9/1/19

Πλησιάζει η ώρα της εθνικής ευθύνης - Επιστολή προς βουλευτές: Σύντομη αποτίμηση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Προς όλους τους Έλληνες βουλευτές


7 Ιανουαρίου 2019.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές.
Σύντομη αποτίμηση της Συμφωνίας των Πρεσπών
Η Συμφωνία αυτή:
Πρώτον, δεν λύνει το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Πόσο μάλλον, δεν το λύνει erga omnes.
Ενώ προβλέπει ότι το κράτος θα ονομάζεται «Βόρεια Μακεδονία», εν τούτοις
 1. Η ιθαγένεια θα είναι σκέτο «μακεδονική» (αφορά σε όλους τους πολίτες της χώρας). Η ιθαγένεια δημιουργεί ταυτότητα, άρα αναγνωρίζει εθνότητα. Θα μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει (έστω και χωρίς να πείθει εντελώς) μόνο εάν η ιθαγένεια ήταν απλώς «κάτοικος της Βορείου Μακεδονίας»
 2. Η γλώσσα θα ονομάζεται σκέτο «μακεδονική»
 3. Τα διεθνή σύμβολα θα είναι MK και MKD, δηλαδή σκέτο «Μακεδονία»
 4. Τα εμπορεύματά τους θα είναι σκέτο «μακεδονικά». Όσα ελληνικά προϊόντα χρησιμοποιούν σήμερα την ίδια ονομασία προοέλευσης, θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να το διατηρήσουν εάν εγκριθεί από κοινή εμπορική επιτροπή.
 5. Το επίθετο «μακεδονικός/η/ο» όσον αφορά σε πρόσωπα, αντικείμενα, αφηρημένες έννοιες, θα μονοπωλείται από τα Σκόπια, δεδομένου ότι αυτοί θα το έχουν στο όνομα του κράτους.
 6. Παραμένει στο άρθρο 36 του Συντάγματος των Σκοπίων μετά τις τροποποιήσεις που έκαναν ή προτίθενται να κάνουν η αναφορά σε «μακεδονικό κράτος» χωρίς τον προσδιορισμό «βόρειο».
 7. Η ασυμμετρία ότι για εκείνους το «Μακεδονία» θα είναι μέρος ονόματος μίας πολιτικής οντότητας με διεθνή εκπροσώπηση, υποκείμενο στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις, ενώ για την Ελλάδα θα είναι –στην καλύτερη περίπτωση- όνομα μίας εσωτερικής περιφέρειας, άρα μόνο εσωτερικής χρήσης, παράγει όλες τις παραπάνω προβληματικές επιφυλάξεις, με αποτέλεσμα όχι απλώς να μην λύνει το Μακεδονικό ζήτημα, αλλά να το διαιωνίζει και να το δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο, εις βάρος μάλιστα των εθνικών μας συμφερόντων.
Δεύτερον, θέτει τις βάσεις για αναγνώριση «μακεδονικής μειονότητας» στην Μακεδονία
 1. Η πρώτη «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» των υποτιθέμενων «εθνικά Μακεδόνων» ιδρύθηκε στην Φλώρινα τον Ιανουάριο του 1990, δηλαδή 21 ολόκληρους μήνες ΠΡΙΝ τον Σεπτέμβριο του 1991 όταν η πΓΔΜ αποσχίστηκε από την Γιουγκοσλαβία και αιτήθηκε διεθνούς αναγνώρισης. Δεν είναι καινούργιο, ούτε πρόκειται να σταματήσει.
 2. Η υποτιθέμενη επιτυχία της Συμφωνίας ήταν το άρθρο 7 όπου διαχωρίζεται η έννοια της Μακεδονίας. Κανείς δεν διάβασε προσεκτικά την παράγραφο 5 που λέει τα εξής: «Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.». Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να επηρεάσει την χρήση του όρου «Μακεδονία» από τους Σκοπιανούς.
 3. Μετά τις πρόσφατες Συνταγματικές τροποποιήσεις στα Σκόπια στο άρθρο 36 παραμένει η αναφορά σε «Μακεδόνες», που δεν είναι πολίτες της χώρας, αλλά «κατοικούν στο εξωτερικό». Η αναφορά σ’ αυτούς, ως σκέτο «Μακεδόνες» αφ’ ενός αναγνωρίζει «εθνότητα Μακεδόνων», η οποία χρήζει φροντίδας και προστασίας από το «μακεδονικό κράτος» (είναι το ίδιο άρθρο με αυτό που αυτή η έκφραση παραμένει αναλλοίωτη, αφ’ ετέρου εγγυάται τα δικαιώματα όσων «εκδιώχθηκαν ή κυνηγήθηκαν από μακεδονικούς εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες». Ο μοναδικός τέτοιος αγώνας, σύμφωνα με το σκεπτικό τους, ήταν ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Θέτει λοιπόν η Συμφωνία τις βάσεις πίεσης προς την Ελλάδα να παύσει να «εκδιώκει» τους «εθνικά Μακεδόνες» στο έδαφός της, δηλαδή όσους σλαβόφωνους ζουν στην Ελλάδα.
 4. Μετά τις πρόσφατες Συνταγματικές τροποποιήσεις στα Σκόπια, στο Προοίμιο παραμένει η αναφορά στην διακήρυξη της ΑΣΝΟΜ το 1944 (Αντιφασιστική Διάσκεψη για την Εθνική Απευθέρωση της Μακεδονίας). Στην διακήρυξη αυτή προβλέπεται ρητά ο στόχος «Ένωσης των Μακεδόνων της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της «Μακεδονίας» σε ένα κράτος».
 5. Η έμμεση, αλλά σαφής, αναγνώριση «μακεδονικής εθνικής συνείδησης» γίνεται από την Ελλάδα για πρώτη φορά στην Ιστορία:
