20/7/17

Η νέα "ιστορία" του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Θέλουν Ελληνόπουλα χωρίς εθνική ταυτότητα

                                                      Θ. Βρυζάκη: Η Ελλάς ευγνωμονούσα
Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ανήρτησε στον ιστότοπό του μία πρόταση 50 σελίδων γραμμένη από 10 επιστήμονες, με την οποία προτείνεται η πλήρης ανατροπή του τρόπου διδασκαλίας και της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας. Όπως έχει παραητηρηθεί ήδη στους 10 συντάκτες της προτάσεως δεν περιλαμβάνεται ούτε ένας ειδικός στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία, ούτε ένας εμπειρογνώμων της Βυζαντινής περιόδου, ούτε ένας ειδικός στην πρώιμη περίοδο του Νέου Ελληνισμού. Είναι σαφής η προσπάθεια να τονισθούν περίοδοι όπως η Προϊστορία (όπου δεν υπήρχε Έθνος) και οι χρόνοι μετά την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους. Η νέα αυτή Ιστορία προφανώς δεν πιστεύει στη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού, αλλά πρεσβεύει την άποψη ότι το Έθνος είναι δημιούργημα του Κράτους.
Το Σχέδιο Προγράμματος Σπουδών για την Ιστορία αναφέρεται στην ύλη από τη Γ΄ Δημοτικού μέχρι την Α΄Λυκείου. Υποτίθεται όιτι η Β΄ και η Γ΄Λυκείου επηρεάζονται από την όποια πρόταση θα κατατεθεί για τις Πανελλαδικές εξετάσεις που κρίνουν την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Όμως και εδώ κάτι κρύβεται. Η αποφυγή καταθέσεως προτάσεων για τη Β΄ και Γ΄Λυκείου φοβούμαι ότι υποκρύπτει τη διάθεση να καταστεί επιλεγόμενο και όχι υποχρεωτικό το μάθημα της Ιστορία στις δύο τελευατίες τάξεις του σχολείου.
Μελετώντας όλη την πρότση υπογράμμισα και καταγράφω τις κυριώτερες από τίς πάμπολλες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις μου:
1. Στο εισαγωγικό κείμενο οι συντάκτες εκφράζουν την πρόθεση να κατεδαφίσουν την πρωτοκαθεδρία της πολιτικής Ιστορίας και θέλουν να δώσουν έμφαση στην τέχνη, στο περιβάλλον, στο κλίμα, στις μειονότητες, στον συνδικαλισμό κ.λπ. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Στο σχολείο οι μαθητές πρέπει να προσλαμβάνουν υπό μορφή αφηγήσεως τα πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα, να γνωρίζουν τις κυριώτερες πολεμικές συγκρούσεις, να εκτιμούν τους ήρωες και τις μεγάλες προσωπικότητες. Η Ιστορία οφείλει να προβάλλει πρόσωπα ως πρότυπα προς μίμησιν. Επίσης οφείλει να καλλιεργεί την εθνική συνείδηση, όπως προβλέπει το άρθρο 16, παρ. 2 του Συντάγματος. Τα θέματα που θέλει να αναδείξει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι δευτερεύοντα και θα μπορούσαν να διδαχθούν στο Λύκειο ως υποενότητες, αφού έχει προηγηθεί η εδραίωση της ιστορικής γνώσης στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
2. Επίσης στο εισαγωγικό κείμενο διατυπώνεται η θέση ότι η διαφορετικότητα πρέπει να προωθείται και να προστατεύεται. Προσοχή: Να προστατεύεται, ναι, αλλά να προωθείται; Γιατί: Σε μία δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Ελλάδα, πρέπει να καλλιεργούμε την εθνική ταυτότητα και να σεβόμαστε την ετερότητα. Άλλο πράγμα ο σεβασμός και άλλο η προώθηση, η οποία λειτουργεί εις βάρος της εθνικής ταυτότητας.
3. Οι συντάκτες της προτάσεως ομολογούν εμμέσως ότι σκοπεύουν να επιβάλουν απόψεις προκλητικές για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Γι’ αυτό θέλουν να αποφύγουν την πρωτοκαθεδρία του σχολικού εγχειριδίου, διότι έτσι, όπως δηλώνουν «θα μειωθεί, αν όχι θα πάψει, η «δημοφιλής» αλλά άσκοπη κριτική στα σχολικά εγχειρίδια». (σελ. 14 της προτάσεως του ΙΕΠ).
