28/6/10

Προετοιμαζόμαστε για τη «Νικηφόρος»

Του Άδωνη Παλληκαρίδη
Έκκληση προς όλους τους νέους να εκπληρώσουν την ιερή, όπως τη χαρακτηρίζει, υποχρέωση της στρατιωτικής τους θητείας απευθύνει ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Πέτρος Τσαλικίδης. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στη «Σ» ο Αντιστράτηγος Τσαλικίδης τονίζει πως αδικαιολόγητη και προσχηματική αποφυγή εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πέραν του ότι αποτελεί παραβατική συμπεριφορά, δύναται να χαρακτηρισθεί και ως «δειλία».

«Οφείλουμε όλοι», υπογραμμίζει, «να συμβάλλουμε στην εξάλειψη του κοινωνικού φαινομένου της φυγοστρατίας, που αποτελεί μάστιγα της εποχής και υποσκάπτει τα θεμέλια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου Κράτους».

Η διακλαδική άσκηση «Νικηφόρος» θα πραγματοποιηθεί φέτος; Και αν όχι, πώς θα καλυφθεί το κενό σε θέματα εκπαίδευσης;

Η διακλαδική άσκηση «Νικηφόρος» έχει σχεδιαστεί από καιρό και έχουν γίνει και συνεχίζονται όλες εκείνες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκειμένου να πετύχει το σκοπό της. Αποτελεί μιαν από τις κυριότερες ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς και σ’ αυτή συμμετέχουν πολλές Μονάδες όλων των Όπλων και Σωμάτων, με σημαντικό αριθμό εφέδρων. Είναι γεγονός ότι και στο παρελθόν σε κρίσιμες περιόδους διαπραγματεύσεων είχαν αναβληθεί οι στρατιωτικές ασκήσεις «Νικηφόρος» και «Τοξότης».

Να επισημάνω ότι ένας στρατός δεν ασκείται μόνο σε μιαν άσκηση. Εμείς, ως ΓΕΕΦ, συνεχίζουμε την προετοιμασία της άσκησης σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τον αρχικό σχεδιασμό της. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εκπαίδευση των δυνάμεών μας, που είναι και η κύρια αποστολή της Εθνικής Φρουράς στην ειρήνη, διεξάγεται σε συνεχή βάση, για την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και μεγιστοποίηση της μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς, και αυτή δεν στηρίζεται και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεξαγωγή ή όχι της άσκησης «Νικηφόρος». Σίγουρα, η άσκηση «Νικηφόρος» εξυπηρετεί και άλλους εθνικούς σκοπούς.

Καθιερώθηκε στη συνείδηση όλου του κόσμου ως το επιστέγασμα της εκπαίδευσης και ως απόδειξη της ετοιμότητας και μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς. Το ΓΕΕΦ, όμως, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και τις ιδιαιτερότητες των ημερών που διερχόμαστε, έχει προγραμματίσει και κλιμακώσει την εκπαίδευση των Μονάδων του, έτσι που σε περίπτωση που αποφασισθεί η μη διεξαγωγή της, να μην επηρεαστεί η μαχητική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.

Αγαστή συνεργασία

Η Κύπρος είναι ένα αλύτρωτο κομμάτι του Ελληνισμού και εσείς εδώ υπηρετείτε το Έθνος και την Κύπρο. Σας γεμίζει η αποστολή σας ή κάποιοι σας βάζουν εμπόδια;

Η αποστολή μου με γεμίζει, γιατί αισθάνομαι ότι η υπηρεσία μου εδώ είναι η ελάχιστη προσφορά προς το Έθνος και την Κύπρο. Είμαι στρατιώτης και ως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς έχω επικεντρωθεί στα καθαρά στρατιωτικά μου καθήκοντα. Νιώθω ότι σε θέματα αρμοδιότητάς μου βρίσκομαι σε αγαστή συνεργασία με την Κυβέρνηση και όλους τους κρατικούς φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης αντιλαμβάνομαι πως κάθε πράξη και ενέργειά μου κρίνεται από την κυπριακή κοινωνία. Θεωρώ τη θητεία μου ως Α/ΓΕΕΦ μια ξεχωριστή, μοναδική εμπειρία, προστιθέμενη στις προηγούμενες κατά τη διάρκεια της σαραντάχρονης και πλέον υπηρεσίας μου, και υπό την έννοια αυτή επιθυμώ να είμαι πραγματικά χρήσιμος και μόνο χρήσιμος, καθ' όσον από πλευράς επαγγελματικής καταξίωσης έχω αγγίξει το 100%.