 • σε χάρτη κανενός περιηγητή του 19ου αιώνα δεν αναφέρονται «εθνικά Μακεδόνες»,
 • σε καμία Οθωμανική απογραφή δεν αναφέρονται «εθνικά Μακεδόνες»,
 • στην απογραφή του 1921 στην Γιουγκοσλαβία δεν αναφέρθηκε κανένας «Μακεδόνας» και καμία χρήση «μακεδονικής γλώσσας»,
 • Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναγνώρισε τους Σλαβόφωνους της Μακεδονίας ως «βουλγαρική μειονότητα» στο Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ το 1924. Το Πρωτόκολλο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο το 1925, άρα δεν εγκρίθηκε η αναγνώριση.
 • Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναγνώρισε τους Σλαβόφωνους της Μακεδονίας ως «σερβική μειονότητα» το 1926. Η συμφωνία της κυβέρνησης Θ. Παγκάλου δεν κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο το 1927, άρα δεν εγκρίθηκε η αναγνώριση.
 • Ερώτημα για αναγνώρισή τους ως «μακεδονική εθνότητα» δεν έθεσε ποτέ κανείς νωρίτερα, διότι δεν υφίσταται τέτοια εθνότητα.
 • Με τη Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται έμμεση αναγνώριση όσων απέμειναν στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο ως «εθνικά Μακεδόνες». Απομένει η απόρριψη κύρωσης της συμφωνίας αυτής από το ελληνικό Κοινοβούλιο για τρίτη φορά.
Τρίτον, δεν είναι απλώς μία «συμφωνία για το όνομα» (άρθρο 1), αλλά μία πολύ γενικότερη συμφωνία κατά την οποία η Ελλάδα παραχωρεί την εμπειρία και τεχνογνωσία της σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε τα άρθρα 9-18.
Πρόκειται για μία εθνικά απαράδεκτη Συμφωνία, η οποία υπονομεύει ευθέως τα συμφέροντα των Ελλήνων, η οποία επιβραβεύει και ενθαρρύνει έναν επιθετικό εθνικισμό εναντίον μας. Ο αλυτρωτισμός είναι δομικό στοιχείο του κράτους αυτού. Δεν νοείται χωρίς αλυτρωτισμό.
Αν αυτοί είναι Μακεδόνες, τότε εμείς τι είμαστε;
Είστε οι εκπρόσωποι των Ελλήνων στο εθνικό Κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική αυτή περίοδος είναι ένας κρίκος μίας μακράς αλυσίδας των πολιτικών εκπροσώπων του ελληνισμού. Δεν έχετε το δικαίωμα ούτε να αγνοείτε αυτήν την παράμετρο καταδικάζοντας άπαξ και δια παντός τις επόμενες γενιές σε μερική απώλεια της ιστορικής τους μνήμης και ταυτότητας, ούτε να αγνοείτε την ξεκάθαρη βούληση του ελληνικού λαού, ο οποίος την περυσινή χρονιά πραγματοποίησε 140 συλλαλητήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαδηλώνοντας την αντίθεσή του.
Πράξετε τα δέοντα και αρνηθείτε να κυρώσετε την Συμφωνία σε όποιο κόμμα και αν ανήκετε.
Με τιμή,
Ανδρέας Σταλίδης.
Αντίβαρο
===============
Διευθύνσεις βουλευτών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τις δικές σας επιστολές (ή αντίγραφο αυτής, αν θέλετε)
Οι διευθύνσεις πάρτθηκαν από τον ιστοχώρο της Βουλής
ΣΥΡΙΖΑΝΔ
nathan@parliament.grxathanasiou2@gmail.com
g.akriotis@parliament.grinfo.athanasiou@gmail.com
amajohn1961@gmail.comsavanast@otenet.gr
anypanag@minedu.gov.grs.anastasiadis@parliament.gr
c.antoniou@parliament.grnafplio@andrianos.eu
evagelosapostolou@gmail.comjandrianos@parliament.gr
s.arachovitis@parliament.grargos@andrianos.eu
e.avlonitou@parliament.gri.antoniadis@parliament.gr
a.vagena@parliament.grmar.antoniu@gmail.com
e.vagionaki@parliament.grarampatzifot@yahoo.gr
f.vaki@parliament.grfoteini@arampatzi.gr
info@sokratisvardakis.gra.asimakopoulou@parliament.gr
gvaremenos@gmail.cominfo@avgenakis.gr
dimvett@gmail.comdrvag1@ath.forthnet.gr
vitsasd@gmail.comgiorgos@vagionas.gr
president@parliament.grg.vagionas@parliament.gr
p.vrantza@parliament.grinfo@mvarvitsiotis.gr
k.gavroglou@parliament.grmiltiadis@mvarvitsiotis.gr
dgakis@otenet.grvesiropoulos@gmail.com
g.gennia@parliament.grk.vlasis@parliament.gr
olgagerovasili@gmail.comgvlahos@ath.forthnet.gr
efgeorgopoulousaltari@gmail.comvoridis@parliament.gr
e.giannakidis@parliament.grinfo@elzoni.gr
natasagara@gmail.comvroutsis@ivroutsis.gr
i.gkiolas@parliament.grg.georgantas@parliament.gr
inslian@yahoo.grg-adonis@otenet.gr
g.dimaras@parliament.gra.georgiadis@parliament.gr
d.dimitriadis@parliament.grgiakoumatosge@gmail.com
c.douzinas@parliament.grstergiannakis@gmail.com
ydragasakis@parliament.grs.giannakis@parliament.gr
dritsas@parliament.grv.giogiakas@parliament.gr
pandritseli@parliament.grinfo@gioulekas.gr
