24/1/09

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ


http://apanagopoulos.wordpress.com, ένα ιστολόγιο που υπηρετείται από τον καθηγητή Ανδρέα Παναγόπουλο, ακούραστο εργάτη του θησαυρού και της πνευματικής κληρονομιάς που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας.
Να το τιμήσουμε.

Σάββας Καλεντερίδης

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ

1. Οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἰνδοευρωπαῖοι, ἀλλά ἰαπετοί.
2. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα δέν εἶναι ἰνδογερμανική οὔτε ἰνδοευρωπαϊκή, ἀλλά ἰαπετική.
3. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἦλθαν ἀπό πουθενά, εἶναι γηγενεῖς.
4. Τό ἑλληνικό ἀλφάβητο δέν εἶναι Φοινικικό, ἀλλά ἐξέλιξη τῆς Γραμμικῆς Β΄τῶν...Μυκηναίων.
5. Δέν ἔγινε ποτέ κάθοδος τῶν Δωριέων. Πρόκειται γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Ἡρακλειδῶν.
6. Ἡ ἀρχική κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ δέν εἶναι ἡ Ἀφρική ἤ ἡ Ἰνδία, ἤ ἡ Σκυθία ἀλλά ὁ ἑλλαδικός χῶρος τοῦ Αἰγαίου, ἔνθεν καί ἔνθεν.
7. Ἡ Ἀθηνᾶ δέν ἦταν μαύρη, ὁ Σωκράτης δέν ἦταν κίτρινος, ἡ Κλεοπάτρα δέν ἦταν νέγρα, ἀλλά Ἕλληνες ἰαπετοί τοῦ Μεσογειακοῦ τύπου.
8. Οἱ Ἕλληνες φυλετικῶς δέν εἶναι οὔτε Σλάβοι οὔτε Τοῦρκοι οὔτε Ἀλβανοί οὔτε Σαρακηνοί Ἄραβες, ἀλλά ὁ ἐαυτός τους.
9. Δέν ὑπάρχουν ἀμιγεῖς φυλές. Ἄρα οὔτε οἱ Ἕλληνες εἴμαστε φυλετικῶς ἀμιγεῖς. Ἀλλά, παρά τίς ἐπουσιώδεις ἐπιμειξίες, φυλετικῶς εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καί τῶν Βυζαντινῶν καί ἱστορικῶς οἱ κληρονόμοι καί συνεχιστές τους.
10. Ἡ Μακεδονία δέν εἶναι σλαβική οὔτε βουλγαρική οὔτε ἀλβανική, ἀλλά ἑλληνική.
11. Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα δέν ἐφεῦρε ἤ ἐπινόησε ἤ ξεκίνησε τά πάντα, ἀλλά ὅσα ξένα δανείστηκε τά τελειοποίησε (Πλάτων, Ἐπινομίς*).
12. Τόν Ὅμηρο δέν τόν σκότωσε κανείς, ἁπλῶς κάποιοι τόν κακοποιοῦν διδακτικῶς καί τόν μειώνουν συγγραφικῶς.

* Ἀμφισβητεῖται ἡ γνησιότητά της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.