27/11/18

Το μεταναστευτικό ασύμμετρη απειλή για την κυπριακή κοινωνία

  Μάρθα Παρασκευά Γιατρού    
Η ραγδαία εξάπλωση της μετανάστευσης αποτελεί φλέγον ζήτημα για την κυπριακή κοινωνία, η οποία απειλείται με αφελληνισμό και εξουδετέρωση της εθνικής και θρησκευτικής της ταυτότητας. Τα μεταναστευτικά κύματα εισροής στην Κύπρο αυξάνονται ανεξέλεγκτα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της εκ θεμελίων αλλοίωσης της κυπριακής κοινωνίας. Διαβρωτικά ρεύματα μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων όπου ο καθένας τους έχει διαφορετικό πολιτισμό και διαφορετική θρησκεία τείνουν να αφανίσουν τη θρησκεία, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και την ιστορία της κυπριακής κοινωνίας με απώτερο στόχο την παγκοσμιοποίηση και ισλαμοποίηση της Κύπρου. Είναι πασιφανές ότι η Κύπρος βρίσκεται ήδη προ τετελεσμένων γεγονότων και εμφανίζεται απροετοίμαστη να διαχειριστεί με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα το μεταναστευτικό ζήτημα.  
Είναι πρόδηλο ότι το μεταναστευτικό ζήτημα δημιουργήθηκε αφενός μεν για να κλονίσει εκ βάθρων την εθνική ταυτότητα προκειμένου να εγκαθιδρύσει την παγκόσμια δικτατορία και αφετέρου δε να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Διαχρονικά, η επεκτατική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων αποσκοπούσε την οικονομική εκμετάλλευση και την εθνική κυριαρχία του υπεδάφους στοχευμένων κρατών της Μέσης Ανατολής. Προκειμένου να πετύχει η σκοτεινή επεκτατική πολιτική τους, οι υπερδυνάμεις δημιουργούν εμφύλιους πολέμους με σκοπό την κήρυξη επείγουσας ανάγκης και κατ’ επέκταση χιλιάδες άνθρωποι διάφορων θρησκειών και πολιτικών πεποιηθήσεων υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να εγκατασταθούν σε ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Εκ των προκυψάντων καταστάσεων, οι μαζικές συγκεντρώσεις των μεταναστών σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλοιώνουν τη χαρτογράφηση του κυπριακού πληθυσμού. Γι’ αυτό η αδράνεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαχειριστεί με υπευθυνότητα τους μετανάστες που εισέρχονται σχεδόν καθημερινά εντός των Κυπριακών εδάφων αποτελεί μείζον θέμα στη διατήρηση της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας. Οι ανέκαθεν πολιτικές ηγεσίες δείχνουν ανίκανες να προστατέψουν την εθνική και θρησκευτική μας ταυτότητα, οι οποίες αποτελούν πρωταρχικό θεμέλιο της ύπαρξης της κυπριακής κοινωνίας. Παρόλο που το μεταναστευτικό ζήτημα είναι αδύνατο να αναστραφεί, καθότι ελέγχεται από την παγκόσμια δικατατορία, ωστόσο τόσο η εθνική όσο και η θρησκευτική μας ταυτότητα μπορούν να διασωθούν μέσα από προστατευτικούς μηχανισμούς και ισχυρά νομοθετικά πλαίσια. 
 
Μέσα στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν κατά καιρούς θεσπιστεί διοικητικοί και νομοθετικοί μηχανισμοί με απώτερο στόχο την ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία προκειμένου η συνύπαρξή τους με τους Κύπριους πολίτες να είναι αρμονική. Το πρωταρχικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι υφιστάμενοι προστατευτικοί μηχανισμοί μπορούν να διαφυλάξουν την εθνική και θρησκευτική μας ταυτότητα καθότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη μετατραπεί σε μια «πολυπολιτισμική» κοινωνία, η οποία εν τη απουσία των ισχυρών πολιτισμικών φίλτρων αναπόφευκτα θα εκπέσει σε κοινωνική Βαβυλωνία.  
 
Η ισχύουσα μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεπαρκής καθότι διαχειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα με επιπολαιότητα, χωρίς να εστιάζει στην προστασία και διατήρηση της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας. Παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εν μέρει συμμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετώντας διοικητικούς και νομοθετικούς μηχανισμούς, ωστόσο δείχνει αδύναμη να υπερασπιστεί τον πολιτισμό, την ιστορία και τη θρησκεία μας. Αυτό προκύπτει από το μεγάλο ποσοστό των μεταναστών, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στην κυπριακή κοινωνία, χωρίς ωστόσο η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει παρέμβει δραστικά. Οι πλείστοι εξ αυτών δεν διδάχθηκαν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία μας αλλά κυρίως δεν έμαθαν να σέβονται τη θρησκεία μας.
Η μαζική εισροή των μεταναστών και η πολυπολιτισμική συνύπαρξή τους στην κυπριακή κοινωνία δεν είναι επί του παρόντος αρμονική. Προκειμένου να πετύχει την αρμονική ενσωμάτωση των μεταναστών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμό, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται, πρωτίστως, να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να αντιληφθεί ότι τόσο η εθνική όσο και η θρησκευτική μας ταυτότητα κινδυνεύουν να απωλεσθούν λόγω της αδράνειάς της. Συνεπώς, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να θεσπίσει ειδικούς νόμους κοινωνικής συνύπαρξης και να επενδύσει περισσότερο στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία θα εδράζεται στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και τη διδασκαλία της ιστορία μας, του πολιτισμού μας, αλλά κυρίως στον σεβασμό προς τη θρησκεία μας. Προσθέτως, και ως εκ περισσού η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αφομοιώσει διά μέσω διαφόρων προγραμμάτων στοιχεία της παγκοσμιοποίησης στην ταυτότητα και στον πολιτισμό μας με τρόπο κατά τον οποίο θα αποτελούν μέρος της εξέλιξης της κυπριακής κοινωνίας. 
 
Έπεται, ως εκ των ανωτέρω, ότι τα διαβρωτικά ρεύματα μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων, τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κυπριακή κοινωνία, θα εξουδετερώσουν την εθνική και θρησκευτική μας ταυτότητα και κατ’ επέκταση θα αλλοιώσουν το Κυπριακό πνεύμα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Η κυπριακή κοινωνία μετεξελίσσεται σε μια πολυπολιτισμική μάζα και κατ’ επίφαση αν η Κυπριακή Δημοκρατία, ως θεματοφύλακας της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας, δεν δράσει δυναμικά μέσω συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για να προστατέψει τις πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες, τη θρησκεία και την κουλτούρα μας, τότε η κυπριακή κοινωνία θα υποδουλωθεί στην παγκόσμια δικτατορία.

*Νομικός Σύμβουλος.
Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.