Έχουμε λόγο και ρόλο

Τι έχετε αποκομίσει από τις επαφές σας με Ευρωπαίους συναδέλφους;

Αυτό που έχω αποκομίσει από τις επαφές μου με Ευρωπαίους συναδέλφους είναι ότι έστω και αν ανήκεις σε μικρό Κράτος Μέλος (ΚΜ) από άποψη έκτασης αναγνωρίζονται οι τεκμηριωμένες προτάσεις που υποβάλλονται για οποιαδήποτε θέματα συζητούνται. Οι θέσεις αρχής, που αφορούν τόσο την Ε.Ε. (σεβασμός Συνθηκών) όσο και τον ΟΗΕ (Χάρτα) αποτελούν το θεμέλιο λίθο για τις ενέργειες και αποφάσεις της Ένωσης. Όλοι νιώθουμε Ευρωπαίοι έναντι τρίτων, αν και ακόμα δεν έχει καθιερωθεί πλήρως κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα και συνείδηση. Υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη συμβολή του κάθε κράτους-μέλους καθ' οδόν προς της ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Οι μικροί στρατοί μπορούν να παίξουν ρόλο στο αμυντικό γίγνεσθαι της Ε.Ε.;

Κατ' αρχάς πρέπει να γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Στρατός, αλλά γίνονται συνεχή μικρά βήματα για απόκτηση αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε., για εκτέλεση αποστολών τύπου «Πέτερσμπερκ» (αφορούν κυρίως ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διατήρησης και επιβολής της ειρήνης) Αυτά τα βήματα συνίστανται:

α) Στη δημιουργία Συγκροτημάτων Μάχης της Ε.Ε., που αποτελούν τις Μονάδες Ταχείας Αντίδρασης της Ένωσης.

β) Η Εθνική Φρουρά συμμετέχει στο κοινό Συγκρότημα Μάχης HELBROC με κράτος πλαίσιο την Ελλάδα και συμμετοχή τμημάτων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επίκειται και η συμμετοχή σ’ αυτό της Ουκρανίας.

γ) Στις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ), στις οποίες συμμετέχουν όλα τα ΚΜ.

δ)Στους κοινούς διμερείς (γάλλο-γερμανική Ταξιαρχία) και πολυεθνικούς (EUROFOUR-EUROMARFOR) αμυντικούς σχηματισμούς.

ε) Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, όπου αναζητείται κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων / εξοπλισμών / βιομηχανίας για υποστήριξη των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. Στην Ε.Ε. υφίσταται Κατάλογος Δυνάμεων, στον οποίο συνεισφέρουν εθελοντικά τα Κ.Μ., με στόχο τη δημιουργία δύναμης 60.000 ανδρών, ικανών να επιχειρούν στο πλαίσιο των αποστολών «Πέτερσμπερκ». Σε όλα τα παραπάνω η συμμετοχή και των μικρών στρατών, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εκτέλεση, είναι απαραίτητη. Έχουν λόγο και ρόλο. Η λήψη αποφάσεων σε θέματα άμυνας λαμβάνονται με ομοφωνία.

Η αξιοκρατία

Υπάρχει σήμερα αξιοκρατία στην Εθνική Φρουρά; Είναι δίκαιο το υπάρχον σύστημα υλοποίησης μεταθέσεων των Εθνοφρουρών;

Για να μπορεί ένας οργανισμός να είναι αξιόπιστος και να λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, απολαμβάνοντας με συντριπτική πλειοψηφία την αποδοχή του κυπριακού λαού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βασίζεται σε αρχές και αξίες, όπως είναι η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η αξιοκρατία. Όσον αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των εθνοφρουρών στις Μονάδες, γίνονται με μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο είναι αξιόπιστο, αδιάβλητο και αξιοκρατικά δομημένο κατά τέτοιον τρόπο, που να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες τις Ε.Φ., συνδυαζόμενο ταυτόχρονα με τα κοινωνικά κριτήρια των εθνοφρουρών. Όπως είναι γνωστό, η επιλογή των βαθμοφόρων γίνεται με αδιάβλητες εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στα προβλήματα, να λαμβάνουμε τα μηνύματα που μας αφορούν, απονέμοντας στο μέτρο του δυνατού κοινωνική δικαιοσύνη, γι’ αυτό και πρόσφατα προβήκαμε στην αναθεώρηση των κριτηρίων μεταθέσεων και αποφασίσαμε τη συχνότερη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων.

Ο θεσμός των ΕΠΥ

Κάποτε είπατε στη Βουλή ότι ο θεσμός των ΕΠΥ είναι αποτυχημένος. Έτσι είπατε ή εννοούσατε κάτι άλλο;

Ναι, το έχω πει, αλλά με την εξής έννοια. Ότι από θεσμός οπλίτη μικρής χρονικής διάρκειας (5 έτη), εξελίχθηκε σε άτυπο θεσμό Υπαξιωματικών μακράς διαρκείας (μέχρι το 50ό έτος ηλικίας τους). Η Ε.Φ. έχει μεγάλες ανάγκες σε οπλίτες και υπάρχει απαίτηση το κενό στο στρατεύσιμο προσωπικό να καλύπτεται από επαγγελματίες οπλίτες. Αυτή την ανάγκη δεν είναι δυνατό να την καλύψει ο θεσμός των ΕΠΥ, ο οποίος, όπως εξελίχθηκε, καλύπτει ανάγκες μονίμων Υπαξιωματικών.

