27/6/10

«Η Τουρκία δεν μπορεί ν’ αγνοήσει την ύπαρξη της Εθνικής Φρουράς»

Του Άδωνη Παλληκαρίδη
Σε αποκλειστική μεγάλη συνέντευξή του στη «Σ», την πρώτη που παραχωρεί έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Αντιστράτηγος Τσαλικίδης μιλά για τα σχέδια αναδιοργάνωσης της Δύναμης και τοποθετείται επί όλων των καίριων θεμάτων, που απασχολούν το στράτευμα και το λαό.

Τονίζει πως η Κύπρος διαθέτει αυτή τη στιγμή ικανά εκπαιδευμένο έμψυχο δυναμικό, σύγχρονο και συντηρημένο οπλισμό, και έχει εκπονήσει κατάλληλα σχέδια επιχειρήσεων για αντιμετώπιση μιας πιθανής απειλής. Ο Αρχηγός υπογραμμίζει ότι ο στρατός μας έχει τη δυνατότητα για πολύπλευρη δυναμική απάντηση σε κάθε επιβουλή, παράλληλα, με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ως μέλη της Ε.Ε.

Πώς προχωρεί η αναδιοργάνωση του στρατεύματος? Τι έχει επιτευχθεί σε αυτή την πρώτη φάση και ποιες Μονάδες αναδιοργανώθηκαν ή αναδιατάχθηκαν;

Η συνεχιζόμενη εχθρική απειλή, η αδυναμία επάνδρωσης των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς σε ικανοποιητικό επίπεδο για διεξαγωγή ρεαλιστικής εκπαίδευσης και η έλλειψη ταχυκινήτων τμημάτων άμεσης αντίδρασης σε όλα τα επίπεδα, επέβαλαν την ανάγκη για αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς. Η γενική ιδέα αυτής, απέβλεπε στη διάλυση αριθμού Μονάδων της Ε.Φ., που δεν είχαν μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες για εξοικονόμηση προσωπικού, παράλληλα με τη βαθμιαία αγορά σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Η στόχευση είναι η επαύξηση των δυνατοτήτων της Ε.Φ., προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμβαδίζει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η 1η φάση, η οποία δεν απαιτεί οικονομικές επιβαρύνσεις, έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να περατωθεί πριν από το τέλος του 2010. Επιπλέον, εντός του πλαισίου της σχεδίασης για δημιουργία πολυδύναμων στρατοπέδων, έγιναν μετασταθμεύσεις αριθμού Μονάδων, με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού για φύλαξη των εγκαταστάσεων.

Πέραν των αλλαγών που επήλθαν στην οργανωτική δομή των χερσαίων δυνάμεων, άρχισε και βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιοργάνωση Μονάδων της Αεροπορίας, καθώς, επίσης, και αγορά νέων πτητικών μέσων, ώστε να αναβαθμιστούν, τόσο οι επιχειρησιακές της δυνατότητες όσο και αυτές που αφορούν στην Έρευνα - Διάσωση.

Ο Ελληνικός Στρατός
Συμφωνείτε από στρατιωτικής άποψης γι’ αυτό που γίνεται? Έγινε μήπως και στην Ελλάδα κάτι παρόμοιο;

Η αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων μιας χώρας εντάσσεται στην αμυντική σχεδίαση του κράτους, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής, που συνδυάζει τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες με τις οικονομικές δυνατότητες και τις πολιτικές επιλογές. Όλες οι αποφάσεις - ενέργειες για αναδιοργάνωση, υλοποιούνται διότι αυτές προσδίδουν τη δυνατότητα στην Ε.Φ. για άμεση και δυναμική αντίδραση, με ικανότητα να προκαλέσει σημαντικό πλήγμα κατά του εχθρού, ο οποίος βρίσκεται ανεπτυγμένος σε μικρό βάθος και σε ακάλυπτο έδαφος. Στον Ελληνικό Στρατό, απ' ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιοργάνωση πάνω στην ίδια λογική βάση, όπου διαλύονται Σχηματισμοί-Μονάδες, συγκροτούνται νέες Μονάδες, σε συνδυασμό με προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).