4. Στη Γ΄ Δημοτικού προτείνουν να διδαχθεί η Ελληνική Μυθολογία μαζί με μύθους και θρύλους πολλών άλλων λαών. Εδώ αρχίζει ο αφελληνισμός και η αποεθνικοποίηση του μαθήματος. Εξ άλλου αυτή τη σύγχυση την θεωρώ αντιπαιδαγωγική και άτοπη δεδομένης της πολύ μικρής ηλικίας.
5. Στη Δ΄ Δημοτικού καταργούν την Αρχαία Ελληνική Ιστορία και προτείνουν να διδαχθεί η οικογενειακή και η τοπική ιστορία. Η ιστορία της καθε οικογένειας μπορεί να συζητηθεί σε 2-3 ώρες. Δεν χρειάζονται 9 μήνες! Όσο δε για την τοπική Ιστορία μπορεί να διδάσκεται παράλληλα με τις αντίστοιχες ιστορικές περιόδους. Πώς θα μιλήσω στους μαθητές π.χ. για ένα βυζαντινό μνημείο στην πόλη ή στο χωριό μας, αν προηγουμένως δεν έχουν διδαχθεί τί είναι Βυζάντιο, ποια πρόσωπα και ποια τέχνη συνδέονται με την περίοδο εκείνη;
6. Στην Ε΄ Δημοτικού συρρικνώνουν όλη την Προϊστορία, την Αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Έτσι τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν και να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα των Περσικών Πολέμου, του Χρυσού Αιώνος του Περικλέους, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Βυζαντινού Πολιτισμού κ.ά. Υπερβολικά φορτωμένη ύλη με σκόπιμη υποβάθμιση των περιόδων εκείνων που καταδεικνύουν τη συνέχεια του Ελληνισμού και τα στοιχεία διαμορφώσεως της εθνικής μας ταυτότητας.
7. Στη Στ΄ Δημοτικού, όπως και στη Γ΄ Γυμνασίου γίνεται προσπάθεια εμφανής να μειωθεί η σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως και να μην προβληθούν οι ήρωες, οι οποίοι έχυσαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Η ίδια υποβάθμιση των αγωνιστών του 1821 γινόταν και στο αποσυρθέν εγχειρίδιο της Μ. Ρεπούση. Δεν είναι παιδαγωγικά και εθνικά αποδεκτό το ελληνόπουλο να αγνοεί τη μάχη της Αλαμάνας ή την Έξοδο του Μεσολογγίου.
8. Στο εισαγωγικό κείμενο για την ύλη του Γυμνασίου γίνεται λόγος για την Ιστορία του «ελλαδικού χώρου», από τον οποίο πέρασαν διάφοροι λαοί και πολιτισμοί. Υπάρχει συστηματική προσπάθεια αποφυγής του όρου «Ελληνικό Έθνος». Για τους συντάκτες της προτάσεως δεν είμαστε Έθνος, αλλά χώρος!
9. Στη Β΄ Γυμνασίου η τελευταία περίοδος του Ελληνορθοδόξου Βυζαντινού Κράτους συνεξετάζεται στο ίδιο κεφάλαιο με τη Μεσαιωνική Ευρώπη. Άλλωστε και στο εισαγωγικό κείμενο αυτής της τάξης δίδεται η οδηγία να διδαχθεί το Βυζάντιο ως στενά συνδεδεμένο με τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το θεωρώ μεθοδολογικά λανθασμένο. Μπορεί σήμερα να είμαστε μέλος της Ευρ. Ενώσεως, όμως τότε οι διαφορές ήσαν σημαντικές. Το Βυζάντιο είχε παιδεία ελληνική με βάση τον Όμηρο και όχι λατινική. Η βυζαντινή κοινωνία δεν υπήρξε φεουδαρχική όπως εκείνη της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης. Εξ άλλου η καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως από τη Δ΄ Σταυροφορία το 1204 καταδεικνύει τις σημαντικές θρησκευτικές και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού.
