27/12/16

Ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν: Οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ στό θρήσκευμα τῆς χώρα ποὺ ζοῦν

Πρὸς κ. Διοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη Διαμαντούλα, περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. 
17 Δεκεμβρίου 2016 
Ἀξιότιμε κ. Διοικητή,
Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἄνηκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε Δημοκρατικὸ Πολίτευμα.
Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό. Σήμερα, διαβάζοντας τὴ τοπικὴ ἐφημερίδα "Πελοπόννησος" τυχαία, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικό τοῦ ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δὲν εἶναι. Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω...
στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ.
Ἀσχέτως τῆς ἀθεΐας ἢ θρησκεύματός σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας, τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐπιτρέπει νὰ βάζετε ὅρους στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης.

Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ ἔχετε κοράνιο ἢ κάθε σύμβολο ποὺ σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως "νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι", δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νά σας θυμήσω ὅτι ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ θρήσκευμά μας.

Ἔχω ταξιδέψει σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ διαφορετικὰ θρησκεύματα. Τὰ σεβάστηκα ἀπόλυτα. Δὲν εἶχα τὴν ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικός μου χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες, Μωάμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμουν πραγματικά τά πιστεύω τους.

Τί καταπληκτικὲς ἰδέες εἶναι αὐτὲς πού σκεφθήκατε; Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα; Ἤδη ὑπάρχει δραματικὴ ἔλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ θὰ ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν "παρακαλῶ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε;” καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἰατρικῆς, τί νὰ πεῖ κανένας. Κύριε, ἂν δὲν βγάλεις τὰ ἐνδύματα τοῦ ἀσθενῆ, νὰ ψηλαφίσεις, νὰ ἀκροαστεῖς καρδία - κοιλία - πνεύμονα καὶ ἐπὶ γυναικολογικοῦ ἢ οὐρολογικοῦ περιστατικοῦ τὰ γεννητικὰ ὄργανα, πῶς θὰ διαγνώσεις ἄρα καὶ θὰ χορηγήσεις τὴ κατάλληλη ἀγωγή;;;;;;;!!!!!!!!!!!! Ρίχνοντας χαρτιά, βλέποντας τὸν καφέ, πῶς;;; Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι Ἐπιστήμη. Ἡ Ἐπιστήμη δὲν εἶναι μαγεία. Ἄρα ἡ Ἰατρικὴ δὲν εἶναι μαγεία. Ἔλεος! Καὶ ὅταν σε ἕνα ἀκραία ἐπεῖγον γυναικολογικὸ περιστατικὸ ποὺ κινδυνεύει ἄμεσα ἡ ζωή τῆς γυναίκας, ἐφημερεύει ἄρρεν γυναικολόγος; Θὰ ὑπάρχει "on call" γυναίκα γυναικολόγος νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ σπίτι της εἰδικὰ γιὰ μουσουλμάνα ἀσθενῆ; Ἂν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τους κάποια ποὺ νὰ τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη τους εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή.

Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ, τὸ Σταυρό, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια. Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε δίνετε τέτοιου εἴδους ὁδηγίες στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖτε; Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεπιπτοντως. Ὄχι ὅτι θὰ ὑπῆρχε διαφορὰ ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον. Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς μόνον ἐκπλήξη καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;

Μετὰ τιμῆς,
Καραβασίλη Διαμαντούλα,
Παιδίατρος.

60 σχόλια:

 1. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά

  Η είδηση
  Ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες στὸ ΠΠΝΠ

  της κυρίας Καραβασίλη Διαμαντούλας

  αμφισβητείται και σχολιάζεται ως ψεύτικη και ρατσιστική.
  Σε σχόλια στο facebook όπου την αναδημοσίευσα.

  Γίνεται να έχουμε κάποιου είδους διασταύρωση και επιβεβαίωση ότι έστω δόθηκε εντολή για να μην μας κατηγορούν ότι ο σκοπός μας είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων και ρατσιστικών;

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σήμερα μου το επιβεβαίωσε φίλος από την Πάτρα.
   Εντός της ημέρας θα έχω νεώτερα.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Η κυρία γράφει ότι διάβασε την είδηση στην εφημερίδα "Πελοπόννησος"
   Θα χαρώ πολύ αν υπάρξει απάντηση γιατί δέχτηκα κατηγορία στο facebook σαν διασπορέας ψευδών ειδήσεων ρατσιστικού περιεχομένου

   Διαγραφή
  3. Γάτος Μαύρος
   στείλε τώρα την επιβεβαίωση στα τρολ που σε κατηγόρησαν.
   Εσύ είσαι γάτος, αυτοί κάνουν σαν τον γάτο, που και γ@μεί και σκούζει

   Διαγραφή
 2. έχει ο καιρός γυρίσματα, σε λίγο θα ψάχνουν τρύπα να κρυφτούν από τη ντροπή τους όλοι αυτοί οι ανόητοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ!!! ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΜΠΟΛΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ 99% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΩΣ!!! ΩΡΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ. ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ??? ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ . ΙΣΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιώργο
   κανόνας λειτουργίας του ιστολογίου, είναι να γράφουμε με μικρά γράμματα.
   Το επόμενο σχόλιο με κεφαλαία, δεν θα αναρτηθεί.

   Διαγραφή
 4. Επιβεβαιώνεται η εντολή του Διοικητή του Νοσοκομείου
  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/12/blog-post_409.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η Ελλαδα δεν ειναι θρησκευτικο κρατος και ως εκ τουτου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Myself

   Τὸ Σύνταγμα τὸ ἔχεις διαβάσει;

   Ἄν ὄχι,δὲν βλάπτει νὰ τὸ διαβάσης,(ἄρθρο 3).

   Ταϋγέτη.

   Διαγραφή
  2. Τόση αμάθεια ? Είναι δυνατόν ? Έλεος!!!

   Διαγραφή
  3. Ο Myself έχει δίκιο. Η Ελλάδα έχει ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ και όχι επίσημη θρησκεία. Τι γράφει, Ταϋγέτη το άθρθο 3, παρ. 1 τού Συντάγματος;

   "Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού".

   Διαγραφή
  4. Θερμή παράκληση, ας αντιληφθεί ο καθένας ότι, είτε ανήκομεν εις την δύσιν, είτε ανήκομεν εις την θεοκρατίαν. Και τα δύο δεν γίνεται, όσο και να το ποθούν διακαώς ορισμένοι. Όπως δεν γίνεται ΚΑΙ ευρώ ΚΑΙ ευημερία, έτσι και με τη θρησκεία.