d.emmanouilidis@parliament.grgioulekas@parliament.gr
zeybek@parliament.gra.davakis@parliament.gr
n.igoumenidis@parliament.grdendiaspg@gmail.com
m.theleriti@parliament.grchristos@dimas.gr
atheop@parliament.gradimoschakis@outlook.com
johntheofilaktos@gmail.coma.dimoschakis@parliament.gr
yanthe@otenet.grt.theocharis@parliament.gr
n.thivaios@parliament.gra.kavvadas@parliament.gr
igglezikaterina@gmail.compress@nkaklamanis.gr
i.kavvadia@parliament.grinfo@stavroskalafatis.gr
kaisasgeo@windowslive.comkkaragounis@gmail.com
i.kamateros@gmail.comkaramanlia@yahoo.gr
aykaradent@yahoo.grinfo@kostaskaramanlis.gr
ykk@otenet.grkaramanlis.office@gmail.com
ckaragiannidis@parliament.grinfo@karaoglou.gr
e.karakosta@parliament.grth.karaoglou@parliament.gr
apostolis.karanastasis@gmail.comkarasmanis@parliament.gr
froso.karasarlidou@gmail.comkasapidi@parliament.gr
kasimati@parliament.grkatsaniotis.info@gmail.com
a.kastoris@parliament.grkatsafados@gmail.com
g.katrougkalos@parliament.grg.katsiantonis@parliament.gr
xrysa.sior@gmail.cominfo@kedikoglou.gr
katsis.thesp@gmail.comkellas.xristos@gmail.com
kafantari@parliament.grinfo@nikikerameus.gr
pkozoboli@gmail.comol.kefalogianni@parliament.gr
kontonis@parliament.grykefalogiannis@gmail.com
n.kotzias@parliament.grg.kefalogiannis@parliament.gr
kourakis@parliament.grvassilis.kikilias@kikilias.gr
panagiotis@kouroumplis.grkonsolasmanos@gmail.com
kiritskirits@gmail.comkonsolasmanos@parliament.gr
p.konstantineas@parliament.grkostaskontogeorgos@gmail.com
kostopanagiotou@outlook.com.grinfo@koukodimos.gr
lappassp@gmail.comgtkoukodimos@gmail.com
z.livaniou@parliament.grinfo@gkoumoutsakos.gr
nikolaos.manios@gmail.comkutsubad@otenet.gr
chmantas@parliament.grd.kyriazidis@parliament.gr
d.mardas@parliament.grdimitris@kyriazidis.com
alexandros.meikopoulos@gmail.comk.markou@parliament.gr
tmitafidis@gmail.comkmarkou.office@gmail.com
press.michailidis@gmail.comgeorgia@gmartinou.gr
a.michelis@parliament.grmeimarakis@parliament.gr
imichelogiannakis@gmail.comvmeimar2@gmail.com
k.morfidis@parliament.groffice@mitarakis.gr
t.moumoulidis@parliament.grcontact@mitarakis.gr
balmak@yahoo.comkyriakos@parliament.gr
y.mpalafas@gmail.comgram@dorabak.gr
makbal@otenet.grcontact@dorabak.gr
a.mpaltas@parliament.grboukoros.office@gmail.com
abalomenakis@yahoo.grchboukoros@gmail.com
dbaxev@yahoo.grbouras@parliament.gr
barkas@parliament.grb.oikonomou@parliament.gr
cbgialas@gmail.comnikos.i.panagiotopoulos@gmail.com
bolaris@otenet.grplakiotakisgiannis@gmail.com
g.ntzimanis@gmail.comj.plakiotakis@parliament.gr
axanthos@parliament.gre.rapti@parliament.gr
n.xydakis@parliament.grthessaloniki@elenarapti.gr
g.pallis@parliament.grmsalmas@otenet.gr
gpantzas@parliament.grasamaras@parliament.gr
apapadopoulos@parliament.grinfo@skrekaskostas.gr
nik.papadopoulos@parliament.grcstaik@parliament.gr
c.papadopoulos@parliament.grd.stamatis@parliament.gr
g.papailiou@gmail.comstylios@parliament.gr
katerina.papanatsiou@gmail.comtasoulas@parliament.gr
g.papafilippou@parliament.grtzavaras@parliament.gr
n.paraskevopoulos@parliament.grkontzav@otenet.gr
th.parastatidis@parliament.gri.tragakis@gmail.com
k.pavlidis@parliament.grpolitikografeio@kostastsiaras.gr
pavlos.polakis@gmail.cominfo@thfortsakis.gr
a.pratsolis@parliament.gri.fotilas@parliament.gr
rizossufli@gmail.comjfotilas@gmail.com
rizoulisandreas@gmail.commaximos@parliament.gr
n.santorinios@parliament.grinfo@khatzidakis.gr
i.sarakiotis@parliament.gr
k.seltsas@parliament.gr
sifakis17@gmail.com
x.simorelis@gmail.com
p.skouroliakos@parliament.gr
bettyskoufa@gmail.com
k.spartinos@parliament.gr
christospirtzis@gmail.com
stathakisgs@yahoo.gr
e.stamataki@parliament.gr
astampouli@parliament.gr
stefgianni1@gmail.com
stogiannidisgrigoris@gmail.com
antoniossyrigos@hotmail.gr
nsyrm@parliament.gr
telioly@yahoo.gr
thtzakri@otenet.gr
c.tzamaklis@parliament.gr
m.tzoufi@parliament.gr
n.toskas@parliament.gr
alexandros@triantafilidis.gr
m.triantaf@parliament.gr
tsakalot@parliament.gr
alexis.tsipras@syriza.gr
vasilistsirkas@gmail.com
tsogasg.lawoffice@gmail.com
s.famellos@parliament.gr
n.filis@parliament.gr
thfotiou@parliament.gr
g.psychogios@parliament.gr

