27/2/18

Τα 7 καυτά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για το θέμα της αναβάθμισης των F–16 της ΠΑ

ΤΑ 7 ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ  ΠΡΙΝ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑΒΑΘΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ F – 16 ΤΗΣ ΠΑ 
Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος 
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ
Διαβάζοντας με προσοχή όλα όσα έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό, διαδικτυακό  και έντυπο τύπο σχετικά με το επικείμενο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F–16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας (ενημέρωση κ. ΑΓΕΑ στις 30 Οκτωβρίου 2017 για τα πεπραγμένα του έτους 2017, έκθεση της Αμερικανικής Κυβέρνησης προ την Πολεμική Αεροπορία σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των Aεροσκαφών F-16, στις 28 Οκτωβρίου 2017) καθώς επίσης την σωρεία άρθρων και προτάσεων, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί, παραθέτω σειρά σοβαρότατων ερωτημάτων – θεμάτων, που θα πρέπει να απαντηθούν με εφαρμογή αντίστοιχων λύσεων τεχνικών και επιχειρησιακών, πριν πέσουν οι υπογραφές με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, για την αποδοχή και έναρξη του προγράμματος αναβάθμισης.
Τα σοβαρότατα αυτά ερωτήματα - θέματα είναι επτά (7) και είναι τα ακόλουθα:
1/ Εντάσσεται η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση ως μέρος μιας ολιστικής αντιμετώπισης της απειλής, όπως αυτή αναβαθμίζεται βελτιούμενη δραματικά με την επικείμενη απόκτηση αεροσκαφών stealth F 35 από την Τουρκική Αεροπορία;
2/  Σχεδιάζεται η αναγκαία  αναβάθμιση του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου ( ΣΑΕ ) με τους απαιτούμενους αισθητήρες,  για αποκάλυψη της απειλής;
3/  Εντάσσεται στο πακέτο των συστημάτων αναβάθμισης και σύστημα Infra Red Search & Track (IRST), για την ανίχνευση και εντοπισμό της απειλής των F– 35, έστω και ως θερμή πηγή;
4/  Πρόκειται να αξιοποιηθούν  σημαντικές και σοβαρές προτάσεις αποκάλυψης της απειλής, που έχουν κατατεθεί προ πολλού στη ΓΔΑΕΕ / ΔΑΕΤΕ, από την Αμυντική Βιομηχανία και την  Πανεπιστημιακή κοινότητα, για να εγκριθούν και υλοποιηθούν ως αναπτυξιακά προγράμματα;
5/  Επιλύονται τα σοβαρότατα προβλήματα διαλειτουργικότητας - διασύνδεσης, που διαβλέπουν οι Αμερικανικές Αρχές ότι θα υπάρξουν μεταξύ του συστήματος αυτοπροστασίας ASPIS II και του RADAR AESA, τα οποία εισάγουν σοβαρότατα θέματα ρίσκου και στα τρία κύρια στοιχεία του όλου προγράμματος, της τεχνικής εφικτότητας επίλυσης των υπόψη προβλημάτων (διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας του ASPIS II με το RADAR AESA), του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος (με ορατό το ενδεχόμενο σοβαρών καθυστερήσεων) και του κόστους;
6/  Διασφαλίζεται από το ΥΠΕΘΑ η εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας,   σύμφωνα με την Εθνική  Αμυντική  Βιομηχανική  Στρατηγική (ΕΑΒΣ), στο μέγιστο βαθμό τόσο στην υλοποίηση του προγράμματος όσο και στην παραγωγή των συστημάτων αναβάθμισης και της εξασφάλισης της υποστήριξής τους στη χώρα  (security of supply and information) , για όλο το όριο ζωής τους, για όλα τα συστήματα που υπέδειξε με έγγραφη τοποθέτησή της η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της Πολεμικής μας Αεροπορίας;
7/  Διασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΜΠΑΕ, και ΟΧΙ από τον ετήσιο λειτουργικό προϋπολογισμό της ΠΑ, όπως ευρέως έχει δηλωθεί από επίσημες πηγές του ΓΕΑ,   με ότι αυτό συνεπάγεται αν τελικά συμβεί και τις επιπτώσεις που θα έχει στη διασφάλιση της ομαλής συντήρησης και επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του συνόλου των οπλικών της συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά σχέδια, επίπεδα;
Τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα ως διαπιστώσεις, αναφέρονται και σε σχετικό έγγραφο της  ΓΔΑΕΕ προς το ΓΕΑ και το ΥΠΕΘΑ, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων, μια σειρά σοβαρότατων ζητημάτων, που έχουν προκύψει αξιολογώντας από την πλευρά της,  την απάντηση της Αμερικανικής Κυβέρνησης (LOA) στο αίτημα (LOR) του ΥΠΕΘΑ . Συγκεκριμένα  αναφέρει ότι έχει εντοπιστεί “μια σειρά θεμάτων, που δημιουργούν αμφιβολίες για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, που ενδέχεται να μας οδηγήσουν σε συνολική επαναδιαπραγμάτευση με την αμερικανική πλευρά”.
Επισημαίνω ιδιαίτερα ότι για το υπ’ αριθμό 6, επιβάλλεται να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΛΕΥΣΗ αυτή τη φορά και να ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΛΑΘΗ  του παρελθόντος. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, έστω και εάν γίνομαι κουραστικός,  την πρότασή μου για ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ στο θέμα αυτό ως ακολούθως: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ για Εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας

Μπορούμε να πιέσουμε λοιπόν και να πείσουμε τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση όσο και την ανάδοχο εταιρεία,  έτσι ώστε να δεσμευθούν συμβατικά, μέσα από την επερχόμενη συμφωνία και να εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές Βιομηχανίες της Χώρας μας, όχι μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F 16, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης ( Follow On Support ), με συμμετοχή τους και στην παραγωγή των συστημάτων, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and Information ), για όλα τα κρίσιμα συστήματα του αεροσκάφους, τόσο από λειτουργικής όσο και από επιχειρησιακής σκοπιάς (π.χ. AESA Radar, Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigation and Electronic equipment upgrades, κ.λ.π ),  όπως αυτά έγκαιρα έχουν προσδιορισθεί από τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της ΠΑ. 

Για να γίνω ποιο σαφής, θα πρέπει να διασφαλισθούν, απ’ αρχής προ υπογραφής της σύμβασης τροποποίησης με τις Αμερικανικές αρχές και την εταιρεία Lockheed και να συμπεριληφθούν στην σύμβαση ως συμβατικό αντικείμενο, κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα  :
α.  Η πλήρης διαμόρφωση ( Family Tree ) όλων των συστημάτων ( LRUsSRUs ) τροποποίησης μέχρι του χαμηλότερου επισκευασίμου ( Down to the lowest repairable unit ), με όλα τα στοιχεία Reliability, Availability, Maintainability, Testability καθώς και στατιστικών στοιχείων MTBF με το concept υποστήριξής τους,  για το καθένα από αυτά.

β. Εκπόνηση Τεχνικο-οικονομικής μελέτης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία,  σε συνεργασία ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, κατασκευάστριας εταιρείας και Αμερικανικών Κυβερνητικών Αρχών, καθορισμού όλων των επισκευασίμων όλων των επιπέδων ( LRUsSRUs ) των συστημάτων αναβάθμισης, για τα οποία θα κριθεί ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα, για υποστήριξη των συστημάτων για όλο το όριο ζωής τους.

                γ.  Η απόκτηση του πλήρους σχεδιαστικού-κατασκευαστικού φακέλου, που θα μας δώσει πλήρη δυνατότητα υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συστημάτων αναβάθμισης, για όσα συστήματα κριθεί ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα,  αφού επιτρέπει την κάθε είδους παρέμβαση - τροποποίηση ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα obsolescence, επιχειρησιακών βελτιώσεων κλπ., εξασφαλίζοντας ωστόσο την μέγιστη οικονομία & ασφάλεια εν συνεχεία υποστήριξης.

δ.  Η απαιτούμενη Τεχνική Βιβλιογραφία ( Documentation ) και πληροφορίες,  για όσα από τα συστήματα τροποποίησης δεν επιτευχθεί η απόκτηση του κατασκευαστικού φακέλου ως ανωτέρω,  για ανάπτυξη του απαιτουμένου λογισμικού ελέγχου ( TPSsITAs ) για όσα από τα LRUsSRUs αποφασισθεί η απόκτηση – ανάπτυξη δυνατότητας εργοστασιακού στη Χώρα μέχρις επιπέδου Common Parts ,  που να περιλαμβάνει :

  1/         PRIME ITEM DEVELOPING SPECIFICATION (PIDS)
2/         ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTOR (OEM) - Specification Building the LRU – SRU.
3/         INTERFACE CONTROL DOCUMENTATION (ICD) – Defines the Interface (connectors, etc.) to the External World.
4/         TEST REQUIREMENT DOCUMENTATION (TRD) – Test Requirements During Production.
5/         ACCEPTANCE TEST PROCEDURES (ATP) – Procedures for the Acceptance of LRU – SRU.
6/         ELECTRONIC SCHEMATICS OF THE LRU – SRU.
7/         ASSEMBLY DRAWINGS AND MECHANICAL DRAWINGS PART LIST.
8/         COMMANT WORD SET – Communication Commands of the LRU – SRU.
9/         ALL BUSSES DEFINITION – Communication BUS Specification.
10/      OPERATION FLIGHT PROGRAMOF EACH LRU (OFP) AND FIRMWARE

Τονίζεται το επίπεδο του Common Part ώστε να εξαλειφτούν οι περιπτώσεις "black boxes", οι οποίες οδηγούν σε εξάρτηση από τον ΟΕΜ (sole source), επηρεάζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού. Στην ίδια περίπτωση εμπίπτει και το ενσωματωμένο λογισμικό (firmware). Εφόσον δεν διατίθεται ανοιχτό (source code), θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζεται η δυνατότητα φόρτωσης του κώδικα στο υλισμικό (hardware, συνήθως FPGAs). Η συγκεκριμένη λύση δεν δίνει πλήρη δυνατότητα τροποποιήσεων, όμως εξασφαλίζει φτηνή υποστήριξη σε βάθος χρόνου και ασφάλεια εφοδιασμού σε ικανοποιητικό βαθμό.