   Διαγραφή
  5. @ Κανένας

   Ποιος σού είπε ότι στην Δύση δεν υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα σε δημόσιους χώρους;
   Δηλαδή, το ΗΒ, το οποίο έχει ως επίσημη θρησκεία την αγγλικανική(*), είναι θεοκρατικό και δεν ανήκει στην Δύση;

   (*) Επικεφαλής τής Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι ο βασιλιάς/βασίλισσα τού ΗΒ.
   Από τα λοιπά που γράφεις, φαίνεται τι σόι "σαΐνι" είσαι.

   Διαγραφή
  6. Και στην ιταλία υπάρχει ο σταυρός στις σχολικές τάξεις. Τι σημαίνει αυτό; Άλλο είναι το θέμα και να στο εξηγήσω αφού δεν το καταλαβαίνεις και αφού ο διαχειριστής μας δίνει το βήμα και την ευκαιρία.

   Η δύτική σκέψη τους τελευταίους αιώνες ξεκίνησε έναν αγώνα να διαχωρίσει το κράτος και τη θρησκεία επειδή η μέχρι τότε θεοκρατία είχε βυθίσει την κοινωνία στη βαρβαρότητα. Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμη και οι δύο τάσεις. Το ερώτημα είναι, ο καθένας από εμάς τι υποστηρίζει και πώς θέλει να διαμορφωθεί το μέλλον, να προχωρήσουμε προς τη δημιουργία αυτόνομων κοινωνιών που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία και όλα αυτά, δηλαδή σε κοσμικά καθεστώτα που απορρίπτουν την ιδέα ότι χρειαζόμαστε κράτη κηδεμόνες (δύση) ή να πάμε σε καθεστώτα που επιβάλλουν σε όλος υποταγή στις εκάστοτε κυρίαρχες δεισιδαιμονίες ανάλογα με το που τυχαίνει ο περισσότερος κόσμος να πιστεύει αυτήν ή την άλλη θρησκεία (θεοκρατία);

   Διαγραφή
  7. @ Nativist
   Επίσης η βρετανία δεν έχει σύνταγμα οπότε δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς "επίσημη" θρησκεία. Ποιός την επισημοποίησε, εσύ; Μάλλον μπερδεύεις το "επίσημη" με το "παραδοσιακά"

   Διαγραφή
  8. Είναι κουραστικό να συζητάς με άσχετους.

   Άλλο θεοκρατία (βλέπε Ιράν, Σ. Αρααβία κλπ.) και άλλο επικρατούσα και επίσημη θρησκεία, που αφήνει όμως πλήρη ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως στους ασπαζομένους άλλη θρησκεία, δόγμα κλπ.

   >Ποιός την επισημοποίησε, εσύ;<

   Όχι, ο Ερρίκος Η'. Αντί να γράφεις σαχλαμάρες, κάτσε διάβασε και ενημερώσου. Σύνταγμα μπορεί να μην έχει το ΗΒ, αλλά έχει νόμους. The Church of England is the state.

   Σού επαναλαμβάνω ότι ο μονάρχης στο ΗΒ πρέπει να ανήκει στην Αγγλικανική Εκκλησία, τής οποίας είναι και κεφαλή.

   Η Αγγλία δεν είναι το μόνον ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο έχει επίσημη ή επικρατούσα θρησκεία.

   "Of the Union's 28 states, only four have an official state religion, these being Denmark (Church of Denmark), Greece (Church of Greece), Malta (Roman Catholic Church) and England in the UK (Church of England). Some other churches have a close relationship with the state.[14] Until 2000, the Church of Sweden was the state church of Sweden and while never accepting the status, the Church of Scotland was often considered to be the Established Church in Scotland, until the position was clarified finally in Parliament in the 1920s.". (εδώ).

   Καλύτερα να κάτσεις να διαβάσει μερικά πράγματα, αντί να πιάνεις θέματα που σε ξεπερνούν.   Διαγραφή
  9. Nativist1 Ιανουαρίου 2017 - 8:21 π.μ.
   Είναι κουραστικό να συζητάς με άσχετους.

   Πράγματι είναι πολύ κουραστικό και πολλές φορές δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει να συζητά κανείς με τέτοιους, ή αν ναι, τότε για πολύ λίγο και μετά τους αγνοείς γιατί ο χρόνος όλων μας ανεξαιρέτως είναι πολύτιμος και κρίμα να τον καταναλώνει κανείς με τέτοιους που ίσως να το κάνουν απλά και μόνο σαν πρόκληση να θεωρούν - μάλλον να γράφουν χαρακτηρίζοντας θεοκρατία το αν κάποιος έχει κάποιο εθνικό ή θρησκευτικό σύμβολο.
   Ανάθεμα αν ξέρουν τι είναι αυτό που προσάπτουν...

   Διαγραφή
  10. Όλοι δαύτοι είναι αμαθείς. Βαριούνται να ψάξουν, να διαβάσουν, να μάθουν, διότι απλώς δεν τούς ενδιαφέρει. Έτσι κάνουν διάλογο με κλισεδάκια, πράγμα κουραστικό.

   Όπως ακριβώς το λες: "για πολύ λίγο και μετά τους αγνοείς".

   Διαγραφή
  11. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε; Είπαμε: στην ευρώπη εξακολουθοϋν να υπάρχουν και οι δύο τάσεις, αυτή που θέλει τη θρησκεία να έχει λόγο στα κοινά και η αντίθετή της. Το θέμα δεν έχει λήξει και ο αγώνας μεταξύ σκοταδισμού και λογικής συνεχίζεται. Το είπαμε από την αρχή. Υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα της θεοκρατίας και μάλιστα το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις.

   Όσο για την αγγλία που λες ότι έχει επίσημη θρησκεία και με παραπέμπεις μάλιστα και στη... wikipedia, αυτό εξαρτάται από το αν δέχεσαι ότι είναι "επίσημο" ότι έχει γραφτεί κατά καιρούς εδώ και χίλια περίπου χρόνια στα χαοτικά εγγλέζικα πρακτικά.

   Εδωμέσα φαίνεται να σας καίνε μάλλον οι πολιτικές προεκτάσεις του θέματος, με εθνολαγνείες, χριστοϊστορίες, μεγαλεία και καθαρότητες της ελληνικής φυλής και άλλες τέτοιες ανοησίες. Γιαυτό και όταν συζητάει κανείς μαζί σας νομίζει ότι μιλάει με τίποτα ισλαμιστές

   Διαγραφή
  12. ...μήπως μιλάτε και για "ελληνικό dna" εδώ ?

   Διαγραφή
  13. οι πιο πολλοι μακαρι να ηξεραν γιατι τσαντιζονται ειδικα με την ορθοδοξη θρησκεια. Να ξερουν το επικρατες ειναι πιο ισχυρο απο την επισημη θρησκεια που δεν θελουν.
   Στην βιολογια υπαρχει ο ορος επικρατες γονιδιο. Ξερουν οτι το χαρακτηριστικο αυτου ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ να εμφανιστουν αλλα χαρακτηριστικα; Δηλαδη ακομα και η φυση συμπεριφερεται παρα πολυ ρατσιστικα. οποτε .....

