30/7/10

Η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων, παρουσιάστηκε από τον Ευ. Βενιζέλο

Τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τη νέα δομή διοίκησης του Στρατεύματος και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, όπως των αντιρρησιών συνείδησης, των εφέδρων πολεμιστών κλπ, παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με το νομοσχέδιο:
* Καθορίζονται τα ελάχιστα χρονικά όρια παραμονής σε κάθε βαθμό ώστε οι αξιωματικοί των παραγωγικών σχολών να συμπληρώνουν στο βαθμό του συνταγματάρχη 35 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
* Τυποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών, καθώς και η διαδικασία κρίσης για προαγωγή. Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται ο θεσμός της κρίσης, κατ' απόλυτη εκλογή, στους βαθμούς του αντισυνταγματάρχη και συνταγματάρχη, ενώ δημιουργείται μια μορφή «παράλληλης επετηρίδας» για όσους τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, έως ότου συμπληρώσουν την αναγκαία πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

Όλες οι σχετικές αποφάσεις είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες από τα Συμβούλια Κρίσης, στα οποία ο ενδιαφερόμενος είτε μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως, είτε μπορεί να ζητήσει να εμφανιστεί προσωπικά, ασκώντας το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Προβλέπεται επίσης πλήρες σύστημα διοικητικών προσφυγών, σύμφωνα με τα πορίσματα της νομολογίας των διοικητικών εφετείων και του Συμβουλίου Επικρατείας. Αντίστοιχες είναι και οι προβλέψεις για το πειθαρχικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

* Τυποποιούνται με σαφήνεια οι κατηγορίες αξιωματικών και υπαξιωματικών
* Ρυθμίζονται οι τρόποι εισόδου στο σώμα των Αξιωματικών
*Καθορίζεται το καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών
* Μετατρέπεται το Στρατολογικό Σώμα σε Στρατολογικό Σώμα-Σώμα Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. Ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε ότι για τα στρατολογικά γραφεία θα υπάρξει ειδική συνέντευξη Τύπου, ενώ ζητήθηκε από τους στρατιωτικούς δικαστές να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο Σώμα.
* Τυποποιούνται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων. Οι σχετικές αποφάσεις επιβάλλεται να είναι αιτιολογημένες ενώ ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ουσίας.

Κάθετη δομή διοίκησης
Επίσης με το νομοσχέδιο εισάγεται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις το πλήρες σχήμα της κάθετης δομής διοίκησης. Μεταξύ άλλων οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:
* Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων εντάσσονται πλέον στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης και διοικούν τους κλάδους τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται από αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
* Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων ασκούν τη διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
* Το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται των ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ που αποτελούν τους τρεις πυλώνες του. Οι κλάδοι, οι διευθύνσεις και οι λοιπές μονάδες των ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων, ομοιομορφία, διακλαδικότητα.

Ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε ότι για τις ειδικές κατηγορίες των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις και θα θεσπισθούν μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση από το σημερινό καθεστώς στο καινούργιο. Τα Γενικά Επιτελεία έχουν περιθώριο ένα μήνα για να υποβάλλουν τις τεχνικού χαρακτήρα προτάσεις τους.

Ο υπουργός παρατήρησε ότι οι διοικητικές ρυθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και εξυπηρετείται πλήρως το σχήμα της 35ετούς πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας - 40 συντάξιμα χρόνια, ενώ η νέα δομή διοίκησης επιβάλλει τη διακλαδική οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνοντας το συντελεστή ασφάλειας της χώρας.

Επίσης, ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποστούν μισθολογική μείωση, είτε βρίσκονται εντός οργανικών θέσεων είτε τίθενται στην «παράλληλη επετηρίδα».

Για τους αντιρρησίες συνείδησης ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας περί στρατολογίας των Ελλήνων στο πλαίσιο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των υποδείξεων του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο κ. Βενιζέλος προσδιόρισε ως ελάχιστο χρόνο διάρκειας της εναλλακτικής θητείας τους 14 μήνες και ως δίκαιο τους 15 μήνες.Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι:
* Δεν μας επεβλήθη από το ΝΑΤΟ η αλλαγή της δομής διοίκησης
* Δεν θα υπάρξει αλλαγή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ τον Αύγουστο
* Δεν αλλάζει τίποτε στις κρίσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων
* Η νέα δομή δυνάμεων είναι σχεδόν έτοιμη και θα παρουσιαστεί περί το Σεπτέμβριο.

