31/3/17

Ακάθιστος Ύμνος - Χαιρετισμοί της Παναγίας! Η Αρχιστράτηγός μας!

Η εικόνα της Παναγίας που λιτάνευε πάνω στα τείχη της Βασιλεύουσας ο Πατριάρχης Σέργιος (626 μ.Χ.)  
«Χαίρε, δι' ής εγείρονται τρόπαια, χαίρε δι' ής εχθροί καταπίπτουσιν»

Το 626 μ. Χ. η Κωνσταντινούπολις, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, εδοκιμάζετο σκληρώς.
Ο Ηράκλειος, ο γενναιότατος αυτοκράτωρ, απουσίαζε. Με όλον τον στρατόν του ευρίσκετο προς τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας, αγωνιζόμενος να συντρίψει τον Χοσρόην, τον αγέροχον εκείνον βασιλέα της Περσίας, τον διάδοχον του Ξέρξου κατά το μίσος προς τον Ελληνισμόν, όστις εκαυχάτο ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα παρά μόνον όταν και ο τελευταίος Χριστιανός αρνηθή τον εσταυρωμένον. Αλλ' ενώ ο στρατός εμάχετο και συνέτριβε την αντίχριστον δύναμιν του Χοσρόου, ο Χοσρόης συμμαχεί μετά των Αράβων, άλλον εχθρόν του Βυζαντίου. Αι στρατιαί των προχωρούν, και ιδού η πόλις ευρίσκεται πολιορκημένη από ξηράς και θαλάσσης. Φρουρά της πόλεως ήτο ελάχιστη. Τα τρόφιμα είχον εκλείψει. Οι κάτοικοι, βλέποντες την μυρμηγκιάν των εχθρών, ήρχισαν να δειλούν. Το ηθικόν κατέπιπτεν. Εις την κρισημοτάτην εκείνην στιγμήν, καθ' ήν εκρίνετο η τύχη όχι μόνον της πόλεως, αλλά και του πολιτισμού της ανθρωπότητος, η χριστιανική πίστις εθαυματούργησεν. 

Ο πατριάρχης Σέργιος, κρατών την εικόνα της Παναγίας, προτρέπει τον λαόν εις αντίστασιν. Αναπτερώνει τα αισθήματα, εγκαρδιώνει τους ανάνδρους, εξοπλίζει ψυχικώς τον λαόν, και η φρουρά επί των τειχών της πόλεως αμύνεται. Και ενώ αι χείρες των γενναίων υπερασπιστών της πόλεως εκράτουν τα όπλα, αι καρδίαι όλων προσηύχοντο και ανέμενον την βοήθειαν της Παναγίας, την προστασίαν του Θεού.
Και η βοήθεια ήλθε, και το θαύμα έγινεν. Εις την θάλασσαν του Βοσπόρου, καθώς περιγράφουν οι ιστορικοί της εποχής, εγείρεται πρωτοφανής καταιγίς. Τεράστια κύμματα χτυπούν τον εχθρικόν στόλον, η θάλασσα ολοέν εξογκώνεται, μαίνεται, και καταπίνει κατά χιλιάδας τα πλοία των εχθρών. Η Παναγία έκανε το θαύμα της. Εβύθισε τον στόλον και ηλευθέρωσε την πόλιν. Από τότε ανεκηρύχθη η Αρχιστράτηγος και εις όλην την πόλιν ηκούετο ο θούριος « Τη Υπερμάχω Στρατηγώ...».
Έκτοτε επέρασαν 1.300 και πλέον έτη (*). Και ενώ κατά το διάστημα τούτο ο Ελληνικός λαός έμαθε και απέμαθε χιλιάδας άσματα σχετικά με διάφορα γεγονότα της κοσμικής ζωής του, εν τούτοις ο Ακάθιστος ύμνος δεν ελησμονήθη. Και εις την Πόλιν, και εις τας Αθήνας, και εις την Κύπρον, και εις το όρος Σινά, και όπου υπάρχει εκκλησία ελληνική, κάθε Παρασκευήν της Μ. Τεσαρακοστής οι Χριστιανοί Έλληνες ψάλλουν τον θεσπέσιον ύμνον και εκφράζουν την βαθείαν ευγνωμοσύνην προς την Παναγίαν, την Αρχιστράτηγον του Γένους μας.
Και δόξα τω Θεώ, ζει εις την ψυχήν της Ελλάδος η πίστις αυτή. Διότι όχι μόνον τω καιρώ εκείνω, το 626, αλλά και επί των ημερών μας ο χριστιανικός λαός της Ελλάδος εθαυματούργησε με την βαθείαν πίστιν εις τον Θεόν.

Ήτο η 28η Οκτωβρίου 1940. Τότε ένας νεότερος Χοσρόης, όχι πλέον εξ Ανατολών αλλά εξ Δυσμών, ώρμα με μίσος άσπονδον κατά της Ελλάδος, με την απόφασιν να την εξαλείψη δια παντός από τον χάρτην της Ευρώπης. Αλλ' οι Έλληνες δεν επτοήθησαν. Με την πίστιν, ότι η Παναγία είνε μαζί των και ότι θα τιμωρήσει τον ασεβή, όστις εμίανε την εορτήν της, η Ελλάς ημύνθη. Κάθε στρατιώτης είχε εις το στήθος του την εικόνα της Παναγίας. Πολλοί αξιωματικοί και στρατιώται την είδον – δεν είνε ψεύδος, είνε αλήθεια – να περιπατή επάνω εις τα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας και να δίδη νίκας εις τον στρατόν μας, νίκας που έκανα τον κόσμον να απορή, να θαυμάζη και να διερωτάται. Τι είναι επί τέλους αυτοί οι Έλληνες!

