24/1/19

Αδιάσειστες διεθνείς αποδείξεις ότι ΠΟΤΕ δεν αναγνωρίστηκε η δήθεν «μακεδονική» γλώσσα στον ΟΗΕ, το 1977

Τα διεθνή ψεύδη του κ. Νίμιτς ακυρώνουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών»
Γιώργος Ρωμανός  
Αδιάσειστες διεθνείς αποδείξεις ότι ΠΟΤΕ δεν αναγνωρίστηκε η δήθεν «μακεδονική» γλώσσα στον ΟΗΕ, το 1977. Τα διεθνή ψεύδη του κ. Νίμιτς ακυρώνουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών»
Τα τεράστια ψεύδη και οι παρανομίες του κ. Νίμιτς οι οποίες ακυρώνουν την «Συμφωνία των Πρεσπών» αποδεικνύονται απόλυτα με τα στοιχεία που ακολουθούν.
Η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι καθολικά άκυρη διότι στο Μέρος 1, Άρθρο 1, γ. περιλαμβάνει ρητά το δομικό ψεύδος της, ότι δήθεν αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ το 1977 η πλαστή «μακεδονική» γλώσσα, η οποία όπως αποδεικνύεται αμέσως πιο κάτω με τον πιο επίσημο διεθνώς τρόπο ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ. Έτσι, χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει εθνότητα, ούτε οι πλαστοί πολίτες «Μακεδόνες» ούτε χώρα με αυτό το προσωνύμιο. Ως εκ τούτου, η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι απολύτως άκυρη διότι το δομικό αυτό ψεύδος της, περί δήθεν αναγνώρισης της παγκοσμίως ανύπαρκτης «μακεδονικής γλώσσας», έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με:
α. Την παγκόσμια νομολογία,
β. Την «Σύμβαση της Βιέννης» την οποία επίσης παραβιάζει.
Και τα δύο αυτά θέσφατα του διεθνούς δικαίου βασίζονται στην παγκόσμια αρχή της Αληθείας. Και, επειδή η «Συμφωνία των Πρεσπών» βασίζεται σε ένα δομικό ψεύδος (της) είναι απολύτως άκυρη.

Ειδικότερα:

Η απόφαση του ΟΗΕ του 1977, λέει ρητά και κατηγορηματικά, ότι η αποδοχή της μετατροπής των σκοπιανών κυριλλικών τοπωνυμίων στα λατινικά «ΔΕΝ υποδηλώνουν έκφραση γνώμης του ΟΗΕ όσον αφορά το νομικό καθεστώς κάθε χώρας ή στον ορισμό των συνόρων της, κλπ.»
Αυτό αναφέρεται επί λέξει στις σημειώσεις του τόμου 1 και στο Προοίμιο του Τόμου 2 στη σελίδα ΙΙΙ (Στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά), στην σχετική απόφαση 17 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου, 1977.
Το σχετικό απόσπασμα στα αγγλικά έχει ως εξής:
«The designations employed and the presentation of the material (γαλλικά données που σημαίνει δεδομένα, και ισπανικά los dados, τα αποτελέσματα) in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.»
Δηλαδή, σε μετάφραση:
«Οι εφαρμοζόμενες ονομασίες και η παρουσίαση του υλικού σε αυτή την έκδοση ΔΕΝ συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε γνώμης εκ μέρους της γραμματείας του ΟΗΕ που αφορά το νομικό καθεστώς οιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή έκτασης της αρμοδιότητός της ή αφορά την οριοθέτηση των συνόρων και ορίων της.»
Άρα, ας το επαναλάβουμε, ο ΟΗΕ ΔΕΝ παίρνει θέσει σε θέμα αναγνώρισης οποιασδήποτε γλώσσας και ΔΕΝ επικυρώνει τίποτε άλλο παρά το ότι εισήχθη «υλικό» με τοπωνύμια στο σχετικό συνέδριο προκειμένου να αποφασιστεί η μετάφρασή του στο λατινικό αλφάβητο από τα αλφάβητα όλων των χωρών που συμμετείχαν.