   Διαγραφή
 6. Μεχρι να αλλαξει το συνταγμα το οποιο αναφερει οτι επικρατουσα θρησκεια ειναι η Ανατολικη Ορθοξη,σε ολους τους δημοσιους χωρος.σχολεια,δικαστηρια,νοσοκομεια,μπορουν να φερουν τα θρησκευτικα συμβολα...Το συνταγμα προβλεπει προστασια των θησκευτικων πεποιθησεων των μειονοτητων,και οχι περιορισμο των συμβολων της πλειονοτητας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ετσι ειναι οπως τα λέτε...Ομως οταν επισκευθηκε το ΠΓΝΠ μουσουλμάνα γυναικα με εντονο προβλημα στα γυναικολογικά και μεσω της διερμηνεως της,την ενημερωσα για όλα αυτα...η απαντηση της ηταν η εξείς:
  ΄΄Ευχαριστουμε τους Ελληνες ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΠΟΥ ΜΑς ΠΑΡΈΧΟΥΝ. βΛΈΠΟΝΤΑς ΤΙς ΑΟΚΝΕς ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕς ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥς εΛΛΗΝΕς ΑΣΘΕΝΕΙς , ΣΥΓΚΙΝΟΎΜΑΣΤΕ. Θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν οπως τις Ελληνίδες, αυτό μας αρκεί....σας ευχαριστουμε΄΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι Κρητικοί δείχνουν τον δρόμο

  Θα περιμένομε και τα φυντάνια που θα μάς κουβαλήσει ο Μουζάλας, αλλά εδώ πάντως ούτε Λέσβος, ούτε Κως θα γίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αφηστε τις εικονες στους τοιχους και παρτε τα σπιτια απ τα προβατα .. καμμια εκκλησια κανενα τζαμι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Κριστιάν,

   Θυμάμαι μια εποχή που πάθαινες αναφυλαξία όταν κάποιος έστελνε σχόλια ως "Unknown" και έσβηνες ολόκληρα κείμενα απαιτώντας να "υπογράφουν" οι χρήστες ονομαστικά τα γραπτά τους.

   ...τώρα έχει αλλάξει κάτι; Ή μήπως τα καλά και συμφέροντα;

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς δεν βρήκα φάρμακο για την αναφυλαξία μου, συνεχίζω και σβήνω κάθε σχόλιο από unknown, και έτσι δεν το πήρες χαμπάρι.

   Το συγκεκριμένο παραπάνω έχει ταυτότητα "spirTDS the diamond sword" αν το εξετάζεις.

   >τα καλά και συμφέροντα;<
   Ερεθιστικός ως συνήθως! Ποια συμφέροντα βρε ζωντόβολε;

   Διαγραφή
 10. Το ότι τα χριστιανικά συμβολα είναι παρόν παντού, είναι προσβολή στον κάθε Έλληνα. Όχι τόσο γιατί μόνο μια μικρή μειοψηφία ελλήνων είναι φανατικά χριστιανοί που να θέλουνε τα σύμβολα παντού, αλλά γιατί κάνει την χώρα μας να μοιάζει με τριτοκοσμική μπανανία. Τα νοσοκομεία είναι κέντρα Επιστήμης. Εκεί δεν χωράει θρησκεία. Οποιος θέλει να θεραπευτεί απο αγίους, έχει 143 εκκλησιές, ναϊσκους και ξωκλήσια η Πάτρα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΡΑ, αλλωστε το ΕΠΙΘΥΜΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  Ωστόσο το προβλημα με το παραλληρημα της θεουσας-"ιατρου", είναι οτι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, από αυτές που χρησιμοποιούν οι alt right lunatics για να κερδίζουν τις εκλογες και να ελεγχουν τον κόσμο. Οι εικόνες και οι σταυροί θα απομακρύνονται από το κρεβάτι του αλλόθρησκου. Δυστυχώς, δεν κατεβαίνουν τα θρησκευτικα συμβολα απο το νοσοκομείο δια παντώς, οπως θα έπρεπε.

  Για ποιο λόγο εγω ως Αθεος Ελλην, στο κρεβατι του πόνου, να μου προκαλέσετε επιπλέον πονο θυμίζοντας μου τις βαρβαρότητες στην Σκυθουπολη, τον φόνο της Υπατίας, το τέλος του Ελληνισμου;

  ΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΠΝΠ

  ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
  ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τρικυμία εν κρανίω, η ανικανότητα σας να κατανοείτε μαζί με την ημιμάθεια ή ολιγομάθεια σας σας κάνει γελοίους σε πολλούς, ή μάλλον η ολιγομάθεια σας κάνει έτσι ανίκανους να καταλάβετε....

   Είστε από τους μεγάλους ανθέλληνες που δεν μπορείτε να το καταλάβετε νομίζοντας οτι διαβάζοντας ακόμα και πρακτορικές ανθελληνικές δήθεν ιστορίες αμφισβητείτε τεράστια κομμάτια Ελληνικής ιστορίας.

   Κανονικά δεν πρέπει να ασχολείται κανείς μαζί σας, αλλά η σκέψη για προστασία κάποιων αφελών, για λίγο μόνο έχει κάποια σημασία


   ΜΟΝΟ
   ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΠΑς ΚΑΙ...
   Διαγραφή
  2. @ μιστερ μαξ

   Τόσα χρόνια είχα να σε "συναντήσω", αλλά ελληνικά δεν έμαθες.
   Τα χριστιανικά συμβολα δεν είναι παρόν, αλλά παρόντα. Άνοιξε καμμιά γραμματική. Δεν βλάπτει.

   >Για ποιο λόγο εγω ως Αθεος Ελλην, στο κρεβατι του πόνου, να μου προκαλέσετε επιπλέον πονο θυμίζοντας μου τις βαρβαρότητες στην Σκυθουπολη, τον φόνο της Υπατίας, το τέλος του Ελληνισμου; <

   Σιγά μην σχίσει κανένα καλσόν! Η Σκυθούπολη σε μάρανε στο κράββατον τού πόνου!...

   ΥΓ: Μα ποιος σε έλεγε mad max και τσατιζόσουν;

   Διαγραφή
  3. @Μαυρόγατε, καλυτερα τρικυμία παρά σανό εν κρανίω, όπως εσάς που θέλετε να επιβάλετε ολοκληρωτική θεοκρατία στην χώρα των Σοφιστών, του Ανθρωπισμού, που γέννησε τον Αθεϊσμο και την Αναρχία.