Μάστιγα της εποχής το φαινόμενο της φυγοστρατίας

Και μια τελευταία ερώτηση, κ. Αρχηγέ. Ποιο μήνυμα θα στείλετε στους νέους που παρουσιάζονται αυτές τις μέρες στα ΚΕΝ, για να υπηρετήσουν τη θητεία τους και ποιο στους γονείς τους;

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω, τόσο τους νέους όσο και τους γονείς, ότι πρωταρχικό μέλημα και κυρίαρχος σκοπός του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ είναι η φροντίδα για το ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Φ., που είναι και ο κυριότερος πολλαπλασιαστής ισχύος των Δυνάμεών μας. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ώστε να αξιοποιήσουμε τη θητεία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μετατρέποντάς τη σε χρόνο πραγματικά δημιουργικό, προς όφελος όλων και όχι να αποτελεί χαμένο χρόνο. Η αδικαιολόγητη και προσχηματική αποφυγή εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πέραν του ότι αποτελεί παραβατική συμπεριφορά, δύναται να χαρακτηρισθεί και ως «δειλία», που εκθέτει την αξιοπρέπεια του ατόμου στον κοινωνικό του περίγυρο.

Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στην εξάλειψη του κοινωνικού φαινομένου της φυγοστρατίας, που αποτελεί μάστιγα της εποχής και υποσκάπτει τα θεμέλια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου Κράτους. Αποτελεί ανάγκη για την πατρίδα μας να έχουμε στρατιώτες μαχητές, φιλότιμους, υπερήφανους και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Καλώ όλους τους πραγματικά υγιείς νέους να εκπληρώσουν αυτή την ιερή υποχρέωση και να υπηρετήσουν την πατρίδα, γεγονός που θα τους κάνει περήφανους. Όλοι οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά τα πάντα κατακτώνται με προσπάθεια, αγώνα και θυσίες.
ΣΗΜΕΡΙΝΗ

13 σχόλια:

 1. Ο στρατός των κληρωτών, όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα απολύτως στην άμυνα και την στρατιωτική ισχύ, αλλά αποτελεί και ένα μεγάλο βαρύδι!

  Η Κύπρος χρειάζεται μικρό επαγγελματικό στρατό, και ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για πια πατρίδα μιλάει ? Του υιού ζαγορίτη , κασιδόκωστα….??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μικροί επαγγελματικοί στρατοί ευέλικτοι, πολύ καλά εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι σε επίπεδο Ειδικών Δυνάμεων, σε Κύπρο και Ελλάδα.

  Υποχρεωτική -από τα 18 και στην Ελλάδα- 6μηνη θητεία και ένα μήνα το χρόνο στρατιωτική υπηρεσία με πλήρεις αποδοχές από τους εργοδότες τους, μέχρι τα 50.
  Εθελοντική για τις γυναίκες.
  Ελβετικό σύστημα!!!

  Εξυπακούεται ότι οι δύο στρατοί θα έχουν πολλές κοινές ασκήσεις χρησιμοποιώντας ο ένας τα μέσα του άλλου.
  Πολλά ελληνικά άρματα, πυροβόλα κλπ, να μεταφερθούν και να παραμένουν στην Κύπρο όπου θα μεταβαίνουν συχνά Έλληνες (επαγγελματίες και έφεδροι) να ασκούνται εκεί μαζί με την Ε.Φ. και την ΕΛΔΥΚ.
  Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου ευνοεί την μαζική και με χαμηλό κόστος μετάβαση των Ελλαδιτών εκεί.
  Και το αντίστροφο.

  Να καταργηθεί το σημερινό σύστημα πρόσληψης Αστυφυλάκων (να παραμείνει για τους αξιωματικούς μόνο) μέσω πανελληνίων εξετάσεων και Αστυφύλακες, Λιμενικοί, Πυροσβέστες, Συνοριοφύλακες, Αγροφύλακες και Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι να γίνονται με απλή μετάταξη και εκπαίδευση, όσοι από τους μόνιμους στρατιώτες το επιθυμούν μετά από 10ετή τουλάχιστον παραμονή τους στον επαγγελματικό στρατό.
  Οι σημερινοί αστυφύλακες και κακοεκπαιδευμένοι είναι και παντελώς άχρηστοι σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης, αφού δεν έχουν υποστεί στρατιωτική εκπαίδευση.

  Να ιδρυθεί στην Ελλάδα Αεροπορικό Πανεπιστήμιο (στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού), όπως αυτά του εξωτερικού, στο οποίο θα φοιτούν και όσοι θέλουν να απασχοληθούν ως κυβερνήτες πολιτικών αεροσκαφών, αλλά και ως έφεδροι χειριστές εναέριων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας για να καλύπτουν τις ανάγκες της, παράλληλα με τους αξιωματικούς χειριστές καριέρας απόφοιτους της Σ.Ικάρων.

