28/12/18

Ο Άγγελος Συρίγος ξετινάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και αποδεικνύει ότι οι Τσίπρας και Κοτζιάς έστησαν την τέλεια παγίδα στην Ελλάδα

Αντιγράφουμε από την Καθημερινή:
Αποψη: Ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών μετά την επικύρωση;
Άγγελος Συρίγος*
Κατά καιρούς αναφέρεται στον δημόσιο λόγο ότι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να αποδεσμευθεί από τη συμφωνία των Πρεσπών με μία απλή καταγγελία. Κατ’ αρχήν η συμφωνία παράγει ήδη αποτελέσματα και χωρίς την κύρωσή της. Αμέσως μετά την υπογραφή της η Ελλάδα δέχθηκε να επανεκκινήσει η διαδικασία εντάξεως της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Αφ’ ης στιγμής η Βουλή των Σκοπίων προχωρήσει στις συνταγματικές αλλαγές, το ΝΑΤΟ θα συντάξει το πρωτόκολλο εντάξεως της γειτονικής χώρας στη Συμμαχία.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί ξεχωριστό διεθνές κείμενο από το κείμενο των Πρεσπών. Θα έλθει στη ελληνική Βουλή προς κύρωση ανεξαρτήτως της πορείας της συμφωνίας των Πρεσπών. Επειδή η αίτηση για ένταξη έχει υποβληθεί με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ, η Ελλάδα βαρύνεται από την ενδιάμεση συμφωνία (και μία σχετική καταδίκη στο Διεθνές Δικαστήριο) να κυρώσει το Πρωτόκολλο (ανεξαρτήτως του τι θα πράξει με τη συμφωνία των Πρεσπών).

Ως προς το θέμα της καταγγελίας, λύσεως ή τέλος πάντων «απαλλαγής» από τη συμφωνία των Πρεσπών, αφού αυτή κυρωθεί, τα πράγματα είναι (επώδυνα) προβληματικά. Το θέμα ρυθμίζεται από τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (1969) που δεσμεύει τόσο την Ελλάδα όσο και την ΠΓΔΜ. Εκεί περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες: 
(α) ακύρωση,
(β) καταγγελία και 
(γ) λήξη/αναστολή εφαρμογής μιας συνθήκης σε περίπτωση ουσιώδους παραβιάσεως των όρων της.

Η Σύμβαση της Βιέννης ορίζει περιοριστικά τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η ακύρωση μιας συμφωνίας. Πρέπει να επικαλεσθούμε πλάνη, απάτη, δωροδοκία, εξαναγκασμό με απειλή ή χρήση βίας και άλλα ανάλογα κατά την υπογραφή της συμφωνίας... Δεν προκύπτει ότι κάτι τέτοιο ίσχυσε, οπότε η πιθανότητα να χαρακτηρισθεί η συμφωνία άκυρη, δεν έχει βάσεις.

Δεύτερη πιθανότητα που πρέπει να εξετασθεί είναι αυτή της καταγγελίας. Η συμφωνία των Πρεσπών αναφέρει στο άρθρο 20 ότι οι διατάξεις της «θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας που περιέχεται στο άρθρο 1 (3) και στο άρθρο 1 (4)». Επομένως, κατ’ αρχήν προκύπτει ότι τα δύο κράτη θέλησαν να είναι αμετάκλητες οι διατάξεις της συμφωνίας. Επιπλέον, οι επίμαχες διατάξεις για το όνομα «Βόρεια Μακεδονία», για την υπηκοότητα του κράτους που ορίσθηκε ως «μακεδονική/πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας» και για την αναγνώριση «μακεδονικής» γλώσσας, περιβάλλονται με ιδιαίτερο κύρος και δεν τροποποιούνται. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 56 της Συμβάσεως της Βιέννης που ορίζει ρητώς ότι συνθήκη που δεν περιέχει διάταξη για καταγγελία «δεν δύναται να καταγγελθή ή να λυθή διά αποχωρήσεως».

Μοναδική εξαίρεση είναι να θεωρηθεί η φύση της συνθήκης των Πρεσπών τέτοια, που να δικαιολογεί την καταγγελία. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα. Στο διεθνές δίκαιο αναφέρονται οι κατηγορίες των συνθηκών που δικαιολογούν την καταγγελία. Δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσε να υπάγεται σε κάποια από αυτές.

Στην πραγματικότητα, μετά την κύρωση της συμφωνίας θα ισχύει ο γενικός κανόνας του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι «τα συμπεφωνημένα πρέπει να τηρούνται».

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα λήξεως ή αναστολής εφαρμογής της συνθήκης σε περίπτωση ουσιώδους παραβιάσεως των όρων της (άρθρο 60). Η Ελλάδα καλείται να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εάν διαπιστώσει ουσιώδη παραβίαση, θα μπορεί να κινηθεί για να απαλλαγεί από τη συμφωνία. Δεν είναι κάτι απλό.