10. Η παρουσίαση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Ρωμανίας, όπως την αποκαλούσαν οι υπήκοοί και οι ηγέτες της) γίνεται με τρόπο που σχεδόν εξαφανίζει τα δύο κύρια πνευματικά χαρακτηριστικά της: Την Ορθοδοξία και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Τα τρία κράτη που δημιουργύνται μετά την Άλωση από τους Σταυροφόρους (Νίκαια, Ήπειρος, Τραπεζούντα) δεν τα ονομάζουν Ελληνικά, αλλά εξόριστα! Η Ορθόδοξη Πίστη ουσιαστικά χλευάζεται, όταν υπό μορφή φακέλλου στη Β΄ Γυμνασίου δίδεται το εξής θέμα: «Άγιοι και δαίμονες στο βυζαντινό κόσμο….. Η νηστεία και η προσευχή και η νηστεία εξορκίζει τα κακά πνεύματα». Προφανώς οι συντάκτες δεν έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τον ρόλο της Ορθοδοξίας στη διαμόρφωση της Βυζαντινής κοσμοθεωρίας. Όπως ορθώς παρατηρεί, αναφερόμενος στην πρόταση του ΙΕΠ, ο καθηγητής Γ. Πρεβελάκης «εκεί όμως όπου η επιστημονική σοβαρότητα τίθεται εν αμφιβόλω είναι στην απάλειψη του θρησκευτικού παράγοντα. Η ελληνική Ιστορία εκτυλίσσεται στο Σχέδιο χωρίς καμία αναφορά στον ρόλο της θρησκείας. Χωρίς, όμως, την Ορθοδοξία, η ελληνική συνέχεια καθίσταται προβληματική». (Βλέπε το άρθρο του «Αγεωγράφητος Ιστορία», στην Καθημερινή της 7.5.2017).
11. Γενικότερα η όλη πρόταση διαπνέεται από ένα πνεύμα εξωραϊσμού της Τουρκοκρατίας και από μία τάση υποβαθμίσεως του ρόλου της Εκκλησίας. Χρησιμοποιείται ο όρος Οθωμανική Περίοδος ή Οθωμανική Κυριαρχία. Δεν προβλέπεται κεφάλαιο για τους αγώνες και την επιβίωση του Τουρκοκρατουμένου Ελληνισμού ούτε στη Στ΄ Δημοτικού ούτε στη Γ΄ Γυμνασίου. Δεν πρέπει, άραγε, τα παιδιά μας να μάθουν για τους εξισλαμισμούς και την καταπιεστική πολιτική των Οθωμανών; Θεωρώ ατυχή την πρόταση να μελετηθεί στη Γ΄ Γυμνασίου η Βέροια ως πολυθρησκευτική Οθωμανική πόλη. Πρώτον, η Βέροια ήταν ελληνική πόλη- με αρχαία ιστορία- υπό Οθωμανική κατοχή και όχι «Οθωμανική πόλη». Δεύτερον, δεν μπορεί μία περίοδος που έδωσε Εθνομάρτυρες και Νεομάρτυρες (της Πίστεως) να προβάλλεται σαν μία δήθεν ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών! Ας διαβάσουν οι 10 συντάκτες τις ανατριχιαστικές αποφάσεις του ιεροδικαστή – καδή της Βέροιας επί Τουρκοκρατίας, τις οποίες εξέδωσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με επιμέλεια του Ιωάννη Βασδραβέλλη.
12. Στη Γ΄ Γυμνασίου προτείνουν μεταξύ άλλων να μελετηθεί ως φάκελλος – άσκηση το λιμάνι του Πειραιά κατά τον 19ο αιώνα και να γίνει περιγραφή των εμπορευμάτων που διεκινούντο τότε. Το θεωρώ υπερβολική και άχρηστη λεπτομέρεια, δεδομένου ότι άλλα μαθήματα, όπως η Γεωγραφία, δίνουν πληροφορίες για το εμπόριο της Ελλάδος. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι από τη μία πλευρά αποδομούν την εθνική ταυτότητα και από την άλλη δίνουν έμφαση στο αν γινόταν πχ το 1850 εισαγωγή τσαγιού από την Κεϋλάνη!
13. Στην ύλη της Α΄ Λυκείου δεν υπάρχει αναφορά στη Γενοκτονία του Ελληνισμού της Ανατολής (Πόντος, Μικρά Ασία). Σε συνδυασμό με τον εξωραϊσμό της Τουρκοκρατίας δημιοργείται η εντύπωση ότι η πρόταση του Ι.Ε.Π. διέπεται από τη γνωστή και λανθασμένη αντίληψη ότι «μέσω της αλλαγής της Ιστορίας θα βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις».
14. Στην Α΄Λυκείου, ενώ προτείνεται η εκτενής μελέτη των γεγονότων του 20ού αιώνος, δεν γίνεται καμμία αναφορά στο Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.
Συμπέρασμα: Το Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση πρέπει να απορριφθεί. Δεν διδάσκει Ιστορία, δεν καλλιεργεί εθνική συνείδηση, δεν πιστεύει στην ελληνική διαχρονία, δεν προβάλλει τις πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες κράτησαν όρθιο τον Ελληνισμό επί αιώνες. 2500 χρόνια ελληνικής ιστοριογραφίας από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη μέχρι τον Κων. Παπαρρηγόπουλο και τον Απ. Βακαλόπουλο ρίχνονται στον κάλαθο των αχρήστων. Θα το επιτρέψουμε;
Άρθρο για το ΑΡΔΗΝ, τεύχος 107-108