  Για να γίνουν όλα αυτά βέβαια, απαιτείται ή να ... φωτιστεί η σημερινή πολιτική μας ηγεσία, πράμα δύσκολο ακόμα και για το Άγιο Πνεύμα, ή να κάνουμε εμείς το ευκολότερο, που είναι να τους στείλουμε αδιάβαστους στον διάολο και να ψηφίσουμε κάποιους άλλους Έλληνες που βάζουν την πατρίδα πάνω απ΄όλα!
  τζιμης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο x λοχίας από το ψ χωριό πρέπει να αφήσει λίγο την απολυτότητα του και να αφήσει τους πιτσιρικάδες να εφαρμόσουν πατέντα αν χρειαστεί. Εγώ για παράδειγμα σπουδάζω Γεωπονία και ο κολλητός μου έχει περάσει στο Χημικό και ο αδελφός του Χημικός μηχανικός. Στη παρέα μας έχουμε και ένα παιδί που έχει τελειώσει μόνο τεχνικό Λύκειο ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ καλός τεχνίτης. Τύφλα να χουν οι 40 αρηδες. Αμφιβάλετε ότι μπορούμε με τις γνώσεις μας να διεξάγουμε "ανορθόδοξο" πόλεμο εντός κατοικημένων περιοχών σε περίοδο πολέμου(να μην παρεξηγηθώ..καθαρά για εθνικούς λόγους μιλάω)? :)
  Όταν είχαν συλλάβει πρόσφατα κάποιους από τον Επαναστατικό Αγώνα και βρήκαν και τη γιάφκα τους εμείς καθόμασταν σε μια καφετέρια. Ε είχε δελτίο ειδήσεων και ακούγαμε εμείς. Σχολιάζαμε και πάνω στη πλάκα (δεν θα μπω σε λεπτομέρειες) αρχίσαμε να συζητάμε πως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε εκρηκτική ύλη από απλά "αθώα" υλικά όπως πχ ένα 25 κιλο σακί λίπασμα με συγκεκριμένα χημικά στοιχεία μέσα,ένα μπουκάλι χλωρίνη, γκαζάκια,καρφιά, συνδεδεμένο με καλώδια, ξυπνητήρι ή ηλεκρονικό ρολόι χειρός, κινητό τηλέφωνο κ.α. Αν μας άκουγε κάποιος 40αρης είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιάζονταν με την ευρηματικότητα της νέας γενιάς. Καταλήξαμε στον σχεδιασμό 6 διαφορετικών τύπων παγιδεύσεων που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σε μια πολυκατοικία ή σε διασταυρώσεις δρόμων..με απλά υλικά.."αθώα υλικά" εμπορίου. Καταστρεπτικότατες παγιδεύσεις σε ηλεκτρολογικό, χημικό, βιολογικό και... εκρηκτικό επίπεδο. Μπορούν οι Τσετσένοι, μπορούν οι Ουτσεκάδες, μπορούν οι Κούρδοι και δεν μπορούν οι 20αρηδες με γνώσεις και τρέλα Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι? Η πατρίδα δίνει Μ16, G3, χειροβομβίδες, Glaymore και ότι άλλο μπορεί να μας εφοδιάσει αλλά το μεγαλύτερο όπλο είναι οι γνώσεις και η "τρέλα"!!

  Φιλικά,
  Γιώργος, φοιτητής Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ..συνέχεια...
  Ο x λοχίας από το ψ χωριό πρέπει να αφήσει λίγο την απολυτότητα του και να αφήσει τους πιτσιρικάδες να εφαρμόσουν πατέντα αν χρειαστεί. Εγώ για παράδειγμα σπουδάζω Γεωπονία και ο κολλητός μου έχει περάσει στο Χημικό και ο αδελφός του Χημικός μηχανικός. Στη παρέα μας έχουμε και ένα παιδί που έχει τελειώσει μόνο τεχνικό Λύκειο ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ καλός τεχνίτης. Τύφλα να χουν οι 40 αρηδες. Αμφιβάλετε ότι μπορούμε με τις γνώσεις μας να διεξάγουμε "ανορθόδοξο" πόλεμο εντός κατοικημένων περιοχών σε περίοδο πολέμου(να μην παρεξηγηθώ..καθαρά για εθνικούς λόγους μιλάω)? :)
  Όταν είχαν συλλάβει πρόσφατα κάποιους από τον Επαναστατικό Αγώνα και βρήκαν και τη γιάφκα τους εμείς καθόμασταν σε μια καφετέρια. Ε είχε δελτίο ειδήσεων και ακούγαμε εμείς. Σχολιάζαμε και πάνω στη πλάκα (δεν θα μπω σε λεπτομέρειες) αρχίσαμε να συζητάμε πως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε εκρηκτική ύλη από απλά "αθώα" υλικά όπως πχ ένα 25 κιλο σακί λίπασμα με συγκεκριμένα χημικά στοιχεία μέσα,ένα μπουκάλι χλωρίνη, γκαζάκια,καρφιά, συνδεδεμένο με καλώδια, ξυπνητήρι ή ηλεκρονικό ρολόι χειρός, κινητό τηλέφωνο κ.α. Αν μας άκουγε κάποιος 40αρης είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιάζονταν με την ευρηματικότητα της νέας γενιάς. Καταλήξαμε στον σχεδιασμό 6 διαφορετικών τύπων παγιδεύσεων που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σε μια πολυκατοικία ή σε διασταυρώσεις δρόμων..με απλά υλικά.."αθώα υλικά" εμπορίου. Καταστρεπτικότατες παγιδεύσεις σε ηλεκτρολογικό, χημικό, βιολογικό και... εκρηκτικό επίπεδο. Μπορούν οι Τσετσένοι, μπορούν οι Ουτσεκάδες, μπορούν οι Κούρδοι και δεν μπορούν οι 20αρηδες με γνώσεις και τρέλα Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι? Η πατρίδα δίνει Μ16, G3, χειροβομβίδες, Glaymore και ότι άλλο μπορεί να μας εφοδιάσει αλλά το μεγαλύτερο όπλο είναι οι γνώσεις και η "τρέλα"!!