Η γραμμή αντιπαράταξης
Ποια είναι η έκταση της γραμμής αντιπαράταξης και πώς διασφαλίζεται με την αναδιοργάνωση η καλύτερη επιτήρησή της;

Το συνολικό μήκος της γραμμής αντιπαράταξης είναι περίπου 181 χμ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία αποτελεσματικής επιτήρησης με στατικά φυλάκια, κατάσταση που συνεπάγεται υψηλό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και δυσχέρεια πραγματοποίησης ουσιαστικής-ρεαλιστικής εκπαίδευσης προσωπικού.

Με αλλαγή της φιλοσοφίας από τη στατική επιτήρηση, σ’ ένα συνδυασμό κινητικής και δυναμικής παρουσίας, με περιπόλους και σταθερά φυλάκια ζωτικής σημασίας, καθώς και ύπαρξης Λόχου ειδικής σύνθεσης σε κάθε Τάγμα της Προκεχωρημένης Γραμμής Άμυνας (ΠΓΑ), ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης, με σκοπό την απόκρουση - αναχαίτιση και προσβολή των εχθρικών δυνάμεων, εάν απαιτηθεί, εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ετοιμότητα και πλεονεκτικότερη παρουσία στη Γραμμή Καταπαύσεως του Πυρός (ΓΚΠ).

Ηλεκτρονική παρακολούθηση
Μελετάτε μέτρα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Γραμμής Καταπαύσεως του Πυρός (ΓΚΠ) με κατάργηση Φυλακίων;


Η επιτυχής αντιμετώπιση των παραδοσιακών, αλλά και των νέων απειλών, πρέπει να στηρίζεται στην αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ναι, πράγματι μελετούμε τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ηλεκτρονικής επιτήρησης της γραμμής αντιπαράταξης μέσα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς. Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή των σύγχρονων αυτών μεθόδων βελτιώνει κατά πολύ και βοηθά στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής επιτήρησης.

Φυσικά, αυτό δεν είναι προϋπόθεση για τη συντελούμενη αναδιοργάνωση της Ε.Φ., αλλά επιπρόσθετο μέτρο ασφάλειας. Το μέτρο αυτό θα εξυπηρετήσει και την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, που μέσω της γραμμής αντιπαράταξης περνούν στις ελεύθερες περιοχές. Προχωρούμε για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης και όταν όλα τελειώσουν, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μια περιοχή που θα επιλεγεί και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα προχωρήσουμε αναλόγως.

Ισορροπία εξοπλισμών
Μπορούμε με ένα πιο διευρυμένο πρόγραμμα εξοπλισμών να επιτύχουμε στρατιωτική ισορροπία με τον Αττίλα? Πώς λειτουργεί το δόγμα αποτροπής επίθεσης μιας μικρής χώρας έναντι υπέρτατου αντιπάλου? Η Κύπρος, αν δεχθεί επίθεση, μπορεί να αντέξει;

Στο θέμα της ισορροπίας των εξοπλισμών με τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής (ΤΔΚ), άποψή μου είναι πως, λόγω της διαφοράς μεγέθους μεταξύ των κρατών μας αυτό είναι ανέφικτο, πλην όμως, με την ορθή σχεδίαση, ισοσταθμίζουμε τη διαφορά με άλλους τρόπους, στους οποίους -για ευνόητους λόγους- δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Είναι, πιστεύω, γνωστό σε όλους μας ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία μοιραία επηρεάζει και την Κύπρο.

Παρά το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, για ανάγκη παροχής στο κράτος δυνατότητας αποτελεσματικής άμυνας, με εκσυγχρονισμό, αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Ε.Φ. με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων και μέσων. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό είναι το μέγιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε την παρούσα χρονική περίοδο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις θυσίες του κυπριακού λαού.