Τα ακριβή ντοκουμέντα-αντίγραφα, από τον ίδιο τον ΟΗΕ έχουν ως εξής:
Στα αγγλικά:
THIRD UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION
OF GEOGRAPHICA L NAMES

Vol. IL Technical papers
Athens, 17 August- 7 September 1977

PREFACE
The official records of the Third United Nations Conference  on the Standardization of Geographical Names, held at Athens from 17 August to 7 September 1977, are issued in two volumes: volume I, Report of the Conference, 1 and the present publication, which contains the texts of the technical background papers submitted to the Conference by the participating Governments.
These technical papers are grouped according to the agenda item to which they relate. 2 They are reproduced in the language in which they were received (English, French or Spanish) and each is preceded, whenever possible, by a summary in the two other languages. They have been edited in accordance with United Nations practice and requirements. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Στα γαλλικά

PREFACE
Les documents officiels de Ia troisieme Conference des Nations Unies sur Ia
normalisation des noms geographiques, qui s'est tenue a Athenes du 17 aout au
7 septembre 1977, sont pub lies en deux volumes: le volume I, Rapport de Ia
Conference1, et le present volume, qui contient les documents techniques
d'information presentes a la Conference par les gouvernements participants.
Ces documents techniques sont groupes par points de l'ordre du jour de la
Conference2
• Ils sont reproduits dans la langue dans laquelle ils ont ete presentes
(anglais, espagnol ou fran~ais) et chacun est precede, dans la mesure du possible, d 'unresume dans les deux autres langues. Ils ont ete edites conformement aux pratiques etexigences de !'Organisation des Nations Unies.
Les appellations employees dans cette publication ainsi que Ia presentation des
donnees n'impliquent de la part du Secretariat de !'Organisation des Nations Unies
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites.
1 Troisieme Conference des Nations Unies sur Ia normalisation des noms geographiques, vol. I, Rapport de Ia Conference (publication des Nations Unies, numero de vente: F.79.1.4.).
2 L'ordre du jour est reproduit a l'annexe.

Στα Ισπανικά

PREFACIO
Los documentos oficiales de Ia Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para
Normalizar los Nombres Geograficos, celebrada en Atenas del I 7 de agosto al 7 de
septiembre de 1977, se publican en dos volumenes: el volumen I, Informe de Ia
Conferencia 1, y Ia presente publicaci6n, en que figuran los textos de los documentos
tecnicos presentados a Ia Conferencia por los gobiernos participantes.
Estos documentos tecnicos se han agrupado segun el tema del programa a que se
refieren 2 • Se reproducen en el idioma en que se recibieron (ingles, frances o espaiiol) ycada uno de ellos va precedido, cuando ha sido posible, por un resumen en los otros idiom as. Se han editado con arreglo a las practicas y requisitos de las Naciones Unidas.
Las denominaciones empleadas en esta publicacion y Ia forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, de parte de Ia Secretaria de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre Ia condici6n juridica de paises, territorios,
ciudades o zonas, ode sus autoridades, ni respecto de Ia delimitacion de sus fronteras o limites.
1 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para Normalizar los Nombres Geograficos, val. I, Injorme
de /a Conjerencia (publicacion de las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.1.4).
2 El programa se reproduce en el anexo.

Μετά και από αυτές τις αποκαλύψεις θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ετοιμάζονται να υπερψηφίσουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών», ότι προειδοποιήθηκαν εγκαίρως και δημόσια για τα διεθνή δομικά ψεύδη που περιέχει αυτή η «Συμφωνία» η οποία βλάπτει τραγικά την πατρίδα μας. Και η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας δεν θα ισχύει.21 σχόλια:

 1. Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.ΑΚΥΡΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ η ''Συμφωνία των Πρεσπών'' .ΑΚΥΡΗ ως προς το Ελληνικό ,το Σκοπιανό Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο(Συνταγματολόγος Γ. Κασιμάτης: «Νομικά άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών» – Δείτε αναλυτικά τους λόγους).ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ η ''Συμφωνία των Πρεσπών''διότι ΕΛΗΞΕ από την 1/1/2019(Ας πουμε οτι ΟΛΟΙ θελουμε να δωσουμε την Μακεδονια !!..Το αρθρο που αποδεικνυει οτι και οι 300 ειναι Προδοτες!)ΑΚΥΡΗ η Ρηματική Διακοίνωση από τα Σκόπια (Δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου των Σκοπίων).! Πάει γιά ψηφοφορία στην Βουλή από ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που δεν έχει την ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ(Μόνο 147 βουλευτές της κυβερνησης δώσαν ψήφο εμπιστοσύνης).Πάει ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ για ψηφοφορία στην Βουλή ενώ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ(85% των Ελλήνων δεν θέλουν την ''Συμφωνία'').