  Φιλικά,
  Γιώργος, φοιτητής Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ρε παιδιά μην τα ισοπεδώνετε όλα. Ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ο Κασιδόκωστας και ο υιος του Ζαγορίτη. Ένοπλες δυνάμεις είμαστε όλοι εμείς. Ας αφήσουμε τις γκρίνιες πια. Σαν μωρά που κλαίνε κάνουμε έλεος! Να και αν υπηρετεί ο γιος της Λάτση να και δεν υπηρετεί. Στο κάτω κάτω αυτά τα παιδιά ζουν σε άλλο κόσμο..για όλα φροντίζουν οι γονείς τους που τα κακομαθαίνουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το λέω γιατί έζησα τέτοια παιδιά από κοντά στα χρόνια του δημοτικού και του γυμνασίου που πήγα σε γνωστό ιδωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Μετά στο Λύκειο δεν άντεξα πήγα στο δημόσιο. Είναι κακομαθημένα πως να το κάνουμε δηλαδή? Φωτοτυπία των γονιών τους. Η παιδεία, η Εθνική Συνείδηση, η αίσθηση του καθήκοντος προς τη πατρίδα ακόμα και όταν όλα είναι εναντίον σου, γεννιούνται στο σπίτι μέσα. Μετά έχει πετάξει το πουλί. Όλο το παιχνίδι είναι μέχρι τα 15 πρώτα έτη ζωής του ανθρώπου.
  Όσον αφορά το άλλο σχόλιο για το ότι η Κύπρος χρειάζεται μόνο επαγγελματικό στρατό...πόσο στρατό επαγγελματικό έχει την οικονομική δυνατότητα η Κύπρος να διατηρεί? Ας είμαστε λίγο σοβαροί και να μην πετάμε "πυροτεχνήματα".
  Η Εθνική φρουρά και η εφεδρεία της πάνε πακέτο. Οι κληρωτοί δεν είναι βαρύδι για κανένα στρατό. Στρατός χωρίς εφέδρους δεν είναι στρατός. Όσο καλύτερα εξοπλισμένη και να ήταν η Εθνική φρουρά σε περίπτωση πολέμου πρέπει να έχει μια λογική αναλογία δυνάμεων με τον αντίπαλο. Η εφεδρεία της το εξασφαλίζει στο έπακρο.
  Σε επίπεδο μάχης σε 4 σημεία βασίζεται η Εθνική φρουρά:
  1) Δυνάμεις καταδρομών.
  2) Δυνάμεις τεθωρακισμένων.
  3) Επιθετικά ελικόπτερα.
  4) Εφεδρεία κληρωτών.

