31/1/17

Δημιουργική λογιστική με τις καταθέσεις...

Οι καταθέσεις το Δεκέμβριο παρουσιάζουν μείωση. Οι διευκρινίσεις των αρμοδίων που θέλουν τις καταθέσεις σε πραγματική βάση να παρουσιάζουν άνοδο είναι παραπειστικές. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών το Δεκέμβριο 2016 έπεσαν στα 121,4 δισ. ευρώ από 124,8 δισ. ευρώ το Νοέμβριο. Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης έπεσαν από τα 11,6 στα 10,7 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού (που είναι το άθροισμα των δυο) έπεσαν από τα 136,4 στα 132,1 δισ. ευρώ.

Κατά τους αρμοδίους τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα γιατί από το Δεκέμβριο και για πρώτη φορά στις καταθέσεις ιδιωτών δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και οι καταθέσεις του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) οι οποίες εφεξής θα λογίζονται μαζί με τις καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης.
Από το Δεκέμβριο του 2016 επίσης στα στοιχεία των καταθέσεων δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω αναταξινόμησής του από το χρηματοπιστωτικό τομέα στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Αν στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προστέθηκαν τα κεφάλαια του ΤΕΚΕ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και αντί να αυξηθούν μειώθηκαν τότε η Γενική Κυβέρνηση έχει στεγνώσει ταμειακά και είναι θέμα χρόνου να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Φαίνεται πώς η αλλαγή της προσμέτρησης έγινε προκειμένου να καλύψει την μείωση των καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης. Τα χρήματα όμως του ΤΕΚΕ και του Ταμείου Παρακαταθηκών έχουν ρόλο εγγυήσεων και όχι κάλυψης των εξόδων της κυβέρνησης.
Για να έχει κάποιος μια πιο καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει με τις καταθέσεις μετά τις "αλχημείες" θα πρέπει να υπολογίσει τις καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού που από 136,4 δισ. ευρώ μειώθηκαν σε 132,1 δισ. ευρώ
Για περiσσότερα Capital 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.