ΔΗΣΥΧΑΚΚΕ
g.arvanitidis@parliament.gri.aivatidis@parliament.grkke@parliament.gr
arvanitidisvouli@gmail.coms.vlachou@parliament.grlab_giorgos@hotmail.gr
ilhanbelgin@hotmail.comg.germenis@parliament.grpapariga@parliament.gr
ilchan_achmet@hotmail.coma.gregos@parliament.grtpafilis@parliament.gr
ev.venizelos@gmail.comel.zaroulia@parliament.gr
f.gennimata@parliament.grpanagiotisiliopoulosgr@gmail.com
gennimata@gmail.come.karakostas@parliament.gr
grigorakos@parliament.gri.kasidiaris@parliament.gr
a.theocharopoulos@parliament.grn.kouzilos@parliament.gr
proedros@dim-ar.gri.lagos@parliament.gr
g.karras@parliament.grn.mihaloliakos@parliament.gr
info@kegeroglou.gril.panagiotaros@parliament.gr
x.kefalidou@parliament.grxapappas@gmail.com
xara@xarakefalidou.gri.sachinidis@parliament.gr
j.koutsoukos@parliament.grc.chatzisavvas@parliament.gr
kremastinos@gmail.com
press.odysseas@gmail.com
d.konstantopoulos@parliament.gr
dckonstan@gmail.com
loverdos@hol.gr
i.maniatis@parliament.gr
Kbargio12@gmail.com
k.bargiotas@parliament.gr
kbargio@yahoo.gr
t.papatheodorou@parliament.gr
skandalidis.k@gmail.com
mtzelep@otenet.gr
info@tzelepis.net
politikografeio@christofilopoulou.gr
φ

