29/3/17

Τρία δις ευρώ στα ταμεία των κυπριακών τραπεζών μέσα σ’ ένα χρόνο

Στο καλύτερο σημείο της τελευταίας τετραετίας βρίσκεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τις καταθέσεις να αυξάνονται σ’  ένα χρόνο κατά €3,08 δισ. και η απομόχλευση των δανείων να ανέρχεται €4,02 δισ. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €174,9 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €148,8 εκατ. τον Ιανουάριο φέτος. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 6,2%, σε σύγκριση με 6% τον Ιανουάριο. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2017 έφθασε στα €49,3 δισ. σε σύγκριση με €46,2 δισ. τον Φεβρουάριο του 2016.
Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €139,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €86,4 εκατ. τον Ιανουάριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -6,3%, σε σύγκριση με -6,6% τον Ιανουάριο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Φεβρουάριο 2017 ανήλθε στα €55,2 δισ. Η ψαλίδα δανείων και καταθέσεων μήνα με τον μήνα κλείνει. Τον Φεβρουάριο ήταν €5,85 δισ. και τέλος Ιανουαρίου €5,94 δισ. Τέλος του 2016 η διαφορά δανείων και καταθέσεων ήταν €6,17 δισ., τέλος του 2015 στα €13,45 δισ., το 2014 στα €15,39 δισ., το 2013 στα €16,6 δισ. και το 2012 στα €2,30 δισ.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ήταν €28,57 δισ. παρουσιάζοντας άνοδο €32,5 εκατ. τον Φεβρουάριο και η καταθετική επέκταση σε ετήσια βάση ήταν 2,9%. Σ’ ένα χρόνο τα νοικοκυριά προχώρησαν σε καταθέσεις €773 εκατ. και σε δύο χρόνια έβαλαν στην άκρη €1,23  δισ. αποτυπώνοντας τη βελτίωση του κλίματος. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν τέλος Φεβρουαρίου €11,38 δισ. παρουσιάζοντας άνοδο €144,6 εκατ. και η καταθετική επέκταση σε ετήσια βάση ήταν 10,4%. Σε διάστημα ενός έτους οι καταθέσεις από επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά €1 δισ. και σε δύο χρόνια η άνοδος ήταν €1,33 δισ. Οι καταθέσεις που διατηρούν στα πιστωτικά ιδρύματα οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία τέλος Φεβρουαρίου ήταν €2 δισ. σημειώνοντας αύξηση €10,3 εκατ. σ’ ένα μήνα και η ετήσια μεταβολή ήταν -1,1%. Ανά γεωγραφικό τομέα, οι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού τέλος Φεβρουαρίου ήταν €45,27 δισ. παρουσιάζοντας άνοδο €210 εκατ. σ’ ένα μήνα και κατά €2,73 δισ. σ’ ένα χρόνο. Οι καταθέσεις από χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας ήταν τέλος Φεβρουαρίου €2,64 δισ. καταγράφοντας πτώση €44,4 εκατ. σ’ ένα μήνα και υποχώρησαν €817 εκατ. σ’ ένα χρόνο. Οι καταθέσεις από τρίτες χώρες τέλος Φεβρουαρίου ήταν €7,22 δισ. παρουσιάζοντας υποχώρηση 26,7 εκατ. σ’ ένα μήνα και €475 εκατ. σ’ ένα χρόνο.
Ως προς τα δάνεια τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το υπόλοιπο των χορηγήσεων για αγορά κατοικίας τέλος Φεβρουαρίου ήταν €12,87 δισ. παρουσιάζοντας μείωση €227 εκατ. σ’ ένα χρόνο. Το υπόλοιπο των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις ήταν €22,70 δισ. καταγράφοντας υποχώρηση €3,86 δισ. σ’ ένα χρόνο. Τα καταναλωτικά δάνεια τέλος Φεβρουαρίου ήταν €2,67 δισ. καταγράφοντας υποχώρηση €202 εκατ. σ’ ένα χρόνο.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.