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απο οτι φαίνεται , το ζήτημα ειναι για αυτούς να μπουν στο ΝΑΤΟ.... θα τους βάλουν οι δικοί μας(οι πουλημένοι ) και μετά θα ακυρωθεί και θα συνεχίσουμε να τρωγόμαστε ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα ..τουβλα δεν συγκινουνται ....ουτε με βαριοπουλα αν τα χτυπας...Πηραν φραγκα ...για ναναι τουβλα...Τα τουβλα αυτα φοβουνται μονο δυο πραγματα 1) μην χασουν τα λεφτα .2) μη κινδυνεψει η ζωη τους και δεν προλαβουν να φανε τα λεφτα αυτα.Δυο λοιπον αρχες εχουν αυτα τα.τουβλα ...φιλοτομαρισμο ουρανοξυστη...και λυγουρα κανιβαλου..Οντας τομαροφιλα ...τρεμουν την ζωουλα κυρια...διοτι πως θα τρωνε αν ....φυγουν ?? Το μονο νευρικο συναισθημα που νιωθουν ειναι ο φοβος ...της υπαρξης.Οσο ειναι ασφαλη ...μιλας σε τοιχο...τουβλων...Αν μυριστουν κομπρεσερ.....σπανε απο μονα τους στην.ιδεα ....της κρουσης. Ετερον ουδεν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν υποδηλώνουν έκφραση γνώμης(σε όλες τις γλώσσες) και?
  Τι υποδηλώνει η ανάρτηση?
  Πως τεκμηριωνει την επικεφαλίδα?
  ΣΟΡΡΥ αμιγκο αλλά δεν κατάλαβα τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρωμανό. Αποκαλύπτει τα ψεύδη του Κοτζιά. Και υπάρχουν και άλλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΙ σκοπιανοί έστειλαν το 'αναθεωρημένο' σύνταγμα τους με τίτλο 'δημοκρατία της Μακεδονίας'. και ο καντρούγκαλος το παρουσιάζει στην ελ. βουλή - Οι της 1η φορά αριστεροί δηλαδή είναι τρελοί!!!

  Με τι μαλάκες μπλέξαμε? Καλά ξεμπερδέματα τώρα Ελλάδα …

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΡΟΧΟΧΗ  ΟΤΑΝ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ότι ήδη 138 χωρες αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως ‘Μακεδονία’ αυτές οι χώρες θα ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ να λένε το Σκόπια ‘Μακεδονία’ και μετά την ΕΦΑΡΜΟΓΗ της συμφωνίας

  Μετά από 5 χρόνια και μετά από 10 χρόνια και στον αιώνα τον άπαντα οι χώρες αυτές θα χηρσιμοποιούν το 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ' – ΑΥΤΌ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΆΣΤΕ – Ο Σύριζα πέτυχε μηδέν εις το πηλίκον. Τα Σκόπια δεν ΘΑ μπορούν/θέλουν να επιβληθούν σε αυτές τις 138 χώρες.

  Βλάκες/Προδότες Συριζάιο το καταλάβατε????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θέλει να πεί ότι ο ΟΗΕ δεν αναγνώρησε καμμία "μακεδονική γλώσσα",απλώς κατέγραψε όσα του εδήλωσαν κάποιοι κάτοικοι της Ν.Γιουγκοσλαβίας,ότι δηλ. αυτοί λένε ότι μιλούν την "μακεδονική γλώσσα¨" που ανήκει στις νότιες σλαβικές γλώσσες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Άξιοι συνεχιστές του εφιάλτη και του Νενέκου. Χρειάζεται ένας Κολοκοτρώνης να τους συνετίσει, υποσχόμενος φωτιά και τσεκούρι. Το μόνο που με κάνει να έχω ενδοιασμούς για μια τέτοια κίνηση, είναι ότι τότε θα βρει ευκαιρία η Τουρκία για να επιτεθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανεις δεν θα επιτεθει. Αν τολμησουν να ερθουν δεν θα προλαβαινουν να στελνουν φερετρα στην Αγκυρα.