  Κατά την ταπεινή μου άποψη και χωρίς να είμαι ειδικός (το τονίζω αυτό κάθε φορά) πρέπει να ενισχυθεί το πυρβολικό της. Εκεί υστερεί. Επίσης προμήθεια μερικών Κορνέτ θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Τα τεθωρακισμένα και οι μάχες εντός κατοικημένων περιοχών θα είναι κατά την ταπεινή μου άποψη πρωταγωνιστές αν κάτι ποτέ ξανασυμβεί στη Κύπρο.
  Τέλος όπως έχω ξαναφέρει πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο η νέα γενιά δηλ εμείς οι πιτσιρικάδες. Δεν έχουμε πείρα όπως οι μεγαλύτεροι μας αλλά έχουμε όμως γνώσεις. Είχα αναφέρει (σε άλλο θέμα) πολύ περιληπτικά κάποια πράγματα σχετικά με πατέντες για μάχη εντός κατοικημενων περιοχών και κάποιοι μου είπαν ότι δεν τόσο απλά όσο τα είπα κτλ. Το είπαν καλοπροαίρετα και δεν τους πρεξηγώ. Ίσα ίσα που μου είναι συμπαθείς διότι μίλησαν με ωραίο τρόπο. Εδώ είναι δημόσια συζήτηση και δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Θα αρκεστώ να σας πω ότι πιτσιρικάδες βάζουν τα γκαζάκια(για δικούς τους λόγους αυτοί οκ) και αν παρατηρήσετε όλοι τους έχουν ως αντικειμενο σπουδών τους θετικές σχολές και όχι θεωρητικές. Πολλά μπορούν να βοηθήσουν έναν στρατό σε περίοδο πολέμου. Φυσικά ο στρατιωτικός εξοπλισμός είναι το κύριο όπλο του στρατιώτη αλλά οι γνώσεις που τυχόν έχει πρέπει να τις επιστρατεύει. Να μην υποτιμάτε την νέα γενιά....συνεχίζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο x λοχίας από το ψ χωριό πρέπει να αφήσει λίγο την απολυτότητα του και να αφήσει τους πιτσιρικάδες να εφαρμόσουν πατέντα αν χρειαστεί. Εγώ για παράδειγμα σπουδάζω Γεωπονία και ο κολλητός μου έχει περάσει στο Χημικό και ο αδελφός του Χημικός μηχανικός. Στη παρέα μας έχουμε και ένα παιδί που έχει τελειώσει μόνο τεχνικό Λύκειο ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ καλός τεχνίτης. Τύφλα να χουν οι 40 αρηδες. Αμφιβάλετε ότι μπορούμε με τις γνώσεις μας να διεξάγουμε "ανορθόδοξο" πόλεμο εντός κατοικημένων περιοχών σε περίοδο πολέμου(να μην παρεξηγηθώ..καθαρά για εθνικούς λόγους μιλάω)? :)
  Όταν είχαν συλλάβει πρόσφατα κάποιους από τον Επαναστατικό Αγώνα και βρήκαν και τη γιάφκα τους εμείς καθόμασταν σε μια καφετέρια. Ε είχε δελτίο ειδήσεων και ακούγαμε εμείς. Σχολιάζαμε και πάνω στη πλάκα (δεν θα μπω σε λεπτομέρειες) αρχίσαμε να συζητάμε πως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε εκρηκτική ύλη από απλά "αθώα" υλικά όπως πχ ένα 25 κιλο σακί λίπασμα με συγκεκριμένα χημικά στοιχεία μέσα,ένα μπουκάλι χλωρίνη, γκαζάκια,καρφιά, συνδεδεμένο με καλώδια, ξυπνητήρι ή ηλεκρονικό ρολόι χειρός, κινητό τηλέφωνο κ.α. Αν μας άκουγε κάποιος 40αρης είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιάζονταν με την ευρηματικότητα της νέας γενιάς. Καταλήξαμε στον σχεδιασμό 6 διαφορετικών τύπων παγιδεύσεων που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σε μια πολυκατοικία ή σε διασταυρώσεις δρόμων..με απλά υλικά.."αθώα υλικά" εμπορίου. Καταστρεπτικότατες παγιδεύσεις σε ηλεκτρολογικό, χημικό, βιολογικό και... εκρηκτικό επίπεδο. Μπορούν οι Τσετσένοι, μπορούν οι Ουτσεκάδες, μπορούν οι Κούρδοι και δεν μπορούν οι 20αρηδες με γνώσεις και τρέλα Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι? Η πατρίδα δίνει Μ16, G3, χειροβομβίδες, Glaymore και ότι άλλο μπορεί να μας εφοδιάσει αλλά το μεγαλύτερο όπλο είναι οι γνώσεις και η "τρέλα"!!

  Φιλικά,
  Γιώργος, φοιτητής Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μπράβο Γιώργο από Θεσσαλονικιέ, συμφωνώ και επαυξάνω απόλυτα μαζί σου αν και πλησιάζω τα 40 :)
  Και πολλά ακόμα μπορεί να κανείς μόνο αν σκεφτεί λίγο, αλλά δεν θα αναφερθώ εδώ πέρα σε λεπτομέρειες, γιατί όπως λένε και οι Γερμανοί: Feind hört mit (δηλαδή ακούει και εχθρός μαζί).

  φιλικά
  Θρακιώτης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. τζίμης (5:41 μ.μ.):
  "...και να ψηφίσουμε κάποιους άλλους Έλληνες που βάζουν την πατρίδα πάνω απ΄όλα!"

  Ποιοί ακριβώς είναι αυτοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Οι κληρωτοί δεν είναι βαρύδι για κανένα στρατό. Στρατός χωρίς εφέδρους δεν είναι στρατός. Όσο καλύτερα εξοπλισμένη και να ήταν η Εθνική φρουρά σε περίπτωση πολέμου πρέπει να έχει μια λογική αναλογία δυνάμεων με τον αντίπαλο."

