαίων του λογαριασμού διαθεσίμων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 και της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 περί "Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων".
 Άρθρο 3   Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια.   1.Οι Φ.Κ.Α. επενδύουν χωρίς περιορισμούς στις παρακάτω κινητές αξίες:   α. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων, … β. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS),   «ή με τη μορφή της πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (πράξεις Reverse Repos). Οι επενδύσεις στις κινητές αξίες αυτές διενεργούνται με απόφαση των Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. και χωρίς τον περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010.». (Τα εντός " " λέξεις και εδάφιο προστέθηκαν στις 1-7-2011 με το άρθρο 32 παρ.2β Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011).  2.Η  διαχείριση των επενδύσεων αυτών γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α`) και της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων». 3. Χωρίς περιορισμούς πραγματοποιούνται και οι ρευστοποιήσεις όλων των κινητών αξιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»  (Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 45 Ν.3863/2010,ΦΕΚ Α 115/15.7.2010). ….
Άρθρο 4 Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια.
 1.Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους:   α. Σε ακίνητα, για στέγαση ή εκμετάλλευση.  β. Σε κινητές αξίες ως ακολούθως:  β1. μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),  β2. μετοχές εταιριών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),  β3. μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών των κρατών -μελών της Ευρωζώνης, εισηγμένων σε χρηματιστήρια κράτους - μέλους της Ευρωζώνης και διαπραγματεύσιμων σε ευρώ, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει ελάχιστο ύψος πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ,  β4. μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α`), μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 19 της οδηγίας της ΕΚ 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α), β5. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.),  β6. κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων.   γ. Σε συγχρηματοδοτήσεις έργων του Ελληνικού Δημοσίου, σε συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και σε συγχρηματοδότηση έργων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.  δ. Σε δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση…  2. Οι επενδύσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται μέχρι ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων  της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
 «3. Επίσης, οι ΦΚΑ δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν, μέχρι ποσοστού 10% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, καθώς και σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 1α του άρθρου 3, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, με απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, μόνο από την πρωτογενή αγορά, με θεματοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος.» (Η παρ.3,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.Α άρθρου 46 Ν.3863/15-7-2010, ΦΕΚ Α 115,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρου 79 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011).  4.Για τον υπολογισμό του ποσοστού επένδυσης λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:   α. το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης,  β. το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος,……   5. Οι Φ.Κ,Α. οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2 υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των ήδη υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με το οριζόμενο από την παράγραφο αυτή ποσοστό.  (Κατά το χρονικό διάστημα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου τους, δεν επιτρέπεται η επένδυση σε σύνθετα (structured) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου). (Το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.Β άρθρου 46  Ν.3863/15-7-2010,ΦΕΚ Α 115/15.7.2010).
Αρθρο 14   Σύσταση εταιρίας επένδυσης ακίνητης περιουσίας  1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συστήσουν από κοινού, μία ή  περισσότερες Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.), στις οποίες  θα συνεισφέρουν τα ακίνητα τους ή τα δικαιώματα επί ακινήτων που παράγουν  εισόδημα, κινητές αξίες και μετρητά……                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 Άρθρο 17  Αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης περιουσίας 
1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να λαμβάνουν αποφάσεις για επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων τους και για αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους εντός του κατωτέρω πλαισίου γενικών αρχών διαχείρισης:   α. Η επενδυτική πολιτική και οι στόχοι πρέπει να καθορίζονται με τρόπο ώστε:  αα. Οι επενδυτικές επιλογές να έχουν κυρίως μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με γνώμονα την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης με ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου.  αβ. Να βοηθούν στην κατανόηση, ταυτοποίηση και μέτρηση των αναμενόμενων επιπέδων απόδοσης και κινδύνου.  αγ. Να προσφέρονται για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). αδ. Να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρεία διασπορά των επενδύσεων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε σώρευση κινδύνων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου.  αε. Να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις των Φ.Κ.Α. τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα σε σχέση με την ισχύουσα αλλά και την αναμενόμενη αναλογική σχέση μεταξύ των εν ενεργεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων, την ασφαλιστική ωρίμανση των Φορέων και το μέγεθος των υφιστάμενων αποθεματικών κεφαλαίων. αστ. Να εγγυώνται την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου (risk management).
β. Καθορισμός παραμέτρων επενδυτικής πολιτικής……ββ. Παράμετροι διασποράς όπως μέγιστο και ελάχιστο όριο αριθμού μετοχών του χαρτοφυλακίου, μέγιστο όριο ποσοστιαίας συμμετοχής μετοχών και ποσοστιαία συμμετοχή μετοχών στον ίδιο εκδότη. βγ. Διάρκεια χαρτοφυλακίου τίτλων.  βδ. Παράμετροι ρευστότητας (ελάχιστα και μέγιστα ποσοστιαία όρια).  Η ύπαρξη ρευστότητας πρέπει να διασφαλίζεται με τη θέσπιση παραμέτρων οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των επενδύσεων ώστε σε περίπτωση ανάγκης εκταμιεύσεων να μην προκύπτουν προβλήματα ρευστοποιήσεων. βε. Κλαδική σύνθεση χαρτοφυλακίου.  γ. Καθορισμός ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των επενδύσεων σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα.