   Διαγραφή
  2. Ο απολυτα γελοιος σουρεαλισμος ....Δεν προβλεψαν οτι ο εθνικος τους υμνος ...την λεει σκετη ...χωρις ...βορεια ....Μακεδονια...Θαναι ενα κρατος με ...εθνικο υμνο ..αλλου κρατους....ανυπαρκτου κιολας κατα την ...συμφωνια ...των ηλιθιοδεστερων σνθρωπων που γεννησε η μανα φυση στους αιωνες...ολους....!! Πρεπει να μπουν σαν δειγματα στα μουσεια Φυσικης ιστοριας σαν το πιο αποτυχημενο μοντελο των εμβιων οντων..ολων των εποχων.

   Διαγραφή
 10. Μία είναι η αιτία και καμμία άλλη:
  Ο Νίμιτζ ως φέρων την πολιτική των αμερικανών στην περιοχή.
  Και όλοι οι υπόλοιποι εμείς που πιστεύουμε σε αυτούς (τους αμερικανούς).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι...συμμαχοι θελεις να πεις...στις μαχες ..εναντιον ..εξωγηινων !!! Κυριες και κυριοι....η αυτου εξοχωτητα ....η κορυφαια..η διαπλανητικη....η τρια πουλια κι ενα τσονι....Αμερικανογερμανια ....Ελεηστε την φτωχη.....

   Διαγραφή
 11. Ο Μπαμπινιώτης είχε εξηγήσει λεπτομερώς για το ψευδές περί αναγνώρισης μακεδονικής γλώσσας το 1977, τότε που ο μετρ της αλαζονείας Κοτζιάς, μιλούσε εξ ονόματος των φίλων του των Σκοπιανών. Κανείς δεν απάντησε του Μπαμπινιώτη επί της ουσίας. Τι να του έλεγε άραγε το τσίρκο; Κι αυτό είχε γίνει πριν την κατάπτυστη υπογραφή στις Πρέσπες. Λίγο καιρό μετά άρχισαν άπαντες οι υποστηρικτές της συμφωνίας, ανιστόρητοι ή μη, να λένε τα ίδια περί αναγνώρισης της μακεδονικής το '77 κλπ. Το ίδιο παραμύθι. Βγαίνουν κάθε τόσο σοβαροί άνθρωποι,βγάζουν γραπτές αποδείξεις του ψεύδους, αλλά και πάλι, το ίδιο τσίρκο εκεί. Εμμονές στο ψεύδος. Και κάποιοι με φωνές, κατακόκκινοι στο πρόσωπο, για το πόσο δίκιο έχουν για την αναγνώριση της μακεδονικής το ʼ77. Φωνάζει ο κλέφτης. Ψεύδη λοιπόν και πάλι ψεύδη. Τι να πρωτοπιάσεις σε αυτό το θέατρο των σκιών που εξελίσσεται γύρω μας εδώ και μήνες. Δεν ξέρω πια τι υπερισχύει: λύπη για το κατάντημα τόσων και τόσων Ελλήνων (;) ή θυμός για τον ίδιο λόγο; Εύκολα όμως κατανοεί κανείς ότι είναι όλο αυτό το πανηγύρι εξαρχής στημένο απροκάλυπτα με προθύμους ελαφριάς συνείδησης και, πιθανώς, βαθιάς τσέπης, που πολύ εύκολα βάζουν σε σοβαρές περιπέτειες όλους μας, τους περισσότερους εξ ημών, δηλαδή το σύνολο της χώρας στο εγγύς μέλλον. Και όλο αυτό ενεργώντας προς ίδιον όφελος. Τραγικοί. Τους αξίζει η δια βίου εξορία, αφαίρεση διαβατηρίου, δήμευση περιουσίας. Άλλωστε για άλλους εργάζονται και όχι για εμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σε συνάφεια με το ως άνω άρθρο, η δημοσίευση με τίτλο "Η αλήθεια περί δήθεν αναγνώρισης της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ" ΓΛΩΣΣΑΣ το 1977" (13/12/2018) αναλύει το θέμα διεξοδικώς, ώστε να τεθεί, ως έχει, στη διάθεση τού Τακτικού Ανακριτή (της Ποινικής Δικαιοσύνης), που κατ' ελπίδα θα επιληφθεί τού θέματος στο ορατό ή και εγγύς μέλλον, ως ο Νόμος ορίζει:

  http://www.istorikathemata.com/2018/12/1977.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.