30/5/12

ΣΔΟΕ: Μπήκε στα υποθηκοφυλακεία και… "τρελάθηκε"

Το... υποθηκοφυλακείο του επόμενου αιώνα θα έπρεπε να είχαν κατασκευάσει οι τρεις επικεφαλής τους, αν πράγματι είχαν προχωρήσει σε δαπάνες εκσυγχρονισμού ύψους 4,183 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πρόβλημα και τα μπερδέματα με το ΣΔΟΕ ξεκινούν μετά τη διαπίστωση των ελεγκτών του Σώματος ότι οι υποθηκοφύλακες σε Νίκαια, Κορωπί και Σπάτα παρακράτησαν την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας για δαπάνες εκσυγχρονισμού των άμισθων υποθηκοφυλακείων τους, οι οποίες δεν φαίνονται με παραστατικά ούτε καν στα χαρτιά. 


Στο ίδιο διάστημα, χωρίς να φορολογηθούν για τα ποσά που παρακράτησαν, αγόραζαν σε δυσαρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους σπίτια, οικόπεδα και αυτοκίνητα. Όλα, όπως εκτιμά το ΣΔΟΕ, με τα λεφτά των άλλων… 

Την περασμένη εβδομάδα, ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν δειγματοληπτικό έλεγχο σε τρία άμισθα υποθηκοφυλακεία. Και δεν πίστευαν στα μάτια τους με όσα βρήκαν. Στη Νίκαια, την τελευταία δεκαετία έχει παρακρατηθεί για δαπάνες εκσυγχρονισμού 1.230.266,97 ευρώ, στο Κορωπί 1.915.080,83 ευρώ και στα Σπάτα 1.038.591,29 ευρώ. 

Τα ποσά αυτά παρακρατήθηκαν ως ποσοστά επί της αξίας των μεταγραφόμενων τίτλων, όπως ορίζει ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό των υποθηκοφυλακείων.

Μέχρι στιγμής όλα είναι νομότυπα. Τα προβλήματα άρχισαν όταν οι ελεγκτές δεν βρήκαν το παραμικρό παραστατικό δαπάνης, ούτε βέβαια δήλωση των συγκεκριμένων ποσών από την πλευρά των υποθηκοφυλάκων που τα εισέπραξαν ως εισόδημα. 

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έφτασαν στο νόμο 2145 (άρθρο 20 παράγραφος 5) του 1993, στον οποίο ορίζεται ότι ο άμισθος υποθηκοφύλακας, πέραν του ποσοστού που παρακρατά για τη δική του αμοιβή, παρακρατά και ένα συγκεκριμένο ποσοστό για τον εκσυγχρονισμό του υποθηκοφυλακείου

Ορίζεται επί λέξει ότι ο άμισθος υποθηκοφύλακας παρακρατεί συγκεκριμένα ποσοστά επί της αξίας των μεταγραφόμενων τίτλων "για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου του, καθώς και για την εισαγωγή συστήματος πληροφορικής, η οποία θα γίνει με δαπάνη του". 

Ο χρόνος έναρξης του ως άνω συστήματος πληροφορικής κατά υποθηκοφυλακείο, η εφαρμογή ενιαίου συστήματος και τα στάδια μηχανοργανώσεως καθορίζονται με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης. 

Με απόφαση, επίσης του υπουργού Δικαιοσύνης, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστερήσεως ενάρξεως ή περατώσεως των σταδίων της μηχανογράφησης διακόπτεται εφεξής η παρακράτηση του εν λόγω ποσού υπέρ του υποθηκοφύλακα και αποδίδεται στο Δημόσιο, αφαιρουμένων των ποσών που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου του. 

Οι ελεγχόμενοι υποθηκοφύλακες σύμφωνα με πληροφορίες είπαν στους ελεγκτές ότι μέχρι σήμερα -από το 1993- δεν έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης ούτε ο χρόνος έναρξης του συστήματος πληροφορικής, ούτε η εφαρμογή ενιαίου συστήματος μηχανοργάνωσης, γι’ αυτό και δεν έγιναν οι συγκεκριμένες δαπάνες.
 
Παρ' όλα αυτά, η παρακράτηση εξακολουθεί να ισχύει, αφού έτσι προβλέπει ο νόμος. Δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γιατί αφού παρακράτησαν αυτά τα ποσά δεν τα εμφάνισαν καθόλου στην εφορία

Όπως αναφέρουν πηγές του ΣΔΟΕ, με την επιβολή συντελεστή 45% στα 4,183 εκατ. ευρώ, το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να έχει εισπράξει μόνο από τους τρεις υποθηκοφύλακες φόρους 1,9 εκατ. ευρώ ή εναλλακτικά τα 4,183 εκατ. ευρώ της παρακράτησης για έργα που δεν έγιναν. 

Τώρα το ΣΔΟΕ ξεκινά ελέγχους σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, κάνοντας αρχή από τα άμισθα, όπου οι υποθηκοφύλακες αμείβονται με ποσοστά επί των μεταγραφόμενων ακινήτων και εισπράττουν με το νόμο ποσοστά για τον εκσυγχρονισμό των άμισθων υποθηκοφυλακείων. 

Παράλληλα, ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει «τι ισχύει αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των παρακρατηθέντων ποσών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες ή πιθανώς την υποχρέωσή τους για την απόδοσή τους στο Δημόσιο (αφού αυτά δεν δαπανήθηκαν για τον παραπάνω σκοπό), διότι το ύψος των επί σειρά ετών παρακρατηθέντων δικαιωμάτων είναι δυσανάλογο με τα ποσά που απαιτούνται για τον σκοπό που παρακρατήθηκαν και ουσιαστικά αποτέλεσαν αφορολόγητο εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα (προσαύξηση περιουσίας) χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία δαπανών». 

euro2day

1 σχόλιο:

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.