 δ. Πρότυπα κινδύνων.  Πρέπει να μελετώνται και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που επηρεάζουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων…… ε. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.  Για την ακριβή παρακολούθηση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και την προσέγγιση και ανάλυση στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, πρέπει οι Φ.Κ.Α. να προβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους, ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου:   Η αποτίμηση των χρεογράφων τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, γίνεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας αποτίμησης.
 Η αποτίμηση των χρεογράφων τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, γίνεται με βάση την τιμή κτήσης………Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο της επενδυτικής τους δραστηριότητας οφείλουν: στα. να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων και την ομαλότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών κεφαλαίων και ακινήτων…. 2.        Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής, εξειδικεύεται το ανωτέρω πλαίσιο γενικών αρχών διαχείρισης με τη θέσπιση κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς, δεοντολογίας και διασποράς για επενδύσεις και αξιοποίηση εν γένει της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α…. 3.         Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των ήδη υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους, προκειμένου να εναρμονιστούν με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς που θεσπίζονται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 19 Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
(Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 52 Ν.3863/2010,ΦΕΚ Α 115/15.7.2010.)
1. Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 του παρόντος νόμου γίνεται αποκλειστικά μέσω διαχειριστών.   2.       Οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν στην Ε.Δ.Ε.ΚΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ασκεί διαχείριση και μέσω εξωτερικών διαχειριστών, τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.    Με την Ε.Δ.Ε.ΚΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζεται σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται: α) η χρονική διάρκεια αυτής, β) το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος της αμοιβής, γ) το είδος και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών, δ) τα προς επένδυση κεφάλαια, ε) κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτής της παροχής……  5. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου γίνεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, στην «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), στην οποία μπορεί και ο ίδιος ο Φορέας να είναι μέτοχος.   …. Οι Φ.Κ.Α., κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφείλουν να τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης της περιουσίας τους που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), καθώς και στις κατ` εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις………8. Οι μετοχές της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχονται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. μεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τις κείμενες περί Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις. Η εκπροσώπηση των μετόχων στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτου………………………
Άρθρο 20 Επιτροπή επενδυτικής πολιτικής φορέων κοινωνικής ασφάλισης
(Το άρθρο 20 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 75 παρ.5 Ν.3863/2010, ΦΕΚ Α 115/15.7.2010)   1. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συστήνεται "Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης". Η Επιτροπή αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας……  4.Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, η θητεία των οποίων διαρκεί τρία χρόνια. Στην Επιτροπή μετέχουν οι εξής:  α. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρος. β. Ενας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.  γ, Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος.  δ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος.  ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος.  στ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), ως μέλος. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα ακινήτων, συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ. αντί του εκπροσώπου της Ε.Θ.Ε..  ζ. Ένας (1) εκπρόσωπος των Φ.Κ.Α., ως μέλος.  η. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλη.  θ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ως μέλος.  ι. Ένας (1) εκπρόσωπος του Χ.Α., ως μέλος.  Τα μέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φ.Κ.Α. και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι τα ίδια με τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α……
Αρθρο 21    Ειδική επιτροπή ελέγχου επενδύσεων Φ.Κ.Α.  1. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α….3.Στην Επιτροπή μετέχουν:    α. Ανώτατος κρατικός λειτουργός εν ενεργεία ή συνταξιούχος ή ανώτατος δικαστικός λειτουργός επί τιμή ή πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρία σε οικονομικά θέματα ελέγχου και διαχείρισης, ως Πρόεδρος. β. Δύο (2) εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη. γ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος. ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος. στ. Δύο (2) εκπρόσωποι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των προτεινομένων από τους πέντε (5) μεγαλύτερους σε κινητή περιουσία φορείς, ως μέλη. ζ. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλη. η. Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ως μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, με γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων… 6. Επιβολή Ποινών. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, η Επιτροπή υποβάλλει πόρισμα με το οποίο εισηγείται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την έκδοση κοινής απόφασης για την επιβολή ποινών: α. Χρηματικών προστίμων στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών των Φ.Κ.Α. που έλαβαν τη σχετική απόφαση, στα μέλη των οργάνων διοίκησης των Α,Ε.Δ.Α.Κ. και των Ε.Ε.Α.Π. των Φ.Κ.Α., καθώς και στους διαχειριστές των Φ.Κ.Α. και μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας της επένδυσης για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. β. Διοικητικών ποινών στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών των Φ.Κ.Α., στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των Ε.Ε.Α.Π. των Φ.Κ.Α., καθώς και στους διαχειριστές των Φ.Κ.Α., οι οποίες δύνανται να φθάνουν έως και την οριστική τους παύση.  Οι αποφάσεις επιβολής ποινών υπόκεινται σε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. 7. Η ευθύνη των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αυτή των δημοσίων υπαλλήλων.