   α)Για ποιό λόγο είναι γεμάτα τα νοσοκομεία απο εικόνες, εικονίδια κτλ;
   β)Για ποιό λόγο λέτε ψεμματα οτι ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ; #FAKE_NEWS

   @Nativist, Μια απάντηση μπορείς να δώσεις; ή θα κάνεις ad hominem fallacy;

   Διαγραφή
  4. Μα σού έδωσα και σού έδωσε και ο γάτος. Στην Ελλάδα, σε όλους τούε δημόσιους χώρους, υπάρχουν αναρτημένα το Σύμβολο τής βάσει Συντάγματος Επικρατούσας (όχι επίσημης) Θρησκείας, καθώς και θρησκευτικές εικόνες. Η Ελλάδα δεν είναι άθεο κράτος (État laïque), όπως π.χ. η Γαλλία και η Τουρκία.

   Διαγραφή
  5. Κακώς ασχολούμαστε με έναν μάλλον αμόρφωτο όπως δείχνει.
   Ρε απίθανε τύπε και μάλλον δωδεκαθεϊστη ή ό,τι και να είσαι δείχνεις αμορφωσιά και ανικανότητα να κατανοήσεις πολλά.
   Ο Σταυρός εκτός από θρησκευτικό σύμβολο είναι εθνικό, στην Ελλάδα είναι εθνικό σύμβολο κυρίως γιατί έτσι καθιερώθηκε κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα από τους τούρκους και μετά, μέχρι να ξανα σκλαβωθούμε στους φράγκους και γενικά στου δυτικούς να γίνουμε έκτοτε, προτεκτοράτο, συνέχισε να είναι εθνικό σύμβολο μέχρι στις μέρες μας που πάνε μάλλον να το καταργήσουν.
   Ο Σταυρός είχε γίνει εθνικό σύμβολο και για ταρακούνημα προς το πατριαρχείο για την στάση του απέναντι στην επανάσταση που μπορεί να δικαιολογείται μεν αλλά...αυτά...
   και επειδή το μυαλό μας έχει καλύτερα πράματα να σκεφτεί άη...στο καλό των σοφιστειών σας γιατί όποτε δεις κανείς δήθεν αναλύσεις σας μόνο... ή μάλλον ούτε καν σαν σοφιστείες μπορεί να τις εκλάβει κανείς...
   Εσύ, όπως το επισήμανε και ο Nativist δείχνεις και αγράμματος ... επίσης άλλη μια απόδειξη ότι δεν κατανοείς απλά νέα Ελληνικά είναι και από το διάβασμα της είδησης που λέει για οδηγίες που δόθηκαν στο προσωπικό του νοσοκομείου...και όχι για αφαίρεση...
   άλλη μια απόδειξη για τον τζάμπα χρόνο να ασχολείται κανείς με σας και την θολοκουλτούρα σας

   Διαγραφή
  6. Ο σταυρός έγινε σύμβολο επειδή οι "έλληνες" μετά την "επανάσταση" του 21 δεν μπορούσαν να ορίσουν το έθνος με άλλο τρόπο παρά θρησκευτικό.

   Διαγραφή
  7. Επειδή είσαι, δείχνεις ανιστόρητος, η έννοια τους έθνους πρωτοπροσδιορίστηκε από Έλληνες κατ΄αρχάς για Έλληνες μετά μάθατε, μάλλον επαναπροσδιορίσατε αιώνες αργότερα την ήδη προσδιορισμένη έννοια για λόγους που βόλευαν συγκυριακά τις τότε δυνάμεις, αλλά η έννοια έθνος είχε ήδη προσδιοριστεί και ίσχυε ακόμα και στην τουρκοκρατία που όσο και να μην σας αρέσει το σύμβολο του σταυρού ήταν σύμβολο αυτού του Έθνους αλλά ήδη αιώνες πριν προσδιορισμένο και καθορισμένο. Καλό θα σας κάνει να δείτε τα πράματα χωρίς την δυτικολιγούρικη παραμορφωτική ματιά. Θέλει λίγη εξάσκηση για να αποκτήσετε την ικανότητα κατανόησης της ιστορίας...
   Ο προσδιορισμός μας δεν καθορίζεται, ευτυχώς ΌΧΙ από σας και από ...τους τούρκους

   Διαγραφή
  8. Δηλαδή κάνω λάθος ότι στα πρώτα συντάγματα της ελλάδας έλληνας ήταν ο χριστιανός κάτοικος της επικράτειας ανεξαρτήτως ακόμη και του αν μιλούσε ελληνικά ή όχι; Αν κάνω λάθος με διορθώνεις, δεν τρέχει και τίποτε

   Διαγραφή
  9. ...επίσης, μήπως γνωρίζεις το ποσοστό των ελλήνων που δεν ομιλούσαν καθόλου την ελληνικήν τα πρώτα μετεπαναστατικά έτη? Πληροφορώ λοιπόν ότι περί το 50% των ελλήνων μιλούσαν αποκλειστικά τα αρβανίτικα. Κάτι άλλο περί ιστορίας και έθνους έχεις να μας πεις?

   Διαγραφή
  10. "Δηλαδή κάνω λάθος ότι στα πρώτα συντάγματα της ελλάδας έλληνας ήταν ο χριστιανός κάτοικος της επικράτειας ανεξαρτήτως ακόμη και του αν μιλούσε ελληνικά ή όχι;"

   ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΗΚΟΟΣ, όχι Έλληνας στην εθνικότητα.

   Oι Αρβανίτες ήσαν Έλληνες, διότι είχαν ελληνική συνείδηση. Πλείστοι εκ των Αγωνιστών τού '21 ήσαν Αρβανίτες. Τα έχομε πολλάκις συζητήσει αυτά. Ως προς το ποσοστό (50%), έχεις κάποια πηγή να δώσεις;

   Συνιστώ το βιβλίο τού Σαράντου Καργάκου «ΑΛΒΑΝΟΙ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ».

   Διαγραφή
  11. Καταρχάς, υπήκοος είσαι και φαίνεσαι. Κατα δεύτερον, καθόλου δεν δεν υπάρχει αναφορά σε "υπηκόους" τα πρώτα ελληνικά συντάγματα. Σε γενικές γραμμές το πνεύμα είναι το εξής: "έλληνες είναι όσοι αυτόχθονοι κάτοικοι της επικράτειας πιστεύουν στο χριστό" και κάτι ψιλά, άλλα στο ένα κι άλλα στο άλλο. Σκέτο έλληνες. Η αναφορά σε "υπηκοότητα" (άκου "υπήκοος"!) είναι δική σου εκτίμηση και προσθήκη. Δεδομένου όμως ότι δεν σε έχουμε εξουσιοδοτήσει να κάνεις τέτοιες αναλύσεις για λογαριασμό μας, η πρότασή σου απορρίπτεται

   Διαγραφή
  12. Τι σημαίνει υπήκοος, ρε ζωντόβολο, και εξανίστασαι; Έλληνες πολίτες, υπήκοοι τού ελληνικού κράτους. Ναι, είμαι Έλληνας υπήκοος, αφού αυτή την υπηκοότητα έχω. Αν φαίνομαι, δεν το ξέρω. Εσύ μπορείς διακρίνεις την υπηκοότητα κάποιου από την όψη;

   >Ως προς το ποσοστό (50%), έχεις κάποια πηγή να δώσεις;<

   Αυτό γιατί το έκανες "γαργάρα";

   Διαγραφή
  13. Για το ποσοστό 50% δες τις διαλέξεις της μαρίας ευθυμίου για το θέμα. Έχει κάμποσες στο youtube. Δε θυμάμαι σε ποιά ακριβώς το λέει και δε εου κάνω τη χάρη να τις ξανακούσω.