ΑΝΕΛΠοτάμι
p.kammenos@anexartitoiellines.gramiras@parliament.gr
katsikiskostas1960@yahoo.grs.danellis@parliament.gr
k.katsikis@parliament.grstavrostheodorakis@gmail.com
vkokkalhs@gmail.comspyros.lykoudis@gmail.com
v.kokkalis@parliament.grspyros.lykoudis@parliament.gr
maria@kollia.grmavrotas@chemeng.ntua.gr
minister@mathra.grg.mavrotas@parliament.gr
kountoura.e@gmail.compsarianos@parliament.gr
t.papachristo@gmail.com

Ένωση ΚεντρώωνΑνεξάρτητοι
m.georgiadis@parliament.grd.kammenos@parliament.gr
a.megalomystakas@parliament.grd.koukoutsis@parliament.gr
i.saridis@parliament.grgiorlazaridis@gmail.com
n.mixos@parliament.gr
k.mparmparousis@parliament.gr
ninikolopoulos@gmail.com
stathispanagoulis@gmail.com
kat_papakosta@parliament.gr
aristeidisfokas1@gmail.com

15 σχόλια:

 1. Δυστυχώς εγώ τα κατανοώ αυτά που λέτε , μακάρι να ξυπνήσουν αυτοί που θα ψηφίσουν και αν υπάρχουν βουλευτές που αγνοούν αυτά να ξέρουν ότι υπάρχει και τιμωρία που πολλές φορές είναι πολύ βαριά !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μια άλλου είδους πρόταση: Να συνταχθεί κατηγορητήριο για εσχάτη προσοσία ενάντια σε όσους ψηφίσουν τις Πρέσπες. Να δούμε που θα πάνε να κρυφτούν οι συριζαίοι κι όσοι άλλοι ερωτοτροπούν μαζίτους. Να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν με τα εθνικά μας συναισθήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλη ιδεα ..κ.Μιχαλη...Ας το ετοιμασουν γραπτα δικηγοροι κι ας το δημοσιευσουν ...Να το δουν ολοι οτι ειναι σοβαρο.κι ετοιμο...Μπας και καταλαβουν τι θα.παθουν...Ο δικηγορικος συλογος τι κανει.ακριβως εκτος απο αυτο το.βασικο ?? Εκτος αν ...δεν τον.ενοχλει οτι.γινεται....Οποτε θα ξερουμε τι ρολο παιζει ....ολοι.

   Διαγραφή
  2. @ Μιχαλη Σαρηγιαννη

   Υπάρχουν τεκμήρια που να στοιχειοθετούν την εσχάτη προδοσία; Ποια; Δεν είναι εύκολο, ή μάλλον είναι αδύνατον, να μιλάς την νομική γλώσσα με την γλώσσα τής καρδιάς και τού θυμικού.