Η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995. Επιδιώκει να επιλύσει μία διεθνή διαφορά, όπως την ορίζουν τα Ψηφίσματα 817 και 845 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για αυτόν άλλωστε τον λόγο τη συνυπέγραψε ως μάρτυρας ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Σε περίπτωση κυρώσεώς της και από την Ελλάδα, λήγει η ενδιάμεση συμφωνία και παύει η εκκρεμότητα γύρω από το όνομα της γειτονικής μας χώρας. Με την επιφύλαξη της ρωσικής στάσεως, το Συμβούλιο Ασφαλείας κανονικά θα πρέπει να αποφασίσει ότι έληξε η διεθνής διαφορά. Τα Σκόπια θα χρησιμοποιούν το όνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Σε περίπτωση όμως «απαλλαγής» για οποιονδήποτε λόγο από τη συμφωνία των Πρεσπών, θα λήξει αντιστοίχως και η υποχρέωσή τους να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όνομα. Επιπλέον το κεκτημένο του σημερινού προσωρινού ονόματος ΠΓΔΜ θα έχει χαθεί. Τα Σκόπια θα προχωρήσουν σε νέα συνταγματική αλλαγή, θα επιστρέψουν στο όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και θα ενημερώσουν απλώς τους διεθνείς οργανισμούς για την αλλαγή. Αρκεί μία απλή ανακοίνωση. Οι συνέπειες απεμπλοκής θα είναι πιθανότατα πολύ πιο σοβαρές από την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί. Το συμπέρασμα είναι πως, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, το καλύτερο είναι να μην κυρώσει η Ελλάδα τη συμφωνία.

* Ο κ. Αγγελος Μ. Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πηγή: Καθημερινή

34 σχόλια:

 1. Ὀρθή Ἐπανάληψη
  Εὐτυχῶς, τό Ἑλληνικό Σύνταγμα δέν ἐπιτρέπει τήν (έπι)κύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Οὔτε με το άρ.28 ο.υτε με το ἄρ. 27 τοῦ Συντάγματος.
  Α) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ κύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μέ τούς ὄρους τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 2 ἤ 3: 180 ἤ 151 βουλευτές, σύν ἀμοιβαιόττηα...ἀδύνατη ὡς πρός τήν παραχώρηση τοῦ ὅρου Μακεδονία, σύν νά μήν θίγεται τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς Ἑλλάδας, ἀφοῦ καμία ἀπόφαση Κυβερνήσεως ἤ Βουλῆς δέν προηγήθηκε, σύν ἀντίθεση τοῦ 90% τῶν Μακεδόνων Ἑλλήνων.
  Β) Τυχόν δέ (ἐπι)κύρωση τῆς συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, μέ μόνη τήν ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος (151 βουλευτές), θά εἶναι ἑρμηνεία πού προσκρούει στό ἄρ 1 τοῦ Συντάγματος καί στό ὅτι δέν ἠττηθήκαμε σέ πόλεμο.
  Αὐτά εἶναι ληπτέα ὑπ'ὄψη κατά τό διεθνές δίκαιο ὡς στοιχειώδεις ὅροι τοῦ τί καί πῶς (ἐπι)κυρώνεται κατά τό Ἑλληνκό Σὐνταγμα.

  Ἡ τυχόν ἀθλία πολιτική διαχείριση τῆς (ἄκυρης) ὅποιας (ἐπι)κυρώσεως τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, θά φέρει μέν σοβαρή πολιτική ἀνωμαλία στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ συμφωνία δέν θά μπορῆ να ἰσχύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το άρθρο 27 είναι άσχετο, διότι αναφέρεται στην μεταβολή των ορίων επικρατείας, πράγμα που δεν γίνεται με την συμφωνία. Ούτε βεβαίως υπάρχει θέμα να γίνει δεκτή εντός ελληνικής επικρατείας ξένη στρατιωτική δύναμη.

   Το άρθρο 28, παρ. 2, ομιλεί για αναγνώριση αρμοδιοτήτων τού Συντάγματος σε διεθνείς οργανισμούς. Έχομε κάτι τέτοιο εδώ; Η παράγραφος 3 πού κολλά;

   >προσκρούει στό ἄρ 1 τοῦ Συντάγματος καί στό ὅτι δέν ἠττηθήκαμε σέ πόλεμο<

   Το άρθρο 1 τού Συντάγματος αναφέρεται στην μορφή του πολιτεύματος τής χώρας. Δεν καταλαβαίνω πού πάει το ότι δεν ηττηθήκαμε σε πόλεμο.

   Διαγραφή
 2. Δυστυχώς για την χώρα και για τους Έλληνες στην χειρότερη στιγμή της ιστορίας της βρέθηκαν οι χειρότεροι ηγέτες να ηγηθουν !!!!!! Η ανικανότητά τους στο να προστατέψουν την χώρα και τον λαό είναι ανύπαρκτη !! Οι εξελίξεις θα είναι τόσο ραγδαίες που δυστυχώς η αντίδραση αμελητέα !!!!! Όλοι σε παρακμή! !! Εκκλησία - στρατός - Δικαιοσύνη - επιστημονική κοινότητα - Λαός !!! Κλείνοντας το μόνο που Παρακαλώ είναι, ας έλθει ο ΗΓΈΤΗΣ και ας είναι μόνος !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προετοιμαζοταν χρονια αυτο,να εισαι δεμενος χειροποδαρα σε ολους τους τομεις.Δεν ειναι δικαιολογια για τα λαθη μας,ειναι η πραγματικοτητα.