   Για το υπήκοος, απλώς κάνε επίσκεψη του ονόματος.

   Για τον ορισμό του έλληνος (ΟΧΙ υπηκόου) στα πρώτα συντάγματα βλέπω ότι μάλλον εσύ το έκανες γαργάρα. Όπως και για το άλλο που πέταξες, ότι οι έχοντες ελληνική συνείδηση γίνονται αυτομάτως έλληνες, κι αυτό το αφήνω να περάσει γιατί να σου πω την αλήθεια και να ομολογήσω την αμαρτία μου, κακώς ξεκίνησα να συζητάω εδωμέσα. Φαίνεται έχω πέσει σε ελληνοταλιμπάνους. Οπότε και από τούδε παύω να παρακολουθώ τη συζήτηση. Καλή φώτιση

   Διαγραφή
  14. Καλά κάνεις και παύεις να την παρακολουθείς, αφού δεν μπορείς ούτε να καταλάβεις, ούτε απαντήσεις να δώσεις.

   α) Για το ποσοστό 50% δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να το γυρεύω, αλλά να το προσκομίσεις εσύ, που το ισχυρίστηκες. Βασικός κανόνας διαλόγου. Δεν στέλνομε τον άλλον να ψάχνει.

   β) Εγώ ξέρω τι σημαίνει υπήκοος. Εσύ; Δεν απάντησες.

   γ) Καμμία γαργάρα, αλλά δεν φταίω εγώ, αν εσύ δεν καταλαβαίνεις.
   «Οσοι κάτοικοι της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν είναι Έλληνες», έλεγαν τα πρώτα συντάγματα. Αλλά "Έλληνες" τι; ΠΟΛΙΤΕΣ, ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

   δ) "ότι οι έχοντες ελληνική συνείδηση γίνονται αυτομάτως έλληνες". Πού ακριβώς το γράφω αυτό; Μήπως εννοείς το "Oι Αρβανίτες ήσαν Έλληνες, διότι είχαν ελληνική συνείδηση"; Είχαν ελληνική συνείδηση, ακριβώς επειδή ήσαν Έλληνες και όχι Αλβανοί, όπως θέλουν οι τελευταίοι να τούς παρουσιάσουν. Δεν έγιναν Έλληνες. ΗΣΑΝ! Μα τόσο βλάκας είσαι, επιτέλους, ή απλώς τρολάρεις εδώ μέσα;

   Διαγραφή


  15. μιστερ μαξ28 Δεκεμβρίου 2016 - 8:57 π.μ.

   >Τα νοσοκομεία είναι κέντρα Επιστήμης. Εκεί δεν χωράει θρησκεία. Οποιος θέλει να θεραπευτεί απο αγίους, έχει 143 εκκλησιές, ναϊσκους και ξωκλήσια η Πάτρα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΡΑ, αλλωστε το ΕΠΙΘΥΜΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.<

   Το ζητημα της θρησκειας δεν εχει να κανει με την υπαρξη της εκκλησιας. Απλα η εικονες ενδυναμωνουν την ελπιδα του ασθενους. Του χριστιανου. Εσενα ως αθεο (το συζηταμε αυτο ) δεν σε υποχρεωνει κανεις να πρσευεσαι. Μπορεις να μην κοιτας. Ειναι ζητημα δημοκρατιας. Εμενα με ρωτησες αν ΔΕΝ θελω εικονισμα;

   > Δυστυχώς, δεν κατεβαίνουν τα θρησκευτικα συμβολα απο το νοσοκομείο δια παντώς, οπως θα έπρεπε. <

   εδω σε κοβω για τζιχαν.


   >Για ποιο λόγο εγω ως Αθεος Ελλην, στο κρεβατι του πόνου, να μου προκαλέσετε επιπλέον πονο θυμίζοντας μου τις βαρβαρότητες στην Σκυθουπολη, τον φόνο της Υπατίας, το τέλος του Ελληνισμου; <

   Εδω μονο για γελια ειναι. Αν πονας οχι την Σκυθουπολη δεν θα σκεφτεσαι αλλα ουτε πως σε λενε   >ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
   ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
   ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ <

   εδω τον λογο εχει ο ψυχιατρος του νοσοκομειου. Περαστικα σου γενικώς

   Διαγραφή
  16. μιστερ μαξ28 Δεκεμβρίου 2016 - 1:49 μ.μ.
   @Μαυρόγατε, καλυτερα τρικυμία παρά σανό εν κρανίω, όπως εσάς που θέλετε να επιβάλετε ολοκληρωτική θεοκρατία στην χώρα των Σοφιστών, του Ανθρωπισμού, που γέννησε τον Αθεϊσμο και την Αναρχία.
   -------------------------------------------------------------
   λοιπον εχεις δικιο αρχισε να βριζεις τους αθειστες και αναρχικους προπατορες σου (;;;) γιατι ειχαν παντου αγαλματα θεων. Α και ναους ...οι ταλιμπαν. Ενας απ αυτους ειναι παγκοσμιο συμβολο πολιτισμου. Ο Παρθενωνας. Ελπιζω να πας να τον καταστρεψεις.

   Διαγραφή
 11. Δεν απάντησες στα ψέματα που διαδίδει η γιατρος και το ινφογνωμικς, ενώ το ότι η χο είναι κυρίαρχη (μεγάλη ανθελληνική λαμογιά) δεν σημαίνει οτι δικαιούται να είναι και στα νοσοκομεία, ποσω μάλλον στους θαλάμους των ασθενών οπου κοιμούνται (ειναι προσωπικός χωρος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. 1) Πρώτον, συγχαρητήρια στον Κρητικό που έδειρε τον Ισλαμοφασίστα Πακιστανό που έβρισε την Παναγία και απαίτησε να κατέβει η εικόνα της από το κατάστημα.

  2) Δεύτερον, η Ελλάδα είναι ένα Δημοκρατικό κράτος που επιτρέπει στον καθένα να λατρεύει τον/τους θεό/ους στον οποίο πιστεύει. Αν είναι άθεος δεν τον υποχρεώνει κανένας να πιστεύει σε θεό/ους.

