30/9/18

Σύνδεση Ευρώπης - Ασίας με βιώσιμο τρόπο

Φεντερίκα Μογκερίνι  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο διασυνδεδεμένη περιοχή του κόσμου. Προϊόντα που παράγονται στο Πόρτο μπορούν εύκολα να πωληθούν στο Κατοβίτσε χάρη στην εσωτερική μας αγορά. Οι φοιτητές μπορούν εύκολα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας τη βεβαιότητα ότι τα πτυχία τους αναγνωρίζονται και είναι συγκρίσιμα με πτυχία άλλων πανεπιστημίων της ΕΕ. Μπορεί κάποιος να πάει με τρένο από τις Βρυξέλλες στη Βιέννη το ίδιο εύκολα όσο και από τις Βρυξέλλες στη Μπριζ. Οι συνδέσεις αυτές έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της ΕΕ, και συμβάλλουν στη γενικότερη ευημερία όλων των Ευρωπαίων.
Ισχύουν τρεις αρχές γι’ αυτή τη συνδεσιμότητα «ευρωπαϊκού τύπου». Η συνδεσιμότητα πρέπει να είναι βιώσιμη: από οικονομικής, δημοσιονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής σκοπιάς. Η συνδεσιμότητα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να καλύπτει όλες τις πτυχές, από τις μεταφορές και την ψηφιακή τεχνολογία, έως την ενέργεια και την ανθρώπινη διάσταση. Και, τέλος, η συνδεσιμότητα πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και ατόμων με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο.
Δεν ασπάζονται όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις αυτή την ίδια προσέγγιση. Ορισμένες από αυτές αναζητούν βραχυπρόθεσμες λύσεις, άμεσα διαθέσιμη χρηματοδότηση και ταχεία οικοδόμηση, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε υπερχρέωση, υποβάθμιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, καθώς και σε αθέμιτες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
Στις αρχές αυτού του μήνα καθορίσαμε πώς μπορεί να επεκταθεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, ειδικότερα, εντός και έναντι της Ασίας.
Με επίκεντρο μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη και βασιζόμενη σε κανόνες συνδεσιμότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνεται στους εταίρους μας, από τα Δυτικά Βαλκάνια ώς την Κεντρική Ασία, από την Ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο ώς τη Νοτιοανατολική Ασία, με σκοπό να ενισχυθούν οι δεσμοί μας με τρόπο που θα αποβεί επωφελής για όλους εμάς και για τον πλανήτη μας.
Θα προχωρήσουμε με τρεις τρόπους.
Πρώτον, θα συμβάλουμε στη δημιουργία νέων συνδέσεων και δικτύων μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Θα εργαστούμε για την επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, για παράδειγμα, το οποίο φέρνει πιο κοντά τους λαούς και διευκολύνει τις συναλλαγές χάρη στην άρση των τεχνικών εμποδίων για δίκτυα μεταφορών, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την εναρμόνιση της νομοθεσίας. Θα καταρτίσουμε μια βιώσιμη ψηφιακή ατζέντα με την Ασία με σκοπό να προωθήσουμε την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μέσω της καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες. Θα διαδώσουμε την εμπειρία μας όσον αφορά τη δημιουργία περιφερειακών ελευθερωμένων ενεργειακών αγορών με έμφαση στον κατευθυνόμενο από την αγορά μετασχηματισμό προς την καθαρή ενέργεια. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κινητικότητα των ατόμων και τις ανταλλαγές ως μέσο για τη δημιουργία συνδέσεων, την προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης και την ανταλλαγή ιδεών.
Δεύτερον, χρειάζεται να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε εταιρικές σχέσεις για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Υπάρχουν ήδη πολλές τέτοιες εταιρικές σχέσεις. Για παράδειγμα, με την Κίνα έχουμε δημιουργήσει μια διμερή πλατφόρμα για τη συνδεσιμότητα, στο πλαίσιο της οποίας συζητάμε συνέργειες και εξετάζουμε διαφορετικές απόψεις. Έχουμε επενδύσει πολύ σε δομές περιφερειακής συνεργασίας στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο συνδεσιμότητας με την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μέχρι το 2025, και διεξάγουμε τακτικά διάλογο με άλλες περιφερειακές δομές της Ασίας. Η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε περιφερειακούς θύλακες, να αποκλείει νόμιμους παράγοντες και να υποτιμά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες: χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες και πρότυπα. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και άλλους σημαντικούς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να απολαμβάνουν ισότιμους όρους έναντι των ανταγωνιστών τους και να έχουν την ίδια πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού, όπως άλλοι έχουν πρόσβαση στην ΕΕ.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση έργων συνδεσιμότητας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καθώς και των νέων εργαλείων της εξωτερικής πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με την Τράπεζα Ανάπτυξης της Ασίας, τις προσεχείς δεκαετίες, η Ασία θα χρειάζεται πάνω από €1,3 τρισ. τον χρόνο για επενδύσεις σε υποδομές. Η ΕΕ μπορεί να στηρίξει τις χώρες της Ασίας στην αντιμετώπιση αυτής της επενδυτικής πρόκλησης, κινητοποιώντας δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, εγγυήσεων, δανείων και ενός συνδυασμού πόρων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις μπορούν να στηριχθούν μόνον εφόσον είναι δημοσιονομικά και οικονομικά βιώσιμες. Μαζί, η Ευρώπη και η Ασία αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και πάνω από το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Ασία προβλέπεται ότι θα είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη ζήτηση για ενέργεια. Θα συνεργαστούμε με την Ασία για θέματα σχετικά με τη συνδεσιμότητα και θα διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία αυτή είναι επωφελής για τις ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες, καθώς και για τους κοινούς τους γείτονες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να γίνουμε η κινητήρια δύναμη για ένα δικαιότερο, πλουσιότερο και βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Η βιώσιμη συνδεσιμότητα, που βασίζεται σε ισχυρές εταιρικές σχέσεις και σε αυστηρούς κανόνες, είναι ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός: για την ΕΕ, την Ευρώπη και την Ασία.

*Ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.