Το δόγμα αποτροπής επίθεσης μιας μικρής χώρας έναντι υπέρτερου αντιπάλου στηρίζεται στην ικανότητα του «μικρού» να επιφέρει υψηλό κόστος στον επιτιθέμενο σε συνάρτηση με τα πιθανά κέρδη, τα οποία προσβλέπει να επιτύχει με την πραγματοποίηση της ενέργειάς του, καθιστώντας την ασύμφορη. Όσο μικρή και να είναι η Εθνική Φρουρά σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, η Άγκυρα δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξή της και το όποιο κόστος ή ζημιές της επιφυλάσσει. Όσο πιο ισχυρή είναι η Εθνική Φρουρά και όσο πιο υψηλό είναι το κόστος για τον αντίπαλο, τόσο πιο απρόθυμος θα είναι να υλοποιήσει τις απειλές του. Πέραν των στρατιωτικών ζημιών υπάρχει και το πολιτικό κόστος το οποίο θα προκύψει.

Η Τουρκία δεν μπορεί να αγνοήσει το κόστος μιας διεθνούς κατακραυγής ή και ενδεχόμενης διασάλευσης των σχέσεων με την Ε.Ε. και τις επιπτώσεις που θα έχει στις προοπτικές της ένταξης στην Ένωση ή και στη διεθνή ασφάλεια στην περιοχή. Ούτε μπορεί να μη λάβει υπόψη την αντίδραση του ΟΗΕ και άλλων Διεθνών Οργανισμών, ως «Ταραξίας της Διεθνούς Τάξης», αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν. Ναι, η Κύπρος διαθέτει αυτή τη στιγμή ικανά εκπαιδευμένο έμψυχο δυναμικό, σύγχρονο και συντηρημένο οπλισμό, και έχει εκπονήσει κατάλληλα σχέδια επιχειρήσεων για αντιμετώπιση μιας πιθανής απειλής. Έχουσι γνώσιν οι φύλακες για τα δεδομένα του τουρκικού στρατού. Ο στρατός μας έχει τη δυνατότητα για πολύπλευρη δυναμική απάντηση σε κάθε επιβουλή, παράλληλα με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ως μέλη της Ε.Ε.

Ανταλλαγή πληροφοριών αεροπορικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση κρίσης, υπάρχει ο τρόπος καθοδήγησης της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας? Υπάρχει ο σχεδιασμός ή θα αυτοσχεδιάσουμε και πάλι;

Σε περίπτωση κρίσης, έντασης και επιχειρήσεων έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες διαδικασίες, που αφορούν τον έλεγχο και την καθοδήγηση των Αεροπορικών Δυνάμεων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που θα διατεθούν για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης, σε εφαρμογή της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου. Υπόψη ότι με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας από τον Δεκέμβριο του 2009, δίδεται σημαντική ευκαιρία βελτίωσης - αναβάθμισης της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος και Κύπρου, ως πλήρων μελών της Ε.Ε., δεδομένου ότι η προαναφερόμενη Συνθήκη ενθαρρύνει Μόνιμες Διαρθρωμένες Συνεργασίες τέτοιας μορφής μεταξύ των μελών. Όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό και στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, υπογράφτηκε στις 30 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας από τους δύο Υπουργούς Άμυνας, σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών αεροπορικού ενδιαφέροντος.

Πολύ καλής ποιότητας ο Κύπριος στρατιώτης
Ποια η ποιότητα του Κύπριου στρατιώτη? Καλή, κακή, μέτρια..;

Η ποιότητα του Κύπριου στρατιώτη είναι πολύ καλή και δεν διαφέρει από αυτήν του Ελλαδίτη, με τη διαφορά ότι το σύνολο των υπηρετούντων εθνοφρουρών είναι μόλις ηλικίας 18 ετών. Δηλαδή, βρίσκεται στην εφηβεία, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιμη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Αυτό έχει τα θετικά και τα αρνητικά, συνάμα, στοιχεία. Γενικά τους διακρίνει, όπως όλους τους Έλληνες, η λεβεντιά, η υπερηφάνεια και το φιλότιμο. Επιπρόσθετα, η συμπεριφορά τους επηρεάζεται έντονα από το οικογενειακό τους περιβάλλον και το κοινωνικό γίγνεσθαι της κυπριακής κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ευμάρεια. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, που συναντώνται σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως στα ανεπτυγμένα κράτη, γίνονται εντονότερες, λαμβανομένου υπόψη της μεγάλης διάρκειας θητείας, λόγω της υπαρκτής απειλής των κατοχικών δυνάμεων της Τουρκίας. Οι Διοικήσεις λαμβάνουν κατά καιρούς κατάλληλα διοικητικά μέτρα για άμβλυνση όσο το δυνατόν των δεδομένων δυσκολιών.

Αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, με υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας
Ποιο το όραμά σας για την Εθνική Φρουρά;

Από τη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του Α/ΓΕΕΦ με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Άμυνας, θέσαμε προτεραιότητες σε βασικά ζητήματα που αφορούν την Ε.Φ. Το πρώτο θέμα είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων μας, που θα προκύψουν μέσα από την αναδιοργάνωση που συντελείται, ώστε να καταστεί η Ε.Φ. μια ισχυρή, ταχυκίνητη, ευέλικτη δύναμη, στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα και ικανότητα, ώστε να αποτελεί μιαν αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, με υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο υπηρετεί πιστά και ακούραστα τα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας της χώρας, κάτω από αντικειμενικά σκληρές συνθήκες εργασίας, λόγω της φύσης και της αποστολής του στρατού. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα, λαμβάνουμε μέτρα για μια πιο ωφέλιμη θητεία, με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην αξιοπρέπεια του στρατεύσιμου. Με γνώμονα τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία, στοχεύουμε στη δημιουργία κλίματος ισονομίας σε όλους τους τομείς (μεταθέσεις - προαγωγές - θέσεις εξωτερικού) ώστε να εμφυσήσουμε στα στελέχη το αίσθημα της ευθύνης με υψηλό ηθικό, προσηλωμένο αποκλειστικά στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Το τρίτο σημείο είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Για εμάς σημασία έχει ο επαγγελματισμός και η ικανότητα ανταπόκρισης στις υψηλές απαιτήσεις της νέας εποχής. Στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό και στην ουσιαστικοποίηση της εκπαίδευσης των στελεχών και των οπλιτών μας, ώστε να καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονεςκαι μελλοντικέςκπροκλήσεις. Το επόμενο θέμα είναι αυτό που αφορά στην κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Εννοώ την πολιτική προστασία, την πυρόσβεση, την προσφορά υπηρεσιών από τις υγειονομικές δομές των. Η Εθνική Φρουρά, επίσης, απαιτείται, επιβάλλεται θα έλεγα, να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για συνδρομή και ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους φορείς και αντίστοιχες υπηρεσίες φίλιων χωρών, για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και υποστήριξη ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών αποστολών, μέσα στα πλαίσια πάντοτε των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

1 σχόλιο:

  1. Καταγγελία για το μπλογκ VETO 300
    Το μπλογκ VETO 300 δεν κρύβει την φιλοκυβερνητική στάση του και την υποστήριξη των απίστευτων αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης – ΔΝΤ κατά των εργαζομένων. Το συγκεκριμένο μπλογκ με αναδημοσίευση άρθρων των φιλοκυβερνητικών ΝΕΑ, ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και με δικά του σχόλια δεν χάνει ευκαιρία να επιτεθεί και να δυσφημίσει τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στα εγκληματικά μέτρα της κυβέρνησης και του ΔΝΤ. Η στάση του μπλογκ και η εχθρική του αντιμετώπιση οποιασδήποτε φωνής κατά της καταστροφής των δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων είναι βαθειά αντιλαϊκή και αντιδημοκρατική. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης ιδεών. Σωστό.
    Το πρόβλημα με το μπλογκ αυτό όμως δεν σταματά εδώ. Έχω στείλει επανειλημμένα σεμνά, σοβαρά, χωρίς καμία ύβρι σχόλια στο εν λόγω μπλογκ, που εκφράζω τη διαφωνία μου με τις επιθέσεις του μπλογκ κατά των εργαζομένων και τη δυσφήμιση του αγώνα τους. Και ενώ υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού στο μπλογκ αυτό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ!
    Καταγγέλλω το μπλογκ VETO 300 για αντιδημοκρατική, αντιδεοντολογική συμπεριφορά και μη τήρηση των στοιχειωδών κανόνων της ανταλλαγής απόψεων. Καλώ όλους του μπλογκερς να κατακλύσουν το εν λόγω μπλογκ με διαμαρτυρίες για την στάση του αυτή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.