26/11/15

Πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ : "Η Τουρκία υποστηρίζει τον ISIS"

FORMER NATO COMMANDER: ‘TURKEY IS SUPPORTING ISIS’

Wesley Clark says Islamic State is "serving the interests of Turkey"

Former NATO Supreme Allied Commander Gen. Wesley Clark responded to yesterday’s shoot down of a Russian fighter jet by pointing out that Turkey is supporting ISIS.
Appearing on CNN, Clark asserted that there was a “larger context” to the incident, pointing out that ISIS is a Sunni terrorist organization and therefore targets Shia nations.
“That means it’s serving the interests of Turkey and Saudi Arabia even as it poses a threat to them because neither Turkey or Saudi Arabia want an Iran-Iraq-Syria-Lebanon bridge that isolates Turkey and cuts Saudi Arabia off,” said Clark.

Για τη συνέχεια InfoWars


1 σχόλιο:

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.