18 σχόλια:

 1. Καθε νεα ιστορια εδω και πολλα χρονια ακολουθει τον ιδιο δρομο.και αυτο γιατι παντα ειναι ΝΕΑ και οχι ιστορια.....εδω θα ηθελα καποιο σχολιο απο το δελτα.ο χολεβας ο καργακος και αλλοι κανουν τον αγωνα τους πολλα χρονια.οι πολιτες ομως δινουν κυρος σε ανθρωπους που λειτουργουν σαν εκτελεστες του ελληνισμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. >πολιτες ομως δινουν κυρος σε ανθρωπους..<

   Νομίζω ότι οι πολίτες δεν δίνουν κύρος σε κανέναν. Απλώς, δεν πληροφορούνται και τα θέματα αυτά τούς αφήνουν παγερά αδιάφορους.
   Η μη πληροφόρηση και συμμετοχή στα κοινά, ο ατομικισμός και φιλοτομαρισμός, που μάς διέπει, μάς έφερε και στα σημερινά μας χάλια.

   Αν αμφιβάλεις, σού θυμίζω την περίπτωση τού διαβόητου πια βιβλίου τής Ιστορίας τής Στ' Δημοτικού τής Ρεπούση, που πήρε αγώνες ολόκληρου χρόνου, 2006/2007 για ν' αποσυρθεί. Το εν λόγω βιβλίο πατρόναρε η εθνομηδενίστρια Γιαννάκου, ως ΥΠΕΠΘ τότε. Περισσότερα στο ηλεκτρονικό περιοδικό "Αντίβαρο", το οποίο ξεκίνησε τον αγώνα και τον διεξήγαγε πεισματικά μέχρι τέλους. Πόσοι Έλληνες πολίτες έμαθαν/ενδιαφέρθηκαν γι αυτό;