   Διαγραφή
  2. @ panos kakridis

   Όχι άλλες αερολογίες. Ποιος το προετοίμαζε, από πότε και γιατί; ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!

   Διαγραφή
  3. Μάλλον εσύ αερολογείς φίλε μου Nativist και μάλιστα ακατάσχετα. Ούτε σε διατεταγμένη υπηρεσία να είσουν. Άκου...ποιός το προετοίμαζε!!!!
   Που είσουν τα τελευταία 50 χρόνια? Έλειπες από τη γη ?
   Ζητάς μάλιστα με μια χυδαιότητα χιλίων πιθήκων και...ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ !!!
   Αμόρφωτα τρολ χωρίς ίχνος ιστορικής γνώσης. Αν διάβαζες λίγη ιστορία τουλάχιστον, δεν θα έλεγες αρλούμπες προσπαθώντας να υπερασπιστείς τα ανυπεράσπιστα.
   Καλή χρονιά.

   Διαγραφή
 3. Λίγη τροφή για σκέψη.. 1) Μόνο και μόνο επειδή μιλάει Ελληνικά πάει να πει ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει και να αγαπάει την πατρίδα του; Μόνο και μόνο επειδή πληρώνεται από εμάς πάει να πει ότι δουλεύει για το συμφέρον μας; 2) Οι 151 βουλευτές με τους οποίους φαντάζομαι πως θα περάσει η συμφωνία (και θα πανηγυρίσει και για το ότι... πέρασε οριακά) σε τι ποσοστό του εκλογικού σώματος αντιστοιχεί; όχι σήμερα, έστω όταν εκλέχθηκαν στις τελευταίες εκλογές. 3) Τι θα εμπόδιζε του Τούρκους, να επικαλεστούν μια δική μας παραβίαση διεθνούς συνθήκης, ώστε να ακυρώσουν και από μέρους τους μια μεταξύ μας διεθνή συνθήκη; 4) Προς τυχόν συριζέους που μπορεί να διαβάζουν, έστω ότι αύριο το πρωί ξυπνάμε και αποφασίζουμε όλοι οι Έλληνες, να τους παραχωρήσουμε όνομα-ιστορία-ταυτότητα, σε τι θα τους ωφελήσει να ονομάζονται ως κάτι το οποίο δεν είναι; Θα κερδίσουν τουρισμό; Θα ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο ως χώρα εάν καταφέρουν να ονομάσουν δύο χωριά ως Μακεδονική μειονότητα; Θα νιώσουν όλοι οι δήθεν "αριστεροί" ότι τους ξεπληρώσαμε καμία χάρη που τάχα τους χρωστούσαμε από τον εμφύλιο; Δεν υπάρχει κανένα στέρεο επιχείρημα, κανένας λόγος και καμία λογική πίσω από μια τέτοια συμφωνία-παραχώρηση. Επαγρυπνείτε χάσαμε και τις μάχες και τον πόλεμο, να δούμε πως θα κινηθούμε για να επιβιώσουμε τουλάχιστον ως έθνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν χασαμε καμμια μαχη και κανενα πολεμο ...που δεν δωσαμε ποτε..! Δωσαμε ? Οχι......Αν υπαρχει ενα κριμα στον κοσμο μας ειναι αυτο.Οτι νομισαμε πως χασαμε...κατι που δεν τολμησαμε να δωσουμε....αλλα που δεν ανεβληθει επ αοριστον οπως νομιζουμε...Διοτι η μοιρα θα το φερει ...να δωθει ..θελουμε δεν θελουμε.Τοτε μονο θα πουμε αν χασαμε η κερδισαμε.Αυτη η γενια δεν θα λουφαρει οπως νομιζει...σε βαρος.των προηγουμενων γενεων....Θα κληθει να αναλαβει τις ευθυνες που αποφευγει σαν παλαβη...Κι αν θελει ας μην σταθει στο υψος τους....Δεν υπαρχει περιπτωση νακανε τοσα πολλα ...και.να λουφαρει. ...Δεν εξαρταται απ αυτην πια ...οπως τα εστρωσε ολα..Ελπιζω θα σταθει στο τελος ...θα ξεπληρωσει ...ολα....επαξια.

   Διαγραφή
  2. 1) Ὄχι, 2) 10-12% τό πολύ, 3) Οὕτως ἤ ἄλλως οἱ Τοῦρκοι παραβιάζουν, δέν χάνουν χρόνο μέ τό νά ἀκυρώνουν....4) Μά θά φτιαχτῆ ἡ μεγάλη Μακεδονία, τό ὄνειρο τοῦ 50% τῶν 20.000 κουμουνιστῶν μαχητῶν τοῦ ΕΛΑΣ τοῦ 1949, πού πέρασαν ἄλλωστε στό παραπέτασμα καί δή στά Σκόπια οἱ περισσότεροι, ἀφίνοντας λίγη μαγιά πίσω τους γιά "ρεβάνς".