  Αγαπητέ συμπατριώτη, δεν είμαστε στο 1940...Δεν γίνονται έτσι πια οι πόλεμοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @Κρύο αίμα
  Εσύ δεν ξέρεις κανέναν τέτοιο Έλληνα;
  Στην Ελλάδα ζούμε 10.000.000 και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό.
  Από αυτά τα 20 εκατ. πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν ούτε 500 για να τους δώσουμε τα πόστα;
  Τότε, επαναλαμβάνω, να πάμε να πνιγούμε όλοι μαζί στη θάλασσα.
  τζιμης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ...συνέχεια...
  Εκεί να δεις γονατισιές του Ερντογάν. Από τη μια οι Κούρδοι από την άλλη οι Κύπριοι το γονάτισμα θα του μείνει κουσούρι. Εκτός αν προτείνεις την "ρεαλιστική" λύση σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο να προμηθευτεί η Εθνική φρουρά μαχητικά αεροσκάφη, και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.UAV ίσως αλλά δεν. Βρήκαν μερικοί μια καραμέλα και την πιπιλάνε
  "Μικρός υπερσύγχρονος στρατός".Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε την οικονομική δυνατότητα, την πολιτική δυνατότητα κ.α. Εφαρμόζουμε΄τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα και τις γνώσεις που έχει ο καθένας μας. Ανταρτοπόλεμος, αναρθόδοξος πόλεμος σε πόλεις και βουνά είναι το όπλο τους στρατιωτικά αδύναμου σε σχέση με τον αντίπαλο του. Αν δεν έχεις αεροπορία κάνεις μάχες εντός κατοικημένων περιοχών και σε βουνά. Παρατεταμένες τεθωρακισμένες επιχειρήσεις σε ανοιχτό έδαφος ακόμα και με υπερσύχρονα άρματα και υπερσύχρονο πυροβολικό και ακόμα και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους(*άνευ πυρηνικών κεφαλών φυσικά) αλλά χωρίς αεροπορική κάλυψη είναι αυτοκτονία. Είναι τζάμπα ανθρώπινες θυσίες. Η Κύπρος αεροπορία δεν έχει άρα πρέπει το παιχνίδι να το παίξει στυλ Σεράγεβο, Χεσμπολάχ και Κούρδοι. Ένα συνδυασμό αυτών με λίγο από τεθωρακισμένα και επιθετικά ελικόπτερα. Η Ελλάδα αν εμπλακόταν αεροπορικά σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα μπορούσε να πετάει όλη την ώρα πάνω από τη Κύπρο. Δεν έχει ούτε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού ούτε αεροπλανοφόρα. Έχει F16 block 52 + plus και γερόλυκους Α7...δηλ μερικές καταρρίψεις και μερικές εμπρηστικές βόμβες.Μία φορά το πολύ δύο. Για τα υπόλοιπα καθαρίζουν οι Κύπριοι με ΕΛΔΥΚ παρεούλα και...δεν περνάτε Μογγόλια που να χτυπιέστε. Ηθικό πάντα ψηλά. Ψυχή!
  Αν θες να διαβάσεις για το 1940 μια που το ανέφερες πες μου...έχω να σου προτείνω μερικά βιβλία. Εξάλου τότε πρωτοεφαρμόστηκε ο BLITZKRIEG που σήμερα έχει εμπλουτσιτεί με νέα όπλα κυρίως μακρού πλήγματος (βλέπε πρώτο και δεύτερο πόλεμο του Κόλπου).
  Μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί είχαν 480 kING TIGER, πραγματικά τέρατα αλλά την φάγανε από τα κατώτερα άρματα των συμμάχων Τ34, Μ4 κ.α επειδή η συμμαχική αεροπορία είχε αεροπορική υπεροχή. Αντίθετα εντός πόλεων οι μάχες ήταν πιο επίπονες για τους συμμάχουςόταν η Γερμανία υποχωρούσε. Αυτό δεν συνέβει μόνο στο δεύτερο παγκόσμιο αλλά και μετά σε άλλους πολέμους. Ο βασικός κορμός μένει ίδιος απλώς τα νέα όπλα αλλάζουν λίγο το στυλ από εποχή σε εποχή. Ψάξτο λίγο ανώνυμε βαθιά το θέμα.
  Η ταπεινή μου άποψη χωρίς να μαι στρατιωτικός.

  Φιλικά,
  Γιώργος, φοιτητής Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμε 28 Ιουνίου 2010 11:24 μ.μ.

  είπες σχολιάζοντας προηγούμενο σχόλιο μου:
  Σχόλιο μου:
  "Οι κληρωτοί δεν είναι βαρύδι για κανένα στρατό. Στρατός χωρίς εφέδρους δεν είναι στρατός. Όσο καλύτερα εξοπλισμένη και να ήταν η Εθνική φρουρά σε περίπτωση πολέμου πρέπει να έχει μια λογική αναλογία δυνάμεων με τον αντίπαλο."