(*) Απόσπασμα γραπτού κηρύγματος στην περίοδο της Γερμανικής Κατοχής (1941-44) από τον μακαριστό Μητροπολίτη π. Αυγουστίνο Καντιώτη στην Κοζάνη ΄

13 σχόλια:

 1. αυτη που ενορχηστρωσε την πτωση της πολης;
  ποτε θα γινει αντιληπτο οτι πρεπει να βαλλουμε την φυσικη λογικη μας υπερανω της μεταφυσικης;...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιος ενορχήστρωσε την πτώση τής Πόλης;

   Διαγραφή
  2. H "μη λογική" ενορχήστρωσε την πτώση τής Πόλης, αφού πρώτα την κράτησε ζωντανή για 11 αιώνες; Ξέρεις εσύ κανένα άλλο κράτος, με ή χωρίς λογική (sic), που να έζησε τόσο πολύ;
   Και ποιος είσαι εσύ που θα πεις τι είναι λογικό και τι όχι; Με ποια αυθεντία, με ποια αρμοδιότητα, με πιο κύρος και υπευθυνότητα αυτοανακηρύσσεσαι Μέγας Ποντίφηξ της ερμηνεία τού λογικού και τού μη λογικού;
   Σε όλη την Ιστορία τής Ανθρωπότητος, όλα έχουν αρχή και τέλος, συνεπώς και τα κράτη. Η Πόλη έπεσε, διότι είχε ωριμάσει ο καιρός. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Άλλωστε, ο Ακάθιστος Ύμνος αναφέρεται σε μία εποχή, που η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στο κολοφώνα τής δόξας της.

   Όταν η εμπάθεια εισχωρεί στην σκέψη, τότε σαφώς μειώνεται ο λογικός στοχασμός. Διότι εμπάθεια και λογική δεν συμβαδίζουν.

   Διαγραφή
 2. Εδώ μιλάμε για ένα θεμελιώδες στοιχείο του ελληνισμού. Σε όποιον δεν αρέσει μπορεί να μη τα διαβάζει. Μπορεί να πάει και στη Δηλο, γίνονται κάτι ωραίες τελετές τα καλοκαίρια. Ή να γραφτεί στον Περισσό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θέλουν να μας προσηλυτίσουν στην ελληνική θρησκεία, όπως λένε!!!
  Μόνο που δεν ξέρουν ότι στην προχριστιανική Ελλάδα δεν υπήρχε θρησκεία με την σημερινή έννοια, αλλά αυτοί θέλουν να προσηλυτίζουν κόσμο στην ουσία ιδρύοντας μια νέα δικιά τους θρησκεία. Επίσης μάλλον δεν ξέρουν ότι στην προχριστιανική εποχή όποιος ήθελε έφερνε και καμιά θεότητα που του άρεζε και του ταίριαζε από Αίγυπτο ή Μεσοποταμία κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που διαβάζω. Η αρχαία θρησκεία σώθηκε ολόκληρη στον χριστιανισμό τον δικό μας δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι ανοίξτε κανένα βιβλίο γιατί είναι άσχημη τέτοια ασχετοσυνη και όντως βάλτε τη λογική σας κάτω ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τεράστιος ύμνος ύμνος στην Παναγία ύμνος στην ελευθερία και ύμνος στον Ελληνισμό μπράβο που το ανεβασατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. οι θρησκειες ειναι θρησκειες δηλ. κοινωνικα συστηματα ανθρωπινως δημιουργηθεντα με πολλαπλες χρησεις,μερικες απο τις οποιες ειναι:1) να εξυπηρετουν κατα καιρους κοινωνικες αναγκες,κυριως οταν οι ανθρωποι δεν αποδεχονται τους ανθρωπινους νομους 2)Να απαλυνουν την ανασφαλεια και τον φοβο που δημιουργειται στους ανθρωπους απο παραγοντες που δεν ελεγχουν παντα ή δεν μπορουν να γνωριζουν (τους ασταθμητους παραγοντες).
  3)Προσφερουν την ετοιμη λυση σ'οσους δεν εχουν την δυνατοτητα να διακρινουν το Θειο και τις ποικιλες εκφρασεις του απο μονοι τους...
  Ο Ελληνισμος ειχε σαν χαρακτηριστικο του οτι αμφισβητησε τις θρησκειες,ισως ακομη-ακομη και το Θειο.Εσπασε ή προσπαθησε να σπασει εστω, τους θρησκευτικους δογματισμους, εισαγοντας την εννοια του Ενος που ομως εκδηλωνεται με πολλαπλους τροπους.
  Ετσι,εισηγαγε ή τουλαχιστον επιχειρησε να εισαγαγει στον ανθρωπινο πολιτισμο την παρατηρηση,την αμφισβητηση,την επαγωγικη λογικη.Εν ολιγοις εισηγαγε απλα στην ανθρωπινη σκεψη το Διατί και το Διότι.Την σχεση αιτιου-αιτιατου.Προσπαθησε να βγαλλει δηλ. τον ανθρωπο απο τον σκοταδισμο εξω στο φως της Λογικης που παντα υπηρχε μεν,ομως με ασχηματιστο και πρωτογονο τροπο.
  Τωρα τι μου λετε εσεις δεν ξερω...αυτα που μου λετε ειναι δογματισμοι.
  Ουτε Ο Ακαθιστος υμνος ,ουτε τα μοναστηρια εσωσαν την Κων/πολη κιενα πολιτισμο 1000 χρονων απο τον χαμο και την ερειπιωση...Γιατι απλα,ειχε χαθει η λογικη...και λεω:μηπως ειναι καιρος να την ξαναβρουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.