   Διαγραφή
  3. @Δημήτρης Κ. Σε ποια γενιά αναφέρεσαι ακριβώς; Εάν θέλεις πες μου για να σου απαντήσω ανάλογα. Τώρα για το εάν δόθηκε κάποια μάχη ή όχι τι να πω.... Η διπλωματική μάχη δεκαετίες τώρα δεν μετράει; Η μάχη στο Πισοδέρι δεν μετράει; Στην έσχατη περίπτωση η μάχη στον Λευκό πύργο δεν μετράει; Ποια μάχη περιμένεις, παθητικά, να σου φέρει η μοίρα; Να σου θυμίσω απλά ότι κι ο Καμμένος έτσι περιμένει τη μοίρα να του τα φέρει όλα βολικά.

   Διαγραφή
  4. Ωστε δωθηκαν ...μαχες ? Εχουμε μεγαλες απωλειες ..?Μνημεια θα στησουμε ? Γενια εννοω συνοπτικα κι οχι κυριολεκτικα...μια περιοδο 50 ετων....ανθρωπων ..Η προηγουμενη ηταν απ το1900-1950...Το λεω γιατι μαλλον θα σε βολευε κυριολεκτικα...αν και.....αστο....

   Διαγραφή
  5. Μη λες για την μοιρα....Ολη η χωρα μ αυτην και την τυχη παει 70 ετη.Για τον ...Καμμενο τι να πω....? Σκασιλα μας τι περιμενει....Αν και το θεμα ειναι μονο που θα καταληξει..

   Διαγραφή
 4. Δεν θα περάσει. τώρα αντιδροῦν και πολλοί παπᾶδες. Οι Σκοπιανοί ορθόδοξοι πάντως, φέρθηκαν τίμια. Δεν δέχθηκαν να ὂνομασθοῦν 'εκκλησία της Μακεδονίας', αλλά 'αρχιεπισκοπή Αχρῖδος' κάνοντας τεμενᾶ στο οικουμενικό πατριαρχεῖο. και καλά ἓκαναν. Οι ὀρθόδοξοι Ρώσσοι δεν μας βοηθᾶνε καθόλου, οὒτε βόρεια' αλλά σκέτη Μακεδονία θα τους αποκαλοῦν, ὂπως δηλωσε ο Ποῦτιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΘΝΟΤΗΤΑ ΔΙΝΟΥΜΕ? ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΝΟΥΜΕ? ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΛΗ Η ΥΦΗΛΙΟΣ. ΤΟ ΣΚΕΤΟ! ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΑ. (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ). Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΛΕΥΕ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΦΩΦΗ.... ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς, ούτε εσείς έχετε διαβάσει τη συμφωνία, όπου γίνεται λόγος για nationality. Τώρα, αυτό δεν μεταφράζεται ως 'εθνικότητα/εθνότητα'? Έχει καταγράψει ποτέ αρχαίος συγγραφέας μακεδονική εθνότητα και γλώσσα? Πού?
   Ακόμη, οτι τους αναγνώρισαν τόσα κράτη, που λέτε, δεν έχει καμία σημασία, κι αυτό αποδεικνύεται οτι μόνο από εμάς 'κόπτονται' να λάβουν αναγνώριση, αφού μόνο εμείς είμαστε οι νόμιμοι δικαιούχοι του ονόματος.
   Δεν ακούτε τις δηλώσεις Ζάεφ και λοιπών? Πού ζείτε? Δεν βλέπετε οτι το ίδιο το όνομα είναι αίτιο και πηγή επεκτατισμού από την πλευρά τους?
   Οτι κάθε νουνεχής και ειδικός ανά την υφήλιο αντιδρά, δεν σας λέει τίποτε?...
   https://kostasxan.blogspot.com/2018/04/blog-post_724.html
   Αν δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά, τότε ουκ έχω ειπείν ουδέν ...

   Διαγραφή
 6. Τόν κ.Συρίγο τον βλέπω ώς συνήγορο της συμφωνίας των Πρεσπών.Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε μια συμφωνία που είναι τόσο επιζήμια για τα συμφέροντα της Ελλαδος.Στην διεθνή πρακτική υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουν καταγγελθεί τέτοιου είδους συμφωνίες,που το ένα μέλος της το έκρινε επιζήμιο για τα δικάτου συμφέροντα.
  Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η συμφωνία της κ.Μπακογιάννη για την ΑΟΖ με την Αλβανία.Όπως είναι γνωστό,αυτή συμφωνία καταγγέλθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανιας.Εκεί δεν υπήρχαν συνάδελφοι σαν τον κ.Συρίγο να λένε ότι είμαστε χειροπόδαρα δεμαινοι από τούς διεθνής κανονισμους.
  Απορω, πώς ένα κράτος σαν την Αλβανία έχει το σθένος και καταγγέλει μια συμφωνία και η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνούμε μαζί σας. Αλλά, εδώ είναι πολλά για να απορεί κάποιος ...