  Σχολιασμό σου: "Αγαπητέ συμπατριώτη, δεν είμαστε στο 1940...Δεν γίνονται έτσι πια οι πόλεμοι..."


  Απαντώ: Δεν μίλησα για βουνά και καλό είναι να ψάχνουμε κάνα βιβλίο στρατηγικης πριν μιλήσουμε. Όσο σύγχρονο και να ναι ένα στράτευμα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη αναλογία με τον δυνητικό αντίπαλο.Επιπλεόν υπάρχει η οικονομική παράμετρος. Είτε το αποδέχεσαι είτε όχι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα η Κύπρος να έχει πλήρως επαγγελματικό στρατό. Το ίδιο και η Ελλάδα. Οι 11.000 άνδρες(σε περίοδο ειρήνης) της Εθνικής φρουράς δεν επαρκούν να αντιμετωπίσουν τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής της Βορείας Κύπρου. Είτε το χωνεύουν μερικοί είτε όχι. Όσο σύγχρονο εξοπλισμό και να είχε η Κύπρος αν υστερεί με αναλογία 3 ή 4 προς ένα είναι καταδικασμένη. Εδώ ανατρέπει την κατάσταση η εφεδρεία. Μην ξεχνάμε ότι πάλι θα υστερεί διότι οι Τούρκοι θα στείλουν πάλι ενισχύσεις οπότε μπορείς να φανταστείς πως θα ήταν η κατάσταση χωρίς την εφεδρεία. Γι αυτό χρειάζεται η εφεδρεία. Είναι ζωτικής σημασίας η σωστή επιστράτευση και το ότι οι Εθνοφρουροί διατηρούν στα σπίτια τους τον ατομικό οπλισμό τους είναι ένα ακόμα θετικό.
  Η μάχη(αν ποτέ ξαναγίνει κάτω) δεν θα δοθεί σε δύσβατες περιοχές τις πιο πολλές φορές. Δεν θα είναι όπως με τους Κούρδους που είναι Μαχητές αλλά πολεμάνε και σε δύσβατες περιοχές τις πιο πολλές φορές. Μην το ξεχνάς αυτό ανώνυμε. Θα δοθεί εντός πόλεων και με συγκρούσεις τεθωρακισμένων σχηματισμών σε ανοιχτές περιοχές.Σύγχρονο πεδίο μάχης σημαίνει δικτυοκεντρικές -διακλαδικές επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστές οι ειδικές δυνάμεις, τα αεροπορικά πλήγματα ακριβείας κτλ. Η εθνική φρουρά αεροπορία δεν έχει άρα παρατεταμένες επιχειρήσεις σε ανοιχτό έδαφος με την αντίπαλη αεροπορία να πετάει από πάνω ξέχασε το. Οι Κύπριοι δεν είναι δυτική μεγάλη στρατιωτική δύναμη ούτε καν Ελλάδα(σε στρατιωτικό επίπεδο). Η επίγεια αεράμυνα ποτέ σε κανένα πόλεμο δεν κέρδισε από μόνη της τον αεροπορικό πόλεμο. Η Εθνική Φρουρά εχει μόνο επιθετικά ελικόπτερα που μπορούν να βοηθήσουν τα Τ 80 και τα άρματα της ΕΛΔΥΚ σε ταχεία εξουδετέρωση του κύριου όγκου των αντίπαλων τεθωρακισμένων. Αν καταφέρουν να οδηγήσουν οι πεζικάριοι και οι ειδικές δυνάμεις το αντίπαλο πεζικό σε μάχες εντός πόλεων -που εκ των πραγμάτων τουλάχιστον στη Λευκωσία σε ένα τέτοιο σενάριο θα γίνουν- αυτόματα οι φίλιες και εχθρικές δυνάμεις μάχονται από γειτονιά σε γειτονιά και η κατάσταση θα θυμίζει Σεράγεβο. Αεροπορία δεν θα μπορεί να επέμβει τόσο μέσα στις πόλεις. Εκεί λοιπόν θα εφαρμοστεί ανορθόδοξος πόλεμος και χρειάζεται γρήγορη αντίληψη της τακτικής καταστάσεως, ψυχολογική δύναμη και επιμονή στην επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού: Να γίνει κάθε πόλη τάφος για τα μεχμετζίκ. Μπορεί η Χεσμπολάχ και δεν μπορούν οι Κύπριοι? Κάθε διασταύρωση δρόμου παγίδα, κάθε πολυκατοικία παγίδα. Να τους παίρνει 2 μέρες να καθαρίσουν ένα οικοδομικό τετράγωνο και την επόμενη να χάνουν το οικοδομικό τετράγωνο που έχουν πάρει την προηγούμενη μέρα. Εκεί να δεις κλάμματα, οδυρμούς, πτώση ηθικού τους και σάκους με ψημένα μεχμετζίκ που θα γυρνάνε πίσω στη "μητέρα Τουρκία"...συνεχίζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.