  3) Τρίτον, όσοι δεν θέλουν εικόνα στον θάλαμο τους, κανένας γιατρός δεν θα τους υποχρεώσει να την κρατήσουν για όσο καιρό θα είναι εκεί. Δεν είναι βασανιστής αλλά γιατρός που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η σωματική και ψυχική υγεία του ασθενή του. Αν κρίνει ότι κάτι κάνει καλό στην υγεία του ασθενή, πχ είναι άθεος, δεν θέλει την εικόνα, τον αναστατώνει ψυχολογικά, τον ενοχλεί, τότε θα κάνει αυτό που θα βοηθήσει τον ασθενή, θα απομακρύνει την εικόνα, θα τη βάλει στο συρτάρι. Αν είναι πιστός ο ασθενής ανάμεσα στα άλλα ίσως κάποια στιγμή να το ρίξει στο θρησκευτικό με την κουβέντα για να τον βοηθήσει. Ότι βοηθάει τον ασθενή κάνει ο γιατρός σε κάθε επίπεδο.

  4) Τέταρτον, για όποιον δεν θέλει θρησκευτικό όρκο, υπάρχει πολιτικός όρκος όχι μόνο στα δικαστήρια αλλά και στον στρατό. Η πλειοψηφία όμως επιλέγει τον θρησκευτικό ΕΛΕΥΘΕΡΑ διότι το επιθυμεί.

  Κανένας δεν πιέζει κανέναν. Έχω προσωπική εμπειρία. Όταν ένας δήλωσε άθεος ορκίστηκε στο γραφείο του αντισυνταγματάρχη - διοικητή τάγματος νεοσυλλέκτων με πολιτικό όρκο.

  Μετά 3 μουσουλμάνοι ορκίστηκαν στο γραφείο με το Κοράνι και ακολουθήσαμε οι (Χριστιανοί Ορθόδοξοι) προσωρινά ελεύθεροι υπηρεσίας, οι προσωρινά ελεύθεροι ασκήσεων(σε αυτούς ήμουν λόγω μικρού ατυχήματος προς το τέλος της εκπαίδευσης και με ρητή εντολή γιατρού) και τα παιδιά με Ι4 ορθοπεδικό.

  Διοικητής:΅"Παιδιά θέλετε με Χριστιανικό όρκο όλοι?"

  "Μάλιστα" (είπαμε ομόφωνα)

  Ο διοικητής μας πήρε το ιερό Ευαγγέλιο από το ράφι, έκανε τον σταυρό του, το φίλησε και χωρίς να διατάξει κανέναν μας, εμείς αυθόρμητα(χωρίς να το περιμένει, ήταν έτοιμος να πει υψώσατε την δεξιά και να αρχίσουμε τον όρκο) σχεδόν όλοι μέσα στο γραφείο του, από μόνοι μας, κάναμε τον σταυρό μας και φιλήσαμε ο ένας μετά τον άλλο το ιερό Ευαγγέλιο.

  Φάνηκε ότι ξαφνιάστηκε ευχάριστα όταν σταυροκοπηθήκαμε σαν σε Θεία λειτουργία και προσπάθησε να μην το δείξει αλλά για κάποιον παρατηρητικό οι στιγμιαίες μικρές λεπτομέρειες φαίνονται. Όση ώρα ήμασταν στο γραφείο, μας “σκάναρε” έναν έναν και τους 7.

  Είπε: "Άνδρες, υψώσατε την δεξιά",το κάναμε, τα τρία δάχτυλα ενωμένα, έλεγε τα λόγια και επαναλαμβάναμε δυνατά και καθαρά.

  Μόνοι μας επιλέξαμε τον θρησκευτικό όρκο όπως μόνοι επέλεξαν θρησκευτικό όρκο και προσευχή οι επαναστάτες του 21, οι στρατιώτες του 40 και οι στρατιώτες στην Κύπρο το 74 που όταν όλοι τους πρόδωσαν είχαν μόνο τα όπλα τους, τον διπλανό τους και την πίστη τους για να παλέψουν να κρατήσουν το στρατόπεδο τους υπερασπιζόμενοι τα ιερά και όσια της φυλής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. 5) Πέμπτον,περί διαπραγμάτευσης της Ελευθερίας και γενικά των ιερών και οσίων(η χριστιανική πίστη μας είναι ένα από τα βασικά) της φυλής μας:

  «Έλα, σκατότουρκε… έλα Εβραίε, απεσταλμένε από τους γύφτους έλα ν’ ακούσεις τα κερατά σας, -γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Τι θαρεύσετε κερατάδες… Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε “ από ημάς” συνθήκην με “ έναν” κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα!» - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο! " 

  http://www.onalert.gr/stories/Thn_epoxh_toy_Karaskakhh_diapragmateyshginotan_se_allh_glossaAkoyste_th/4380

  6) Έκτον, δεν ενοχλεί η σημαία, δεν ενοχλεί ο σταυρός, δεν ενοχλούν οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, δεν ενοχλεί η ιστορία μας, δεν ενοχλούν οι αγώνες ενός Έθνους με ιστορία χιλιάδων ετών. Πολλές φορές μας σφάξανε, βιάσανε,κάψανε εκκλησίες, κάψανε θρησκευτικές εικόνες, σημαίες...τα πάντα.

  Αυτό που ενοχλεί είναι η ΘΕΛΗΣΗ μας. Και η ΘΕΛΗΣΗ μας φαίνεται στα σύμβολα μας και στις πράξεις των προγόνων μας. Γι' αυτό βρίζουν με διάφορους τρόπους (λόγια και πράξεις) τους προγόνους μας και τα σύμβολα μας. Ενοχλεί που κρατάμε κάθε φορά ξανά τα σύμβολα μας ψηλά. Ενοχλεί που υπάρχουν Έλληνες που συνεχίζουν από μόνοι τους ΕΛΕΥΘΕΡΑ να πιστεύουν, να ορκίζονται με θρησκευτικό όρκο στα σύμβολα μας όπως έκαναν μυστικά οι Φιλικοί, όπως οι καλλιεργητές της γης, όπως οι παπάδες, όπως οι βοσκοί των ζώων,όπως οι σιδεράδες, όπως οι ναυτικοί και πολλοί άλλοι ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΤΡΕΛΟΙ για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ. Ορκιζόμαστε σε αυτά για ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ όπως οι πρόγονοι μας.
  Δεν θα τους περάσει. Ποτέ δεν πέρασε και δεν λένε να το αποδεχτούν. Στο τέλος εμείς ξανά νικητές ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.
  Εμείς θα πίνουμε το κρασί της νίκης και αυτοί το ξύδι.

  https://www.youtube.com/watch?v=k6SaUWqCIHU

  https://www.youtube.com/watch?v=ImimvEuvRjc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Από τα σχόλια δυστυχώς φαίνεται ξεκάθαρα πως αγνοείται ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το νοσοκομείο δεν είναι εκκλησία! Όποιος θέλει ας κουβαλάει μαζί τις εικονίτσες του και τα σταυρουδάκια του αλλά όχι να απαιτεί να βρίσκονται αναρτημένα ως διακόσμηση στους τοίχους του κτιρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Kostas Vogiatzis29 Δεκεμβρίου 2016 - 2:00 π.μ.   Αν εισαι σε μονοκλινο κανε οτι θες. φερε και την Μπριζιτ Μπαρντο σε εικονα. ουδεις θα σου πει το παραμικρο. Βεβαια το σχολιο σου δειχνεο ιχι αθεο αλλα ενα ατομο που ψαχνει ορεξη για τσακωμο. Ενας αθεος δεν ασχολειται με τετοια.