   Διαγραφή
 7. Το αντεγραψα και το μεταφερω (του Κωνσταντακοπουλου ειναι):

  Το πραγματικό σχέδιο των Αμερικανών για τον Τσίπρα και την Ελλάδα

  Το πραγματικό σχέδιο αυτών των δυνάμεων για την Ελλάδα είναι, εκτιμούμε, αφού ξεζουμίσουν, εξευτελίσουν και εκπορνεύσουν ολοκληρωτικά τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού συντρίψουν πλήρως τις ψυχικές, συναισθηματικές, συμβολικές δυνάμεις αντίστασης του ελληνικού λαού, που ήδη έπληξαν συντριπτικά το 2015, αφού αποσπάσουν από τον Τσίπρα και χρεώσουν σε αυτόν και την «Αριστερά», όσες περισσότερες εθνικές παραχωρήσεις μπορούν, όπως τις Πρέσπες, να τον αντικαταστήσουν στο τέλος, αν μπορέσουν και τους δοθεί η ευκαιρία, ούτε καν από τον Μητσοτάκη, αλλά από κάποιον αυταρχικό, ακροδεξιό, δήθεν εθνικιστή σωτήρα, τύπου Μπολσονάρο, κατά προτίμηση απόστρατο, ίσως και βγάζοντάς μας από την ΕΕ στο τέλος. Αλλά για ένα τέτοιο «1974 από την ανάποδη», θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη μια ελληνοτουρκική εμπλοκή.

  Εκεί μπορούν να συναντηθούν τα οικονομικά με τα γεωπολιτικά μνημόνια, η μεσανατολική με την ευρωπαϊκή κρίση. Κι αυτό είναι που τώρα πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία.

  Τη λέμε δήθεν αυτή τη συμμαχία με την Αμερική και το Ισραήλ, γιατί αξίζει όσο και οι υποσχέσεις που δίνουν οι νταβατζήδες στα κορίτσια που εκμεταλλεύονται ότι θα τα παντρευτούν. ‘Ορα και το διδακτικό παράδειγμα των Κούρδων δίπλα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανέναν δεν έχουν βάλει προσωπικά στο στόχαστρο οι ΗΠΑ.
   ΑΠΛΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ.
   Το γεγονος ότι για άλλη μια φορά επί αριστεράς βρίσκουν τους κατάλληλους εις γνώση και συμμόρφωση.

   Διαγραφή
  2. HASAN:
   Ο κωνσταντόπουλος έχει την λύση για όλα τα προβλήματά μας: "γιά όλα φταινε οι Αμερικανοί".
   Σε τίποτα δεν φταίει ποτέ η αριστερά γιατί και όταν ακόμα φταίει η αριστερά τότε δεν είναι 'αριστερά'.

   Αλλά Οι δηλώσεις των ίδιων των εμπλεκομένων διαψεύδουν πανηγυρικά τις αριστερές φαντασιώσεις του Κωνσταντακόπουλου!

   (Ή μήπως δεν είναι και οι φαντασιώσεις του ΔΚ αριστερές μία που είναι … αποτυχημένες?)

   έχουμε και λέμε:

   1. Περήφανος ο Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη: «Είμαστε περήφανοι για τις Πρέσπες»

   2. Ο Βούτσης δήλωσε και αυτός: “Δεν γνωρίζω καμία μακεδονική γλώσσα να μιλιέται στην Ελλάδα, άρα δεν δίνουμε κάτι!”

   4. Ο Τσίπρας δεν είπε ποτέ ότι δεν συμφωνώ με την συμφωνία των Πρεσπών αλλά την υπογράφω όπως είπε για μνημόνια. Αντιθέτως ο Τσίπρας είναι υπερήφανος για της Πρέσπες σαν πρώην κνίτης έχει γαλουχηθεί με μία ανεξάρτητη ‘Μακεδονία’ των εργατών
   Η ανανδρία αριστερών που θέλουν να κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους αλλά η χαρά δεν τους αφήνει!

   5. Επίσης οι αριστεροί πετάν την μπάλα στην εξέδρα με το να κλαίγονται για τους Αμερικανούς αντί να βγουν στους δρόμους και να ρίξουν την αριστερή τους κυβέρνηση αύριο. Την κυβέρνηση που αυτοί Ψήφισαν!