Αρθρο 24  1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.
 2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις (δηλαδή από 10 /7/2007).


Από  τα ανωτέρω διαπιστώνεται πλέον ότι:
Η κυβέρνηση και οι βουλευτές στις 10-7-2007  με το Νόμο  3586 /10-7-2007 είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά από τη διαχειριστική δαγκάνα της Τράπεζας της Ελλάδος εξαίρεσε μόνο την Εκκλησία, τους Ναούς, το ΟΔΕΠ, το ΤΑΚΕ, ( βλ το άρθρο 38 παρ 7 του νόμου  3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011).
1) οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε προϊόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου  και δεν θέλουν η Τράπεζα της Ελλάδος να τα επενδύει μόνο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
2) Καθιερώνονται  η Ε.Δ.Ε.ΚΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ (www.edekt.gr) ως βασικό κρατικό όργανο επένδυσης μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
3) Καθιερώνεται όμως πλαίσιο γενικών αρχών διαχείρισης που προστατεύει την αποστολή και τον σκοπό ύπαρξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο έκτοτε νομικά δεσμεύει ως πλαίσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστή διαθεσίμων.  Η παράβαση αυτή του πλαισίου  διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος καταφανώς δημιουργεί, α) αστικές ευθύνες και β) ποινικές ευθύνες των οργάνων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα (που ορίζει ότι όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου ή τη διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη από 5-10 έτη) ή και με τις διατάξεις του νόμου 1608/1950 περί καταχραστών του δημοσίου και νπδδ.
Δυστυχώς τα παραπάνω δεν τηρήθηκαν:
α) Τα διαθέσιμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)  σε ομόλογα-τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου διακρατήθηκαν καταναγκαστικά παρά το ανωτέρω νέο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων αξιοποίησης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Ν 3586//10-7-2007 και υπέστησαν ζημία, μείωση κατά 53,5% τουλάχιστον, κατά παράβαση των γενικών αρχών διαχείρισης και του σκοπού και της αποστολής των αποθεματικών που είναι η χρηματοδότηση των μελλοντικών υποχρεώσεων του δημόσιου συστήματος συντάξεων, όταν οι εισφορές δεν θα επαρκούν για την πληρωμή των μελλοντικών συντάξεων, ενώ ήταν γνωστός ο κίνδυνος απειλής της ρευστότητάς των από το 2008 (έναρξη κρίσης) και το χειρότερο β) οι βουλευτές στη Βουλή με το άρθρο 3 παρ/φοι  8, 9 ,10  του Ν 4046/14-2-2012 (ΦΕΚ Α 28) (το 2ο Μνημόνιο) όρισαν  ότι δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη, τα Μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α, οι υπεύθυνοι διαχειριστές της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. , τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την απόφασή τους να συμμετέχουν (εννοείται με κούρεμα, το ήδη γνωστό PSI), σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχαν,  κατ` εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους,  ενώ τα πρόσωπα αυτά δεν θα είχαν καμία ευθύνη εάν απεφάσιζαν να μη συμμετέχουν και διαχειρίζοντο από 10-7-2007 με την ισχύ του Ν 3586/2007, με καλή πίστη τα διαθέσιμα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Φορέων , σύμφωνα με τις γενικές αρχές διαχείρισης και του σκοπού των αποθεματικών τους, που είναι η χρηματοδότηση των μελλοντικών υποχρεώσεων του δημόσιου συστήματος συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα και με τις διεθνείς συμβάσεις.
 Τώρα όλοι αυτοί οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι ενώ γνώριζαν έγκαιρα τον κίνδυνο κατάρρευσης του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, τι έχουν να απαντήσουν στον Ελληνικό Λαό και  διεθνώς στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που τους ζητά να πουν τι μέτρα έλαβαν για την αποφυγή κατάρρευσης, όταν με στοιχεία από 7/2010  και μόνο έως 6/2011, διαπιστώνετο εύλογα ότι βρίσκεται υπό κατάρρευση εξαιτίας των μέτρων λιτότητας και  της διογκούμενης ανεργίας και δεν εφάρμοσαν τις απλές γενικές αρχές χρηστής διαχείρισης των διαθεσίμων κεφαλαίων (μετρητών-τίτλων) των Ασφαλιστικών Φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.