31/3/14

Στρατηγική διαχείρισης του Δημόσιου χρέους της Κύπρου

Νέστορας Βασιλείου
Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η διαχείριση του δημόσιου χρέους, με τις αρχές του τόπου να καλούνται να προβούν σε λεπτούς χειρισμούς.
Ευαίσθητο σημείο της κυπριακής οικονομίας μπορεί να χαρακτηριστεί η διαχείριση του δημοσίου χρέους. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει μεσοπρόθεσμη στρατηγική ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της διαχείρισης του δημοσίου χρέους την τριετία 2014 - 2016.
«Μια στρατηγική σωστή όσον αφορά το δημόσιο χρέος πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τόσο το επιτόκιο, ώστε να μην υπάρχει ψηλό ποσό τόκων, αλλά να υπάρχει και σωστή διασπορά των λήξεων των ομολόγων ώστε να μπορεί να γίνεται αναχρηματοδότηση», δήλωσε ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης.

Το ύψος του Δημοσίου χρέους ανέρχεται στα 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 38,3% είναι χρέος στο εσωτερικό και 61,7% χρέος στο εξωτερικό. Από το σύνολο του δημοσίου χρέους το 4,1% είναι βραχυπρόθεσμο και το 95,9% μέσης και μακροπρόθεσμης διάρκειας. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες από το 2014 μέχρι το 2016 περιλαμβάνουν ετησίως βραχυπρόθεσμο δανεισμό και το χρεόγραφο ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας ύψους 1,9 δισ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 2016 περιλαμβάνουν 1 δισ. χρηματοδότησης αναγκών του 2017 λόγω του μεγάλου όγκου λήξεων το έτος αυτό.

- See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/113627#sthash.AC0jQ9A2.dpuf
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οι χρηματοδοτικές ανάγκες σε βάθος τριετίας έχουν ως εξής:
Το 2014 οι χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονται στα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2015 στα 5 δισ. και το 2016 στα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ  

«Για την περίοδο 2014 με αρχές του 2016, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους θα εκπληρωθούν μέσω του μνημονίου», είπε ο κ. Γιασεμίδης.

Εξαιρούνται ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός και το χρεόγραφο 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με το οποίο στηρίχθηκε η Λαϊκή Τράπεζα και πλέον έχει μεταφερθεί στον ισολογισμό της Τράπεζας Κύπρου.
Το χρεόγραφο λήγει το 2014 με δυνατότητα ανανέωσης του μέχρι το 2017.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω του μεγέθους και της χρονικής στιγμής λήξης του, το χρεόγραφο εμπερικλείει τους μεγαλύτερους κινδύνους αναχρηματοδότησης και επιτοκίου στο δημόσιο χρέος.

«Το ομόλογο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο ενεργητικό της τράπεζας. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή των όρων θα πρέπει να γίνει με σωστό σχεδιασμό, ώστε να μην υπάρξουν οποιεσδήποτε ζημιές ή να μειωθούν οι ζημιές που θα πρέπει να καταγράψει η τράπεζα στον ισολογισμό της», σημείωσε ο κ. Γιασεμίδης.

Το 2014 γίνεται πρόβλεψη για πιθανή αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών κατά 150 εκατομμύρια ευρώ λόγω της ενεργοποίησης των εγγυήσεων του κράτους προς διάφορους δανειζόμενους.
Στόχος του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών είναι η υλοποίηση σειράς ενεργειών, ώστε η Κύπρος να κατορθώσει με την έξοδό της από το πρόγραμμα στήριξης, να είναι σε θέση να χρηματοδοτείται από τις διεθνείς αγορές.

Σημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.