   Διαγραφή
 2. Στο βιβλίο, "Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης", του Σάμιουελ Χάντινκγτον, TERZO BOOKS, 1998, γράφει:
  σελ.183,184
  "Η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος του δυτικού πολιτισμού, αλλά υπήρξε πατρίδα του κλασσικού πολιτισμού.... Η Ελλάδα αποτελεί μια εξαίρεση ως ορθόδοξος ξένος στους δυτικούς οργανισμούς".
  σελ. 156
  "Μία διχασμένη χώρα, για να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει την πολιτισμική της ταυτότητα, πρέπει να εξασφαλίσει τρείς τουλάχιστον όρους: Πρώτον η πολιτική και η οικονομική ελίτ της χώρας θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας. Δεύτερον, η κοινή γνώμη πρέπει τουλάχιστον να συναινεί. Τρίτον ο ξενιστής πολιτισμός, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η Δύση, θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον προσήλυτο. Η διαδικασία επαναπροσδιορισμού της ταυτότητος είναι παρατεταμέμη, συχνα διακόπτεται και είναι πολιτικά, κοινωνικά και πολισμικά οδυνηρή. όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι σήμερα, έχουν αποτύχει.
  Εάν όμως η .... δυτικοποιηθεί, ο ορθόδοξος πολιτισμός θα πάψει να υπάρξει. ... χαρακτηριστικά στοιχεία του δυτικού πολιτισμού,..., ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά αυτούς του γνωρίζουμε τι πιστεύουν και τι πρεσβεύουν, καλώς ή κακώς τους ψηφίσαμε, το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι επόμενοι; ο κύριος Μητσοτάκης τι άποψη έχει για αυτά τα θέματα; τι γνώμη έχει για την ιστορία του ελληνισμού; ίσως είμαι πολύ απασχολημένος και δεν τα έχω ακούσει, μήπως θα μπορούσε κάποιος να με διαφωτίσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Προσέξτε παρακαλῶ. Πρόκειται γιά ἐκσυγχρονιμσένο Ναζισμό.
  Διότι, ἡ ἄποψη ότι " το Έθνος είναι δημιούργημα του Κράτους" εἶναι Τό δόγμα τοῦ ἀπόλυτου ὁλοκληρωτισμοῦ, εἶναι ὁ Ναζισμός στό ζενίθ του.
  Τουλάχιστον ὁ χιτλερικός ναζισμός, ἔμπνευσμένος ὅπως ἦταν στίς ἀρχές του ἀπό τόν φασισμό, εἶχε ἀναφορά στό ἔθνος - ἀναφορά τήν ὁποία ὅμως διόγκωσε ( Deutschland ueber alles), τήν ὁποία διαστρέβλωσε ((Ἀρεία φυλή δηλαδή παραμύθια τοῦ Γκαῖμπελς καί τοῦ Χίμμλερ), καί τήν ὁποία ἐκκαθάρισε ἀπό ξένα στοιχεῖα (Ἑβραίους) καί θεωρητικῶς-ἰδεολογικῶς, καί πρακτικῶς (γενοκτονία τῶν Ἐβραίων).
  Ἔτσι, διά τοῦ Κράτους, τό γερμανικό ἔθνος θά προχωροῦσε στήν πραγματοποίηση τῆς μοίρας του! Τό Κράτος ἀνακεφαλαίωνε τόν Ναζισμό, ὄχι τό ἔθνος.
  Τό ἔθνος, ἦταν τό πρῶτο βῆμα, τό ἐφαλτήριο, γιά νά γίνῃ τό Κράτος ὁλοκληρωτικό διά τοῦ ἐθνικοσοσοσιαλιστικοῦ κόμματος οὕτως ὥστε αὐτόν τόν ὁλοκληρωτισμό τοῦ Κράτους-Ναζισμοῦ, νά τόν ἀποδεθχῆ ὁ γεμμανικός λαός στό ὄνομα τοῦ ἔθνους!
  Τό δόγμα λοιπόν, ότι " το Έθνος είναι δημιούργημα του Κράτους", εἶναι χαρακτηριστικό δόγμα τοῦ Ναζισμοῦ.
  Δέν περιορίζεται στό ὅτι ἱστορικά δημιουργήθκε κράτος καί ὅτι ἀπό αὐτό τό Κράτος, ἀπορρέει ὕπαρξη χωριστοῦ λαοῦ πού ἰσοῦται μέ χωριστό ἔθνος!
  , ἀλλά προβάλλεται καί στό μἐλλον: Ἔθνος θά εἶναι αὐτό πού θά πεῖ ἤ δέν θά πῆ τό Κράτος ὅτι εἶναι τό ἔθνος!
  Γιά δεῖτε:
  Στόν Ναζισμό, ἐθνος γερμανικό θά ἀποτελοῦσαν ὅλοι οἱ γερμανόγλωσσοι, καί οἱ χαζάροι τοῦρκοι πού μιλοῦσαν τά γερμανο-"γίντις" καί πού εἶχαν διασπαρῆ - ἀφοῦ ἀσπάσθηκαν πρί τό 700 μ.Χ., τόν ἰουδαϊσμό - ὡς "Ἑβραῖοι", ἀπό τόν 9ο μ.Χ. αἰῶνα σέ ὅλην τήν Εὐρώπη. Αὐτοί οϊ χαζαρο-ἑβραῖοι, Πα-ρα-δό-ξως, ἐξαιρέθηκαν τῆς γενοκτονίας τοῦ Ναζισμοῦ (ὅπως ἡ ὑπο-φυλή τους οἱ Καραΐτες - βλ. καί Ἄρθουρ Καῖστλερ, Ἡ δεκάτη τρίτη φυλή ). Θά ἀποτελοῦσαν λοιπόν μέρος τοῦ ὑπό δημιουργία νέου γερμανικοῦ ἔθνους. Σέ αὐτό, θά περιλαμβανόταν καί μέρος τῶν σημερινῶν Οὐκρανῶν, οἱ γερμανόγλωσσοι -γερμανομαθεῖς , ὡς συγγενής φυλή.
  Τό Κράτος τοῦ τρίτου Ράϊχ, θά ὅριζε ποιοί ἀνήκουν στό ὅλο γερμανικό ἔθνος, ποιοί εἶναι οἱ συγγενεῖς του λαοί, καί ποιοί εἶναι οἱ σκλάβοι του.
  Ἡ ἴδια θεωρία σήμερα, στήν Ἑλλάδα, στόχο ἔχει νά ὁρίσῃ τό Κράτος τούς Ἕλληνες ἀνάποδα. Ὄχι μέ βάση τήν καταγωγή, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν γλῶσσα, ἀλλά μέ βάση τήν πρόσληψή "προσφύγων" ὡς "Ἑλλήνων" ψηφοφόρων τῆς διεθνιστικῆς ἀριστερᾶς καί τῆς ἐπίσης διεθνιστικῆς, λεγομένης ἐκσυγχρονιστικῆς, δεξιᾶς. Οὕτως ὥστε,
  οἱ πραγματικοί Ἕλληνες νά ἐξαφανσιθοῦν καί ἀπορροφηθοῦν σέ αὐτό τό τρισάθλιο, γενοκτονικό ἡμῶν, μίγμα λαῶν. Καί στήν Ἑλλάδα, καί στήν Κύπρο.
  Ἔ, αὐτοί πού τά ἐπιδιώκουν αὐτά, εἶναι γνήσιοι Να-ζι-στές.
  Δέν θά παραξενευθῶ δέ, ἄν ἀποδειχθῆ, ὅτι πίσω ἀπό τίς κινήσεις αὐτές τοῦ Ὑπουργείου, δέν βρίσκεται παρά σχέδιο τῶν γερμανῶν ναζί πού κυβερνοῦν σήμερα (μέ ἄλλα ὀνὀματα) στήν Γερμανία, δικτυωμένοι μεταξύ τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα σχολικά βιβλία χρηματοδοτούνται κατά 75-80% από την ΕΕ, τι περιμένετε να γράφουν; Γιατί δεν κάνετε αγώνα ενάντια στο χρήμα της ΕΕ στο σχολείο;
  Εγώ υπολογίζω ότι η ΕΕ πληρώνει για την συγγραφή των βιβλίων σε κάποια ξένη γλώσσα και η ελλάδα πληρώνει 20% για την μετάφραση, όπου το όνομα των εμφανιζόμενων συγγραφέων είναι στην πραγματικότητα οι μεταφραστές!