ε.            Ο ακριβής καθορισμός των Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας και των συστημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε μια από αυτές,  με συμβατική δέσμευση των Αμερικανικών Αρχών και της κατασκευάστριας εταιρείας, που θα εμπλακούν τόσο στην παραγωγή των συστημάτων όσο και στην απόκτηση και ανάπτυξη της υποδομής για την Εν Συνεχεία Υποστήριξή τους στη χώρα για όλο το όριο ζωής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένες προβλέψεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, που θα καθορισθεί σε συνεργασία ( Πολεμικής Αεροπορίας – ΓΔΑΕΕ – Φορέων / Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας ) .       
στ.         Δέσμευση εκ μέρους της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και της κατασκευάστριας εταιρείας των αεροσκαφών F – 16 Lockheed ότι ΔΕΝ θα υπάρξει καμία  δέσμευση από μέρους τους,  όλων των κατασκευαστών ( ΟΕΜ’s ) όλων των συστημάτων της αναβάθμισης, για παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας και υλικών  (common parts), ιδιαίτερα των κρίσιμων από αυτά,   απαιτηθούν από την ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων, για όλο το όριο ζωής τους.     

Για να ΜΗ θεωρηθεί ότι για την απόκτηση όλων των ανωτέρω γεννάται κάποιο απαγορευτικό κόστος για τη Χώρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση της προβλέψεις και τις αρχές λειτουργίας FMS, αν σε κάποιο χρήστη – Χώρα FMS έχει ήδη χορηγηθεί η αντίστοιχη Βιβλιογραφία, τότε οποιοσδήποτε άλλος χρήστης μπορεί να την αποκτήσει, με ΜΟΝΟ ΚΟΣΤΟΣ το κόστος ανατύπωσής τους.  Στην προκειμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι προηγήθηκε τουλάχιστο η Τουρκία σε ανάλογη αναβάθμιση των αεροσκαφών της F – 16, επιπέδου CCIP, ανάλογης με αυτής που εκτιμάται ότι θα προταθούν για αναβάθμιση και τα F – 16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, με επιπλέον σημαντικό σύστημα το RADAR AESA.  Επομένως το κόστος απόκτησης της ως άνω Βιβλιογραφίας εκτιμάται σχετικά μικρό και εναπόκειται μόνο στη βούληση του ΥΠΕΘΑ να την απαιτήσει για να την αποκτήσει. 

Είμαι βέβαιος ότι, η σοβαρότητα των ερωτημάτων που τίθενται θα οδηγήσουν τους κκ ΥΕΘΑ - ΑΓΕΑ στην απόφαση να εμπιστευτούν τα ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑ Εν Ενεργεία στελέχη της Πολεμική μας Αεροπορίας και να επιτρέψουν επιτέλους, έστω και τώρα,  στον καθ’ ύλη αρμόδιο Τεχνικό Κλάδο του ΓΕΑ, να ασχοληθεί με το πρόγραμμα και να προβεί στην πλήρη διερεύνηση – αξιολόγηση των Τεχνικών και Επιχειρησιακών στοιχείων,  που εμπεριέχονται στην τελική απάντηση της Αμερικανικής Κυβέρνησης – LOA.
Αυτό κρίνεται αναγκαίο ως πρώτιστη ενέργεια, έτσι ώστε σε συνεργασία με τον Επιχειρησιακό Κλάδο, πριν την τελική αποδοχή της πρότασης, να παρουσιάσουν στην Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ - ΓΕΑ τα πλήρη στοιχεία – απαντήσεις με τις λύσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα, που θα πρέπει να ενταχθούν στην αναβάθμιση αυτή καθεαυτή, καθιστώντας το όλο πρόγραμμα μέρος μιας ολιστικής αντιμετώπισης της απειλής, Επιχειρησιακά και Τεχνικά Βιώσιμο,  για τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή κάλυψη της Χώρας μας, έτσι ώστε τούτη τη φορά να ΜΗΝ αγοράσουμε « γουρούνι στο σακί », όπως λέει και ο απλός λαός μας και «ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ» τα χρήματα του Ελληνικού Λαού για άλλη μία φορά.

2 σχόλια:

  1. Αξίζει κάθε έπαινος στον Πτέραρχο ε.α.για την εμπεριστατωμένη ανάλυσή του,ακούει κανείς από τους νυν αρμοδίους;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μπράβο και ευχαριστούμε τον άξιο αξιωματικό που τιμά την στολή του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.