   Διαγραφή
  3. Nativist (9/1/19) 11.52 πμ.
   Μεταξύ σοβαρού και αστείου προτείνω να προσέχεις αυτά που γράφεις να μην αμφισβητείς την προδοσία (έστω και σε νομική βάση) γιατί θα κινδυνεύεις να χαρακτηρισθείς «εθνομηδενιστής»

   Διαγραφή
  4. @ Χρήστος

   Εγώ είμαι γνωστός εδώ και δεν κινδυνεύω καθόλου. Γράφω αυτά που νομίζω λογικά και αν υπάρχει αντίρρηση, θα την ακούσω ευχαρίστως.

   Εσύ, όμως, δεν εδέησες ακόμη να μού πεις πού διάβασες ότι από το ... 1860 (sic) υπάρχει ένας Μητσοτάκης στην Βουλή, ή γιατί παγίως αποκαλείς τον Μεταξά κομπλεξικό.

   Μήπως θα έπρεπε να πας στους μέντορές σου για μερικά φροντιστήρια ακόμη, ώστε να γελοιοποιείσαι τον δυνατόν λιγότερο; Αν ήσουν άνδρας και όχι ανώριμος πιτσιρικάς, ή θα αποδείκνυες αυτά που γράφεις, ή θα ομολογούσες ευθαρσώς ότι έκανες λάθος.

   Ντρέπεσαι καθόλου;

   Διαγραφή
 3. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά, του κεφαλιού τους αυτοί! Ενάντια σ' ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, αυτοί που αποκαλούνε εαυτούς Δημοκράτες. Μπούχτησα από ψεύτες, μπούχτησα από σύγχρονους εφιάλτες ατιμώρητους! Περήφανα ψηφίζουν χωρίς να αιτιολογούν ως γνήσιοι Δημοκράτες! Τιμωρία τους αξίζει εσχάτης προδοσίας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν αυτό δεν είναι εσχάτη προδοσία. τότε τι είναι η εσχάτη προδοσία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τίποτε δεν θα πάθουν..."Κυνοβολευτική Δημοκρατία" γάρ...Αυτοί νομοθετούν, αυτοί (προσποιούνται) οτι "παράγουν νομιότητα"...Οτι γουστάρουν κάνουν και το βαπτίζουν "σύνταγμα", "πολιτικό πολιτισμό" και αλλες αρλούμπες...
  Ουδείς μπορεί να τους απειλήσει με τα δικά τους μέσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ιστορία μας είναι γεμάτη από ιστορίες που περιγράφουν-μαρτυρούν την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε όσους έδρασαν ενάντια στα ιδανικά της Πατρίδος μας. Όλοι αυτοί που τους επεβλήθη, απλώς είχαν ξεχάσει μέσα στην θαλπωρή της εξουσίας, την Θεά Νέμεση που καιροφυλακτεί. Το Σύμπαν συνωμοτεί προκειμένου να τους οδηγήσει μπροστά στα πόδια της.
  Οι σκοπιανοτσολιάδες έχουν πάρει ήδη το δρόμο να τη συναντήσουν. Οι πρόθυμοι-αργυρώνητοι ηλίθιοι περιμένουν τη σειρά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ας υποθέσουμε ότι ψηφίζεται η προδοτική συμφωνία από τους πρόθυμους βουλευτές, αυτός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα την υπογράψει; νομίζει ότι θα κρυφτεί πίσω από τις ψήφους των σκυφτών υπό της διαταγές την Μέρκελ βουλευτών;
  Αυτόν να μην τον ξεχνάμε, είναι συνυπεύθυνος στην παράδοση Ελληνικού εδάφους, της ιστορίας μας στους Σκοπιανούς-Σλάβους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Eγώ λέω,να ενωθούνε όλοι οι της βουλής και να ψηφίσουν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το ναι στην συμφωνία, να μην έχουμε να κάνουμε διακρίσεις: Να τους μουτζώνουμε άνευ οιασδήποτε αναστολής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Imposing the opinion of a 3% minority (that is SYRIZA¨s base) is unconstitutional. Forget the historic arguements.

  Tsipras came to power for his lies and because he promised he would look after the interests of the people, NOT his gang.

  Imagine a paedophile becoming a Prime Minister in England or Holland for example, demanding all citizens should follow and abide to his sexual tastes. OUTRAGEOUS, right? Similarly OUTRAGEOUS is what Tsipras is expecting from us.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.