  Τέλος οι συνθήκες όπως της Λισαβόνας, του Μάστριχ κτλ που ψήφιζαν τα ΠΑΣΟΚ μαζί με την ΝΔ με 250 ψήφους, αυτά ζητούσαν για τα σχολεία και χειρότερα ακόμα πράγματα όπως έλεγχο του ελληνικού προϋπολογισμού από την ΕΕ και ευρωστρατό με άγνωστη χρήση ως τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. >Τα σχολικά βιβλία χρηματοδοτούνται κατά 75-80% από την ΕΕ<

   Από πού έχεις την πληροφορία αυτή; Καίτοι εκτός εκπαιδευτικού χώρου, δεν έτυχε ποτέ να το διαβάσω/ακούσω. Μπορείς να μού δώσεις κάποια πηγή;
   Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι δικές σου θεωρίες. Χωρίς στοιχεία, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει.

   Διαγραφή
  2. Τα ίδια τα βιβλία το γράφουν επάνω, πόσα χρόνια έχεις να δεις σχολικό βιβλίο;

   Διαγραφή
 6. >το Έθνος είναι δημιούργημα του Κράτους<

  Καμμία σχέση με ναζισμό. Αυτό το "δόγμα" εισήγαγε ο πολύς Hobsbawm. Ούτε οι Ιταλοί φασιστές, ούτε, πολύ περισσότερο, οι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές πρέσβευαν τέτοια ανοησία. Αν είχες διαβάσει το "Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ" τού Χίτλερ, ή το "Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ" τού Alfred Rosenberg, θα το ήξερες.

  >τήν ὁποία ὅμως διόγκωσε ( Deutschland ueber alles)<

  Καλά, δεν ξέρεις ότι το Deutschlandlied ήταν ο εθνικός ύμνος τής Γερμανίας από το 1922 μέχρι το 1945 κι έκτοτε εξακολουθεί να είναι, αλλά μόνον η τρίτη στροφή του (η Αν. Γερμανία, από το 1949-1990 είχε άλλον εθνικό ύμνο); Ξέρεις το νόημα των στοίχων και τι ακριβώς σημαίνουν; Το ποίημα αυτό, που γράφτηκε το 1841 από τον August Heinrich Hoffmann, αποτείνεται στους Γερμανούς και τούς λέει ότι πρέπει να έχουν πάνω απ' όλα την Γερμανία και όχι ότι η Γερμανία πρέπει να είναι πάνω από όλους, όπως διαστρεβλωμένα πιστεύουν οι πολλοί, μεταξύ των οποίων κι εσύ.

  Πρέπι να μάθεις να κάνεις διάκριση μεταξύ μιας ΘΕΩΡΙΑΣ, όπως αυτής τού Koestler, ή οποιουδήποτε άλλου και τής πραγματικότητας. Δεν σημαίνει ότι, επειδή κάποιος ισχυρίζεται κάτι, αυτό είναι έτσι.
  Και βεβαίως, από την κούτρα σου κατέβασες ότι Ashkenazi Εβραίοι εξαιρέθησαν τού Ολοκαυτώματος. Άλλωστε, αν ήταν έτσι κι αφού κατοικούσαν (και) στην Γερμανία, τότε ποιοι την πλήρωσαν; Κοινός νους, προφανώς ανύπαρκτος, προκειμένου να στηριχθούν κάποιες αμπελοφιλοσοφίζουσες θεωρίες.

  Ανερμάτιστα κατεβατά, για να τεκμηριώσεις δικές σου θεωρίες, που ελάχιστη σχέση έχουν με το σαφές άρθρο τού Χολέβα και την πραγματικότητα.