   Διαγραφή
 15. Ανθρώπινα δικαιώματα!!!
  Τι βαρύγδουπο !!!
  Όλοι σεις που κόπτεστε σε τέτοιες περιπτώσεις για ανθρώπινα δικαιώματα έχετε ποτέ σκεφτεί αν υποστηρίζετε την καταπάτηση τους;;;
  Ποινών ανθρώπινα δικαιώματα κόπτεστε ότι υπερασπίζεστε;
  Σε χώρες της μέσης ανατολής όπου χριστιανικοί και μουσουλμανικοί πληθυσμοί με τους ναούς λατρείας, με σταυρούς και ημισελήνους που πολλές φορές είναι δίπλα δίπλα, ποιανού δικαίωμα καταπατούν;;; Το αναφέρω αυτό γιατί η εντολή που δόθηκε να αφαιρεθούν τα σύμβολα πίστης της συντριπτικής πλειοψηφίας του τόπου μας έγινε για τον δήθεν σεβασμό των μεταναστών-φιλοξενούμενων που είναι άλλου θρησκεύματος, αν για παράδειγμα αυτός ή αυτοί ζούσαν δίπλα σε χριστιανικούς ναούς στις πατρίδες τους, εκεί καταπατούνταν τα δικαιώματα τους;;;
  Ακόμα και αν δεν ζούσαν κοντά σε χριστιανικούς ναούς με σταυρούς και εικόνες με ποιο δικαίωμα απαιτούν αν το απαιτούν αυτοί και όχι τίποτα άλλα ντόπια τσιράκια, παραβλέποντας τις δικές τους υποχρεώσεις να σέβονται τον τόπο που τους φιλοξενεί;;;
  Αν και δείχνει ακραίος ο παραλληλισμός θα θέσω το ερώτημα:
  Για σας τους ΔΗΘΕΝ υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Είσαστε συναγωνιστές που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό υπεράσπισης δικαιωμάτων με τα τζιχάντια ;;;
  Γιατί και αυτοί κατέβαζαν σταυρούς και εκκλησίες.
  Το πιθανότερο τα σύμβολα πίστης της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας να υπάρχουν στο νοσοκομείο από την ίδρυση του χωρίς να προέκυψε ποτέ πρόβλημα αποτελεσματικότητας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έρχεστε τώρα σεις στο όνομα της δήθεν υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατεβάσετε αυτά τα σύμβολα που είναι σύμβολα ενός τόπου και δεν θα μας επιβάλει ο φιλοξενούμενος τα δικά του γούστα και ό,τι άλλο του κατέβει, αν και δεν νομίζω να υπάρχει ενόχληση από τους φιλοξενούμενους πλήν ίσως μιας ή ελαχίστων και μοναδικών εξαιρέσεων που όπως φαίνεται σεις υπερασπίζεστε εις βάρος όλων μας, εις βάρος μια συντριπτικής πλειοψηφίας…


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Σε όποιον δεν του αρέσει η Ελλάδα να πάει στην πολυπολιτισμική Αγγλία:

  https://www.youtube.com/watch?v=YWti3FqYVLo

  Γιατί δεν πάει εκεί να βγει μια ωραία βόλτα βράδυ με την κοπέλα του(με φούστα -δεν χρειάζεται να να ναι μίνι- και γόβες) ή την σύζυγο του στην μουσουλμανική γειτονιά και να μιλήσουν για ανθρώπινα δικαιώματα? Να δει πως θα μπουν και πως θα βγουν.

  Αν δεν του ταιριάζει η Αγγλία υπάρχει και η άλλη επιλογή...Σαουδική Αραβία. Μπορεί να
  πάει κι εκεί να μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα:

  https://www.youtube.com/watch?v=LKL9yi2XDBQ

  Και κάτι τελευταίο για όσους ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα:

  Τι μπορεί να πάθει μια ανύπαντρη(σπάνιο μεν διότι τις παντρεύουν πολύ μικρές αλλά γίνεται) νεαρή γυναίκα στη Σαουδική Αραβία αν κάνει μυστική σχέση και μάλιστα με("άπιστο") νεαρό ξένο στρατιωτικό? Για παράδειγμα αυτή 18, αυτός 23 ετών ανθυπολοχαγός ξένης συμμαχικής χώρας.

  α) Ο νεαρός αξιωματικός θα πάρει μετάθεση επειγόντως, διότι δημιουργεί η συμπεριφορά αυτή προβλήματα στις σχέσεις "με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας". Θεωρείται άμεση προσβολή προς το πρόσωπο του ίδιου του Βασιλιά της χώρας και οι Σαουδάραβες θα είναι ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ.

  β) Η κοπέλα δεν θα εκτελεστεί δημοσίως για να μην υπάρξει σκάνδαλο στις σχέσεις των δύο χωρών, ούτε στο σπίτι.Καμία πρεσβεία(όσο ισχυρή κι αν είναι και όχι τσίρκο) δεν θα ανακατευτεί. Κανένας "δεν θα ξέρει τίποτα".

  γ) Τι την περιμένει:

  Πρώτα θα φάει ξύλο στο σπίτι. Πολύ δυνατό ξύλο. Μόνο κτήνη ισάξια και ανώτερα των Waffen SS του Χίτλερ μπορούν να χτυπήσουν έτσι μια γυναίκα.

  Μετά από 48 ώρες, άυπνη και με πληγές στο σώμα της από τον ξυλοδαρμό θα της βάλουν κουκούλα, θα την βάλουν σε τζιπ 4x4.

  Θα κάνουν φάλαγγα, δύο μπροστά, δύο πίσω και στο κέντρο η "άπιστη σκύλα".

  Θα βγουν βαθιά στην έρημο.

  Σε όλη τη διαδρομή δεν θα την έχουν αφήσει να ηρεμήσει ούτε δευτερόλεπτο.