   Πού είναι οι αριστερές κινητοποιήσεις για Μακεδονία.
   Μόνο φασίστες και ΧΑ διαδηλώνουν υπερ της Μακεδονίας μας σωστά?
   ΛΟΛ

   Διαγραφή
 8. όταν ένα τόσο σοβαρό θέμα ,όπως είναι το Σκοπιανό, δεν είναι σε θέση να τα επιλύσουν οι κυβερνώντες, λόγω του ότι είναι ανίκανοι, άσχετοι και με μειωμένο η ανύπαρκτο πατριωτισμό, τότε βεβαίως έρχεται η σειρά του λαού να Αποφασίσει ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δηλαδή και ο Κωνσταντακόπουλος τι διαφορετικό λέει από τον Συρίγο και το Σ.Λυγερό; «Καθήστε στ’αυγά σας μη μας έρθει κανένας Μπολσονάρο». Ζήτω ο Τσίπρας - Ζήτω οι Πρέσπες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το πολυ μπλα -μπλα ειναι χασιμο χρονου και βαρυστομαχια.Το καρκινωμα μονο με χειρουργειο περναει.Πες οτι ειμαι πρωθυπουργος ,ελληνας πατριωτης.Τους κανω 2 προτασεις,λυσεις και τα Μακεδονιας να τα ξεχασουν.Ονομα 'ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ' ομορφο και τους αντιπροσωπευει ,χωρις να ενοχλει κανενα ή 2ο τετραχοτομιση με κοινα συνορα με την Σερβια που τουλαχιστο ακουει..παιρνεται ή κλαιτε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Από τον τίτλο της αναρτήσεως καταλαβαίνουμε ότι οι Τσίπρας και Κοτζιάς θεωρούνται εχθροί της χώρας, διότι μόνο σε εχθρούς στήνει κανείς παγίδες και όχι σε φίλους. Ποιας χώρας το σύνταγμα, όμως, επιτρέπει στους εχθρούς της να την κυβερνούν; Υπάρχει, λοιπόν, εν τοις πράγμασιν, κατάλυση του συντάγματος του οποίου η τήρηση, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καθώς διάβαζα το άρθρο του καθηγητή Συρίγου, το οποιό άρθρο βρίθει ανακριβειών στην κύρια επιχειρηματιλογία του [πχ ότι η συμφωνία παράγει αποτελέσματα (!!! χωρίς να μας τεκμηριώνει με συγκεκριμένες παραπομπές και χωρίς να λέει τί είδους αποτελέσματα: νομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά, αμυντικά κοκ)
  και ο οποίος στην ημερίδα του ΥΠΕΞ στις 19/7/2018, μας αποκάλυψε ότι συμφωνεί ΑΠΟΛΥΤΩΣ σε σύνθετη ονομασία που να περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ως αναγκαίο συμβιβασμό, μου ήρθε στο μυαλο η εξής
  σκέψη που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας: ας πούμε λοιπόν ότι ο κ. Καθηγητής έχει δίκιο σε όλα που αναφέρει στο άρθρο του.
  Αυτό συνεπάγεται αυτόματα ότι ο ΠτΔ, ο Πρωθυπουργός, ο ΥΠΕΞ, ο ΥΕΘΑ, ο γραφειοκρατικός μηχανισμός του ΥΠΕΞ (ήτοι η διεύθυνση των βαλκανικών υποθέσεων και οι νομικοί σύμβουλοι του ΥΠΕΞ), ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο αντίστοιχος σύμβουλος του ΠτΔ, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, το παρακτορείο αθηναϊκου και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ τύπου κτλ κτλ είναι είτε ΑΔΑΕΙΣ είτε ΠΡΟΔΟΤΕΣ.
  Και ρωτάω : ποιός οργάνωσε (ήτοι τοποθέτησε στο βαθύ πυρήνα του κράτους), στρατολόγησε, εκπαίδευσε, χρηματοδότησε, συντήρησε και συντηρεί όλους αυτούς τους αδαείς ή/και προδότες;

