18/7/18

Η επιταγή της Μανιάτισας στον αδελφό της που σκοτώθηκε στη Μακεδονία το 1918: Πες του να κάθεται εκεί δα και να φυλάει τα σύνορα

2 σχόλια:

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.