  Θα φτάσουν(επίτηδες νύχτα).Θα την κατεβάσουν με την κουκούλα. Θα την κλωτσήσει ο αδελφός της ή ο πατέρας της δυνατά χαμηλά στην κοιλιά(καταλάβατε που).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν αξιζει να συζητας μ αυτους. δεν τους ενδιαφερει η συζητηση αλλα η προστριβη. οι ''αποριες'' τους ειναι τουλαχιστον για γελια

   Διαγραφή
 17. Θα πετάξουν δοχείο με μισό λίτρο νερό.

  Ένας θα της βγάλει την κουκούλα δείχνοντας με το χέρι την κατεύθυνση προς την...”σωτηρία” μέσα στο σκοτάδι της ερήμου. Τα τζιπ θα απομακρυνθούν.

  Κάποιοι θα αναλάβουν να την παρακολουθούν από μακριά με κιάλια μέχρι να πεθάνει.

  ΚΑΙ ΟΧΙ ....ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ, ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΑΜΗΛΑ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΖΙΠ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.

  ΝΑ ΠΑΤΕ ΕΚΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ.

  ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

  Η Ελλάδα είναι μία κουκκίδα στον χάρτη με 10 εκατομμύρια ψυχές και παράδεισος, ναι..παράδεισος. Δεν είναι ολόκληρος ο κόσμος. Ο κόσμος είναι ΑΓΡΙΟΣ και δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα.

  Στην Ινδία πουλάνε (ο ίδιος ο αδελφός του πατέρα της!) την πανέμορφη 16χρονη παρθένα μέσα στο κλουβί δεμένη για 1.000 δολάρια και από κάτω τα “πιθήκια” [που οι ναπάλμ έπρεπε να τους έχουν εξαερώσει) ουρλιάζουν ο ένας μετά τον άλλο για προσφορά. Όποιος “λαδώσει”, όποιος δεν θέλει να ζει στην ασφάλεια της γυάλας μπορεί να πάει να τα δει. Που είναι ο...ΟΗΕ αλήθεια?

  Στην Ταϋλάνδη ζητάει μια αντρική “παλαβή “(ορισμένοι εξ αυτών “αιώνιοι έφηβοι”) παρέα 5 Ελλήνων και Ελληνοαμερικανών φίλων και επιστημόνων(θρησκειολόγοι, βιολόγοι, γεωπόνοι, βιοχημικοί) από 20 μέχρι 53 ετών τουριστών να πάει και σε μια σχετικά απομακρυσμένη περιοχή(όχι τόσο κλασσικά τουριστική) με μικρό αεροπλάνο για να επισκεφτεί συγκεκριμένους ναούς για να δει τον τόπο, να “εξερευνήσει”, να μάθει, η γνώση είναι δύναμη και ο ντόπιος ξεναγός πριν του εξηγήσουν τον λόγο που θέλουν να πάνε κάνει χειρονομία με απαίσιο πιθηκοειδές βλέμμα και λέει: “Women, women?”. Μικρά κορίτσια(όχι γυναίκες) για τον κάθε ανώμαλο κατά τα άλλα “κύριο”.

  ΠΑΤΕ ΕΚΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΞΑΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

  Αν δεν σας φτάνουν αυτά πάτε στην Γκάνα, να δείτε μπανανιές, επιστήμονες(ανάμεσα τους και γεωπόνοι συγκεκριμένων πολυεθνικών) που για 5.000 δολάρια το μήνα, πληρωμένο σπίτι και χωρίς τύψεις λένε ότι “όλα καλά” και παιδάκια να παίζουν εκεί που ρίχνουν τα απόβλητα όλοι οι “πολιτισμένοι ανθρωπιστές”. Να δείτε πως καλλιεργούν τη γη, με πόσο κόπο.

  Ποιος ΟΗΕ, ποια ανθρώπινα δικαιώματα που σας πείραξαν οι εικόνες του Χριστού ρε.
  ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΟΛΑ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παραληρείτε αγαπητέ. Να το κοιτάξετε

   Διαγραφή
  2. @Κανένας

   Σκέφτηκα να μην σας απαντήσω αλλά θα το κάνω.
   Γράφουμε ότι θέλουμε πραγματικά, όχι ότι αρέσει. Ωμά, ψυχρά.

   Δεν έχω στόχο (και δεν πρόκειται) πχ να γίνω πολιτικός οπότε δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύουν για όσα λέω ή γράφω :)
   Αν αρέσουν ή όχι. Τρόπος, περιεχόμενο, μέγεθος κειμένου και πως τα αντιλαμβάνεται ο καθένας που θα τύχει να τα διαβάσει.

   Γράψτε ότι θέλετε. Έχετε το ανθρώπινο δικαίωμα, είστε στην Ελλάδα

   Διαγραφή
 18. Από πότε τα συντάγματα και η γλώσσα καθορίζουν μια εθνική συνείδηση; Από που βγαίνει αυτό;
  Δεν ξέρω αν οι περισσότεροι από σας τους δυτικολάτρεις συγχέετε εσκεμμένα τον παπισμό κλπ, το μεσαίωνα τους και το αλάθητο του πάπα με τον χριστιανισμό, μάλλον από άγνοια. Και από άγνοια συγκρίνετε όλα τα έθνη και ότι πρέπει όλα να δημιουργήθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως τα περισσότερα αν όχι όλα τα δυτικά και ευρωπαϊκά.

  Δεν είμαι θρησκειολόγος, ούτε θεολόγος και όσο πάτε σεις στην εκκλησιά τόσο πάω και γω, αλλά η θεοκρατία του παπισμού που εν μέρει ισχύσει και σήμερα, δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό, τέλος πάντων. Όποιος θέλει ψάχνει, είτε πιστεύει ,είτε όχι, ας ψάξει το οφείλει κυρίως στον εαυτό του και έτσι πολλές φορές αποφεύγει να δημιουργεί σχολιορύπους. Τον τελευταία χαρακτηρισμό το γράφω γιατί εδώ και πολλά χρόνια στο διαδίκτυο συναντώ πολλά υποκείμενα σε σύγχυση και ολιγομάθεια... που γράφουν ό,τι ναναι πολλές φορές προσβάλλοντας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Επίσης η απελευθέρωση μας ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και μετά την δολοφονία του Καποδίστρια σαν προτεκτοράτο που είμασταν και είμαστε με ακόμη χειρότερο τρόπο μας ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ και μια δυτικολατρεία υποτιμώντας τις μέγιστες αξίες του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Το χειρότερο, η συρρίκνωση και η καταστροφή του Ελληνισμού ξεκινούσε από την Αθήνα με αποφάσεις που παίρνονταν ή "παίρνονταν" σαν υποτιθέμενα ανεξάρτητο κράτος που είμασταν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.