  Και ο κ. Καθηγητής και όλοι οι αναλυτές που καταφέρονται εναντίον της εν λόγω συμφωνίας (και οι οποίοι ΔΕΝ συμφωνούν μεταξύ τους σε όλα τα σημεία, πχ ο αξιότιμος Νίκος Λυγερός έχει τεκμηριώσει από πέρυσι ότι η συμφωνία Πρεσπών ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ), γιατί δεν μας αποκαλύπτουν αυτούς που οργάνωσαν την τοποθέτηση όλων αυτών των αδαών και προδοτών στο κράτος;
  Επίσης, καλόπιστα ρωτάω στον κ. Συρίγο, γιατί όταν ξεκινάει την αρθρογραφία του στα πολλά άρθρα εναντίον της συμφωνίας δεν ξεκαθαρίζει εξ αρχής στο αναγνωστικό κοινό ότι δέχεται σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία;
  Γιατί όλοι οι σχολιαστές του εν λόγω άρθρου ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ Ο κ. Συρίγος στο ζήτημα της ονομασίας.
  Εν πάση περιπτώσει, επειδή κάθισα και παρακολούθησα όλη την ημερίδα (μπορείτε να την κατεβάσετε ή να τη δείτε στο youtube, υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ), και άκουσα πολύ καλά τις θέσεις του, ΑΛΛΑ και τις ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του τότε ΥΠΕΞ,γιατί δεν ζητάει να τοποθετηθεί ως σύμβουλος στο ΥΠΕΞ με συγκεκριμένες ευθύνες; (αν και η συνολική ευθύνηςτης κατάστασης της Χώρας, ήτοι το end state: security, safety, stability and peace, βαραίνει τον Πρωθυπουργό και ΠτΔ.
  Συνοψίζοντας:
  ο Πρωθυπουργός προέρχεται από μία πολιτική πλατφόρμα (sic) που στα ζωτικής σημασίας ζητήματα είχε και έχει ξεκάθαρες και ειλικρινές θέσεις.
  Στο γάμο των ομοφυλοφίλων και τη δυνατότητά τους πλέον να υιοθετούν παιδιά (που είναι πολύ πιο πραγματικό πρόβλημα από το Μακεδονικό, καθώς τινάζει στον αέρα την ανθρωπολογία και την ποιότητα της ελληνικής κοινωνίας αφού πλήτει το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογενεια).
  Στο Μακεδονικό, ότι δέχεται σύνθετη ονομασία κτλ κτλ
  Γιατί λοιπόν ο ελληνικός λαός τον Ιανουάριο 2015, έστω με αυτό το προβληματικό εκλογικό σύστημα, εξέλεξε πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (αξιότιμος κ. Αθανασίου) είχε δηλώσει για το σύμφωνο συμβίωσης από τον Νοέμβριο 2014 ότι "όσο είμαστε στην
  Κυβέρνηση, τέτοια πράγματα στην Ελλάδα δεν θα περάσουν, ας γίνονται αλλού στο εξωτερικό, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΆΣΟΥΝ ";
  Έστω όμως ότι λόγω αντιμνημονιακού μένους κατά της πρωθυπουργίας Σαμαρά, ο λαός δεν συγκινήθηκε από τα ηθικά όρια που έθετε και εξασφάλιζε η διακυβέρνηση ΝΔ (και φυσικά δεν εξασφαλιζει σήμερα, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τομέα υπό τον κ. Μητσοτάκη), ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΚΎΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΟ που ήταν η ενσάρκωση της "αντιμνημονιακής ΝΔ" ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ;
  Όπως βλέπετε, εάν δεν ασχοληθούμε με τους εαυτούς μας και τις πολιτικές επιλογές μας πάντα θα κατηγορούμε τους θεσμούς και αδυνατίζοντας έτσι την ισχύ του κράτους μας🦉🦉🦉

  Καλή χρονιά σε όλους😊😊😊


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Συρίγος έχει γράψει πολλά άρθρα, τα οποία στην συνέχεια αποδεικνύονται ανακριβή και τα ανακαλεί με άλλα. Νομίζω ότι είναι βιαστικός και μάλλον αναξιόπιστος.

   Διαγραφή
  2. 28 Οκτωβριου.. Εχουν μια λογικη οσα λες.Τα λες και καλοπιστα νομιζω.Πασχουν μονο σε ενα σοβαρο σημειο.Στις προυποθεσεις πουχουν.Απαιτουν.τον ιδανικο πολιτη....Με γνωσεις μυριες...με ευφυια μεγαλη...με απλετο χρονο...ανεση οικονομικη...χωρις σκοτουρες...με ηθικη υποδομη...με αξιες...με πληροφοριες φουλ...με πειρα ....κλπ...Αλλα ολα τα λαθη ..κι εδω παρα πολλα ...εγιναν απο ανθρωπους χωρις αυτα...αλλα απο συνανθρωπους ..που ειχαν αυτα η μερος τους....αλλα δεν ειχαν.το βασικοτερο ολων...μια στοιχειωδη ηθικη..Εγιναν απο ανηθικους με προσοντα ...σε ανθρωπους χωρις προσοντα...Τους εξαπατησαν !! Γιαυτο η αμαρτια αυτων των απατεωνων ..ολων...ειναι πολυ βαρυα...Ειναι λογικα οσα λες ναι...Πρακτικα ομως δεν γινονται χωρις μια ηθικη σε ολους....και ειδικα σ αυτους με προσοντα...Οσο παραβλεπουμε αυτο στους κυβερνωντες αυτα θα γινονται...Λενε ψεμματα...και τους.ξαναβγαζουμε...σαν να.μην.τρεχει κατι.....γιατι ηθικα.μεσα μας δεν επαναστατει κανεις με το ψεμμα....κλπ...κλπ...Ποσα μαγουλα σημερα εχεις δει να κοκκινιζουν ?? Δεν υπαρχει δημοσια αιδως...ουτε ατομικη.(γιαυτο δεν παραιτειται και κανεις...αφου ειναι αδιαντροπος..)...