  >Ὄχι μέ βάση τήν καταγωγή, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν γλῶσσα<

  Και μην μάς λειψει η Ορθοδοξία, αυτή η τόσο ταλαίπωρη και κακοποιημένη έννοια, που έγινε λάστιχο στα χέρια διαφόρων. Σ' έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν μού απάντησες: Αν κάποιος καθ' όλα Έλληνας, πατριώτης, εθνικιστής κλπ., συμβαίνει να μην είναι ορθόδοξος, τότε δεν δικαιούται να λέγεται Έλληνας; Εσύ είσαι, δηλαδή, ο μέγας ... ελληνομέτρης, που ορίζεις ποιος είναι και ποιος δεν είναι Έλληνας, βρίζοντας και προσβάλλοντας τούς συμπατριώτες σου εκείνους, που συμβαίνει να μην ασπάζονται τις θρησκευτικές σου πεποιθήσεις και τα δικά σου πιστεύω;

  Και στο καπάκι συνωμοσία: "Δέν θά παραξενευθῶ δέ, ἄν ἀποδειχθῆ, ὅτι πίσω ἀπό τίς κινήσεις αὐτές τοῦ Ὑπουργείου, δέν βρίσκεται παρά σχέδιο τῶν γερμανῶν ναζί πού κυβερνοῦν σήμερα (μέ ἄλλα ὀνὀματα) στήν Γερμανία, δικτυωμένοι μεταξύ τους" :-))))))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν κάποιος καθ' όλα Έλληνας, πατριώτης, εθνικιστής κλπ., συμβαίνει να μην είναι ορθόδοξος, τότε δεν δικαιούται να λέγεται Έλληνας. Σαφές. Ἰδίως ἄν εἶναι ἐθνικιστής. Τέτοιοι "Ἕλληνες" γίνονται πολύ εὔκολα Τοῦρκοι. Εἶναι οἱ ἐν δυνάμει Τοῦρκοι. Γενίτσαροι.
   Οἱ ὅμοιί τους μή ἐθνικιστές, εἶναι ἁπλῶς ὐποψήφιαγιουσου΄φακια. Αὐτή εἶναι ἡ κατά βάθος διαφορά μεταξύ τους. Μόνον.
   Κατά τά λοιπά γιά πολλοστή φορά, ἄλλα ἔγραψα καί ἄλλα καταλαβαίνεις.
   Τό Deutscland ueber alles, δέν ε/χει σημασία ποιά εἶοναι ἡἱστορία του, διότι ἡ ἀληθεια εἶναι ὄτι ἔχει γίνει φράση-σύμβολο τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικισμοῦ. Δέν τό χρησιμιοποίησαν κατ΄ἐσένα οἱ ναζί...καί ἦταν παλαιότερό τους, καί ἄρα κατ' ἐσένα δέν διόγκωσαν οἱ Ναζί τήν ἰδέα τοῦ γερμανικοῦ ἔθνους!
   Τέλος, δέν βαρέθηκες νά χαλᾶς σάν τρόλ ὅ,τι πολιτικῶς χρήσιμο διαβάζεις καί δέν κατανοεῖ ὁ δογματικός, τάχα "ἐθνικός", ὑλισμός σου;
   Ὅ,τι εἶναι ἐπιφανειακό κάπως τό καταλαβαίνεις, στρεβλά συνήθως, ἀλλά ὅ,τι πάει λίγο σέ βάθος, ἄστο καλλίτερα.

   Διαγραφή
  2. Για την πρώτη παράγραφο, δεν περίμενα κάτι άλλο. Όποιος δεν είναι ορθόδοξος, δεν είναι Έλληνας, λέει ο ελληνομέτρης και το σινάφι του. Ντουγρού για θεοκρατικό κράτος. Τύφλες νά 'χει ο Ερντογάν!

   Ο εθνικισμός είναι αρετή, που η ημιμάθεια μετέτρεψε σε ελάττωμα μετά την Μεταπολίτευση. Συνεπώς, Δραγούμης, Γιαννόπουλος, Παλαμάς και πολλοί άλλοι, εις το πυρ το εξώτερον, λέει και πάλι ο ελληνομέτρης!

