30/12/17

ΝΟ GO zone δεν είναι μόνο τα Εξάρχεια...

No Go Zones: How Sharia Law Is Coming to a Neighborhood Near You 
No Go Zones. That's what they're called. And while the politically correct try to deny their existence, the shocking reality of these "No Go Zones"—where Sharia law can prevail and local police stay away—can be attested to by its many victims. 
Now Raheem Kassam, a courageous reporter and editor at Breitbart, takes us where few journalists have dared to tread—inside the No Go Zones, revealing areas that Western governments, including the United States, don't want to admit exist within their own borders.
With compelling reporting, Kassam takes you into Islamic areas you might not even know existed—communities, neighborhoods, and whole city districts from San Bernardino, California, (a No Go Zone of the mind) to Hamtramck, Michigan (essentially an Islamic colony in the Midwest); from Malmö, Sweden, to the heart of London, England—where infidels are unwelcome, Islamic law is king, and extremism grows. 

In No Go Zones, Kassam reveals: 
 • How in No Go Zones a blind eye is being turned to polygamy, female genital mutilation, sexual assault, segregation, and even honor killings
 • Why Muslim ghettos in the West aren't the equivalent of Little Italy or Chinatown, but a serious cultural and political threat
 • How the welfare state actually funds and supports a Muslim subculture of resentment
 • How to identify extremist mosques
 • A matter of numbers: how mass migration could transform Europe into a Muslim-dominated continent within our own lifetimes
 • The alarming speed at which No Go Zones are coming to America
 • Compelling in its reporting, shocking in its detail, Raheem Kassam's No Go Zones is one of the most frightening true stories you will read this year.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

  - Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
  - Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.