   Διαγραφή
 13. 1.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ Ο ΣΥΡΙΓΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ!!!!!!
  2.ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 180 ΨΗΦΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΑΣ,ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.
  3.ΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ KAI H EΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ....Ο ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ας μιλήσουμε σοβαρά. Γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με μεσολαβητή τον κ. Νίμιτς επί 23 χρόνια για να παραδώσουμε όνομα, εθνότητα και γλώσσα και σε αντάλλαγμα να πάρουμε αστερίσκους και υποσημειώσεις; Η συμφωνία είναι συνολικώς απαράδεκτη και βλαπτική για την Ελλάδα και δεν πρέπει να κυρωθεί. Αν παρ' ελπίδα κυρωθεί από τους βουλευτές του Σύριζα και τους συνεργαζόμενους "Σορικούς" τότε μόνο ο Κολοκοτρώνης σώζει την Ελλάδα (Φωτιά και τσεκούρι στους προσκηνημένους)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. To καλύτερο θά'ταν να τους πλακώσουμε στις γρήγορες.
  Αλλά έτσι προτεκτοράτο που είμαστε, λιγουλάκι δύσκολο.
  Οπότε,ας ευχηθούμε να διαλύσει ο Τράμπας και το ΝΑΤΟ, να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ο ρόλος τού Συρίγου είναι ύποπτος γιά νά μήν πώ κάτι χειρότερο.Φημολογείται η πολιτική του συνεργασία μέ τήν ΝΔ. Επομένως δέν μάς εκπλήσσει ότι συντάσσεται μέ τόν Μητσοτάκη που λέει ότι "άν κυρωθή η συνθήκη δέν μπορώ πλέον νά κάνω τίποτε". Διότι αυτό τό συμπέρασμα εξάγεται όταν λέει (ο Συρίγος) "Το συμπέρασμα είναι πως, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, το καλύτερο είναι να μην κυρώσει η Ελλάδα τη συμφωνία".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Εάν και δεν είχα σκοπό να επανέλθω, είχαμε μία σοβαρή εξέλιξη και σας την παραθέτω (μόλις δημοσιεύτηκε):

  Μια εξομολόγηση εφ′ όλης της ύλης για το Σκοπιανό καταθέτει ο Νίκος Κοτζιάς στον πρόλογο του βιβλίου του Σπυρίδωνα Σφέτα «Οι μεταλάξεις του Μακεδονικού - Ο μακρύς δρόμος προς τις Πρέσπες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι.Σιδέρης και παρουσιάζει αποκλειστικά η HuffPost


  Μέσα στον μακρoσκελή πρόλογο, ο Νίκος Κοτζιάς ξεδιπλώνει το παρελθόν του ονοματολογικού, το πώς κατέληξε στη Συμφωνία των Πρεσπών -επικρίνοντας όσους λένε ότι θα πετύχαιναν μια καλύτερη συμφωνία- και τονίζοντας ότι σε περίπτωση διαμελισμού της FYROM, η χώρα μας θα κλεινόταν στα βόρειά της από μια «μεγάλη» Βουλγαρία και μια «μεγάλη» Αλβανία.

  Ο πρόλογος του βιβλίου «Οι μεταλάξεις του Μακεδονικού - Ο μακρύς δρόμος προς τις Πρέσπες»:

  Του Νίκου Κοτζιά

  Ο Αχμέτι, ο φυσικός ηγέτης των Αλβανών της ΦΥΡΟΜ, της χώρας που έχουμε συμφωνήσει να ονομάζουμε ως Βόρεια Μακεδονία, μόλις επικυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών από τις δύο χώρες, σε μία από τις διεξοδικές συνομιλίες που είχαμε, μου επισήμανε τον κίνδυνο ότι, αν δεν λυθεί το ονοματολογικό με τη βόρεια γείτονά μας, κινδυνεύουμε, και εκείνοι και εμείς, από τον μετασχηματισμό του ακόμη περιορισμένης εμβέλειας και ήπιου στον χαρακτήρα του αλβανικού εθνικισμού σε ισχυρό και επιθετικό ισλαμικό φονταμενταλισμό.

  Λίγο αργότερα, ισχυρός παράγοντας της διακυβέρνησης Γκρουέφσκι, που είχε αρχίσει να διαφοροποιείται από αυτόν μαζί με συνεργάτες του, μου επισήμανε την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας σε αυτή τη χώρα, την εξαγορά πολλών ΜΜΕ από την Άγκυρα και την εκπαίδευση των πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων ελίτ. Η σκέψη και ανησυχία που είχα ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ήταν ότι σε σχετικό σύντομο διάστημα η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι «εγκλωβισμένη» από μια «δαγκάνα τουρκικού κάβουρα». Η ανησυχία μου αυτή ισχυροποιήθηκε και άλλο από την προσπάθεια που έκαναν σειρά δυνάμεων να επηρεάσουν άμεσα την εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας με την ενίσχυση του αλυτρωτισμού του Γκρουέφσκι.

  Μου ήταν φανερό ότι το πρόβλημα της ονομασίας της βόρειας γείτονος χώρας είχε, πλέον, κακοφορμίσει. Υπήρχε ο άμεσος κίνδυνος η χώρα αυτή να γινόταν εργαλείο στους κατεξοχήν αντιπάλους μιας Ελλάδας με ενεργητική εξωτερική πολιτική. Το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί προτού κακοφορμίσει και άλλο και πάρει έναν αρνητικό δρόμο χωρίς επιστροφή. Σε αυτή την πρόθεση λύσης βοηθούσε και το γεγονός της εκλογής του Ζ. Ζάεφ ως πρωθυπουργού της χώρας του. Πολιτικό με τον οποίο είχαμε προσωπικά πολύχρονο διάλογο και επικοινωνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΑΛΛΑ ΜΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΚΕΛΕΥΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕ ΟΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.