30/4/17

Brexit - Δείτε τι συμφώνησαν οι "27" για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Πρόνοια για βρετανικές βάσεις στην Κύπρο συμφώνησαν οι "27"

Στη σημασία των σημερινών αποφάσεων των "27" της ΕΕ σε σχέση με τη διαπραγμάτευση του Brexit και ειδικότερα στο γεγονός ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί σε κλίμα ενότητας, σε δύο φάσεις, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών και με ξεχωριστή πρόνοια για το μελλοντικό καθεστώς των πολιτών που ζουν και εργάζονται στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στον Τύπο στις Βρυξέλλες ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος.
"Η σημερινή ειδική σύνοδος των "27" ήταν εξαιρετικά σημαντική γιατί καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση," είπε.

¨Είναι πολύ σημαντικό", σημείωσε, "ότι μέσα στο πνεύμα της ενότητας που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ, έχει συμφωνηθεί ότι απαιτείται κοινή θέση των "27" πριν από κάθε στάδιο διαπραγμάτευσης".

Σημείωσε δε ότι "είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο ότι έχει συμπεριληφθεί ειδική παράγραφος για τις βρετανικές βάσεις και έχει συμφωνηθεί από όλους ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει την όποια διμερή ή διμερείς συμφωνίες συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Βρετανία για την προστασία του κεκτημένου και των δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών που ζουν ή εργάζονται εντός των βρετανικών βάσεων".

Τέλος, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι συμφωνήθηκε η σταδιακή προσέγγιση των διαπραγματεύσεων όπου πρώτα θα υπάρξει η διαπραγμάτευση και συμφωνία στους όρους του Βrexit και μετά διαπραγμάτευση και συμφωνία επί της μελλοντικής σχέσης Ε.Ε-Βρετανιας.

Παράγραφος Β

Η παράγραφος 8 ορίζει ότι "το δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς του να ζει, να εργάζεται ή να σπουδάσει σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με άλλα δικαιώματα που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ έχει διαμορφώσει τις ζωές και τις επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων.”

Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία αμοιβαίων εγγυήσεων για την προστασία του καθεστώτος και των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Δίκαιο της ΕΕ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και των οικογενειών τους που πλήττονται από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Αυτό θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων.

Οι εγγυήσεις, λένε οι 27, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, εκτελεστές, αμερόληπτες και περιεκτικές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απόκτησης μόνιμης κατοικίας μετά από μια συνεχή πενταετή περίοδο νόμιμης διαμονής μέσω απλών και απλών διοικητικών διαδικασιών.

Στην παράγραφο 9 επισημαίνεται ότι "η εγκατάλειψη της Ένωσης θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ που εμπορεύονται και λειτουργούν με τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπορεύονται και λειτουργούν στην Ένωση. Παρομοίως, μπορεί να επηρεάσει όσους έχουν συνάψει συμβάσεις και επιχειρηματικές συμφωνίες ή συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με βάση την υπόθεση της συνέχισης της ένταξης της Βρετανίας στην ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στην αποφυγή νομικού κενού όταν οι Συνθήκες παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και, στο μέτρο του δυνατού, να αντιμετωπίζουν τις αβεβαιότητες".

Μια ενιαία δημοσιονομική διευθέτηση - συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που απορρέουν από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και εκείνων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - πρέπει να διασφαλίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο της περιόδου ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση. Ο διακανονισμός πρέπει να καλύπτει όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων καθώς και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Το ζήτημα της Ιρλανδίας εξετάζεται στην παράγραφο 11. "Η Ένωση έχει υποστηρίξει με συνέπεια τον στόχο της ειρήνης και της συμφιλίωσης που κατοχυρώνεται στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε όλα τα μέρη της και θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει και να προστατεύει τα επιτεύγματα, τα οφέλη και τις δεσμεύσεις της Ειρηνευτικής Διαδικασίας. Δεδομένης της μοναδικής κατάστασης που επικρατεί στη νήσο της Ιρλανδίας, θα απαιτηθούν ευέλικτες και ευφάνταστες λύσεις, μεταξύ άλλων με στόχο την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου, με παράλληλο σεβασμό της ακεραιότητας της έννομης τάξης της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ", σημειώνεται.

Τέλος, το ζήτημα των στρατιωτικών βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο ορίζεται στην παράγραφο 12, η οποία αναφέρει ότι "η Ένωση πρέπει να συμφωνήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις ρυθμίσεις όσον αφορά τις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο και να αναγνωρίσει στο πλαίσιο αυτό διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι συμβατά με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν ή εργάζονται στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων".

Πηγή: ΚΥΠΕ, Σημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.