   Όσο για το τραγούδι, ήταν σύμβολο τού γερμανικού πατριωτισμού/εθνικισμού και δικαίως. Γράφτηκε σε μία εποχή, που η Γερμανία δεν ήταν κράτος ενωμένο, πράγμα που ήταν ο πόθος κάθε Γερμανού πατριώτη και εθνικιστή. Σύγκρινε την περίπτωση μ' αυτήν της προ Καβούρ Ιταλίας, τούς αγώνες τού Γκαριμπάλντι κλπ.
   Ακριβώς αυτό λέει και ο Hoffmann στους Γερμανούς: Πάψτε να κοιτάζετε τα κρατίδιά σας και βάλτε την Γερμανία πάνω απ' όλα. Ευτυχώς για αυτόν, έζησε κι αξιώθηκε να δει την Γερμανία να ενώνεται το 1871 (πέθανε τρία χρόνια μετά).
   Τι σχέση έχει, όμως, αυτό με τον ναζισμό; Απλώς, το Γ' Ράιχ συνέχισε να το χρησιμοποιεί σαν εθνικό ύμνο, όπως το βρήκε από την Δημοκρατία τής Βαϊμάρης. Μάλιστα, αν ήξερες τούς στοίχους του, θα ήξερες ότι ορίζει σύνορα τής πατρίδας "Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt" (από Μοζέλα μέχρι τον Νέμαν κι από τον Αδίγη μέχρι την Βαλτική), την οποία πρέπει να σκέφτεται κάθε Γερμανός και όχι Βαυαρός, Ρηνανός κλπ. πλέον. Βλέπεις ότι είσαι άσχετος εντελώς κι εξακολουθείς να επιμένεις επί παντός επιστητού, όπως το έχεις στραβομάθει και κακοχωνέψει.

   >Τέλος, δέν βαρέθηκες νά χαλᾶς σάν τρόλ ὅ,τι πολιτικῶς χρήσιμο διαβάζεις καί δέν κατανοεῖ ὁ δογματικός, τάχα "ἐθνικός", ὑλισμός σου;<

   Σού αντιστρέφω το ερώτημα: δέν βαρέθηκες νά χαλᾶς τον καιρό σου, τρόλ, προσπαθώντας να κατασκευάσεις θεωρίες για πράγματα που δεν ξέρεις καί δέν κατανοεῖ ὁ ψευτοθρησκευτικός σου δογματισμός σου, για να παρουσιάσεις κάτι δήθεν "ψαγμένο" και "φιλοσοφημένο", κάτι λόγιο και περισπούδαστο, ταπεινώνοντας ακόμη και το θείο, κατεβάζοντάς το στα δικά σου ανθρώπινα, μικροσκοπικά μέτρα; Ε, ανθρωπάκο, δεν βαρέθηκες;

   Διαγραφή
 7. Απορώ με τους γκρινιάρηδες.
  Δηλαδή, τι περισσότερο περιμέναμε απο έναν εθνικό παιδαγωγικό θεσμό, του οποίου ο τίτλος περιέχει και ξενική λέξη;
  Λογικά, θα πρέπει να αναλαμβάνουμε μόνοι, ως γονείς, την εθνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, στέλνοντας στο διάβολο το Παιδαγωγικό Institute.

  Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε είκοσι χρόνια πρίν. .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν πιστευω οτι η ΕΕ εχει σχεση με τη συγγραφη σχολικων βιβλιων ιστοριας. Ποτε ξανα στο παρελθον δεν θυμαμαι προσωπικα τοσο συντονισμενη και αγωνιωδη προσπαθεια για τη διαγραφη της ιστορικης μνημης. Κυριως για το λογο αυτο η συμμορια απατεωνων και ψυχασθενων που παριστανει την κυβερνηση εκτιμω οτι ειναι η χειροτερη μετα τη δικτατορια της επταετιας 67-74. Ομως αυτο δεν θα περασει ετσι. Την ιστορια τα παιδια θα τη διδασκονται πλεον στα σπιτια τους αν εχουν γονεις συνειδητοποιημενους για τη σοβαροτητα της καταστασης η ακομα και στις εκκλησιες απο φωτισμενους παπαδες οπως το 21

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μένει να μάς πληροφορήσει σχετικά ο Dimitris D20 Ιουλίου 2017 - 1:46 μ.μ., που το ισχυρίζεται.

   Διαγραφή
 9. Οι 10 "επιστήμονες" που έκαναν την πρόταση των 50 σελίδων έχουν όνομα;
  Έτσι για να ξέρουμε σε ποιους θα δώσουμε φιλάκι όταν και αν τους συναντήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Just a naive question, how many of us have the government to thank for our Greek education (to various degrees)?
  Personally, I owe 90% of it to personal interest and love for Greece.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Α ρε παιδια απο ποσα χρονια τα λεμε και τα ξαναλεμε.............

  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001223/122375eo.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Βλέπω την ζωγραφιά της ευγνωμονούσης Ελλάδος και δεν ξέρω γιατί μού ΄ρχεται κόμπος στο λαιμό και το...σήκω χόρεψε κουκλί μου να σε δω να σε χαρώ, τσιφτετέλι τούρκικο κοκ...πόση ξεφτίλα προετοιμάσαμε για τους εαυτούς μας από τότε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.