Αποκατάσταση όσων πολέμησαν στην Κύπρο
Τέλος, δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο αποκαθίστανται όσοι συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα σχέσεων με τους ΟΤΑ ως προς τη χρήση στρατιωτικών ακινήτων, που παραχωρούνται από το ΥΕΘΑ.
Agelioforos.gr

10 σχόλια:

 1. Εγκρίθηκε η σύμβαση προμήθειας βλημάτων για τα Tor-M1 και τα OSA-AK/AKM
  29-07-2010 18:58:30
  Εκρίθηκαν το πρωί από την Υποεπιτροπή Εξοπλισμών της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και δύο συμβάσεις που αφορούν την υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-M1 (25 μονάδες) και OSA-ΑΚ/ΑΚΜ (39 συστήματα) σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των βλημάτων και την προμήθεια νέων. Η προμήθεια ήταν κατεπείγουσα λόγω λήξης ορίου ζωής των βλημάτων και επιτεύχθηκε μείωση της αρχικής τιμής κατά 30%. Η προμήθεια υπερψηφίστηκε και από τη Ν.Δ.. Το κόστος της πρώτης σύμβασης που εγκίρθηκε είναι περίπου 22 εκατομμύρια, η δε άλλη είναι μια σύμβαση-πλαίσιο τύπου FMS ή NAMSA αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών.

  Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους μετά από 4,5 δεκαετίες η Ελλάδα αναγνώρισε ότι κάποιοι πολέμησαν γι αυτήν στην Κύπρο!
  29-07-2010 15:23:50
  Αναγνωρίζονται επιτέλους από την Πολιτεία μετά 4,5 δεκαετίες οι πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων που έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώνα στην Κύπρο στα γεγονότα του 1964 και του 1967. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος στο νομοσχέδιο με τον τίτλο «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ε.Δ., στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», αναγνωρίζεται η πολεμική δράση των αξιωματικών, υπαξιωματικών και όλων όσων ενεπλάκησαν στις συγκρούσεις με τους Τουρκοκύπριους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συνάντηση Ε.Βενιζέλου με τον Βούλγαρο ομόλογό του
  28-07-2010 20:38:03
  Στο πλαίσιο της χθεσινής κοινής συνεδρίασης του Ανωτάτου Κυβερνητικού Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας στη Σόφια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομόλογό του κ. Anyu Angelov με τον οποίο συζήτησε για όλο το πλέγμα της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στον τομέα της αεροπορικής συνεργασίας, καθώς ο βουλγαρικός εναέριος χώρος είναι συνδεδεμένος με το CAOC της Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ. Αντικείμενο των συνομιλιών τους ήταν επίσης οι κοινές δραστηριότητες των δύο χωρών στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Αμύνης της ΝΑ Ευρώπης (SEEDMC) και της δύναμης της πολυεθνικής Ταξιαρχίας NA Ευρώπης (SEEBRIG), που τελεί υπό τις εντολές της, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ομάδα Μάχης (HELBROC) στην οποία εκτός από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία μετέχουν επίσης η Ρουμανία και η Κύπρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Προβληματισμός και αβεβαιότητα στο ΓΕΕΘΑ από τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.
  29-07-2010 19:54:19
  Αυξημένος εξακολουθεί να είναι ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο (ΕΕΧ) κάτι που προβληματίζει τα ελληνικά επιτελεία αναφορικά με τις μελλοντικές προθέσεις της Τουρκίας. Δύο είναι τα στοιχεία που απασχολούν περισσότερο την ελληνική πλευρά, όπως σχολίασαν στο defencenet.gr πηγές της ΠΑ:

  Πρώτον ο μεγάλος αριθμός των οπλισμένων αεροσκαφών, εγκαταλείποντας από ότι φαίνεται η Άγκυρα το ιδιότυπο «φλερτ» με τις «άοπλες πτήσεις» -τουλάχιστον στο διπλωματικό επίπεδο- και δεύτερον ο επίσης μεγάλος αριθμός των παραβιάσεων και ειδικά αυτών. Κατά τα άλλα και σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΠΑ είχε αρκετή δουλειά καθώς 20 τουρκικά αεροσκάφη, διαμοιρασμένα σε τρεις σχηματισμούς, εκ των οποίων τα 10 έφεραν οπλισμό, πραγματοποίησαν 10 παραβιάσεις του ΕΕΧ και 3 παραβάσεις των κανόνων του FIR Αθηνών. Η όλη δραστηριότητα εξελίχθηκε στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο.

  Η αυριανή ημέρα, σύμφωνα πάντα με την ΠΑ αναμένεται να είναι κρίσιμη και απολύτως ενδεικτική αναφορικά με τις τουρκικές προθέσεις. Και τούτο γιατί η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα ειδικά τις Παρασκευές είναι πάντα μειωμένη.

  Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Επιστράτευση των απεργών ιδιοκτητών φορτηγών
  29-07-2010 20:03:05
  Ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι η διαδικασία επίδοσης των φύλλων πορείας στους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης που απεργούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον υπουργό Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα. Η διαδικασία αποστολής των εγγράφων κλήτευσης σε όλες τις νομαρχίες της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη, σε εφαρμογή της απόφασης του πρωθυπουργού για πολιτική επιστράτευση των απεργών.

  Όπως δήλωσε ο νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις έχουν ήδη λάβει από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τη σχετική εγκύκλιο για επιστράτευση των ιδιοκτητών, των οδηγών και των βυτιοφόρων υγρών καυσίμων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Έτσι παραδόθηκαν απόρρητα στοιχεία για τα προγράμματα των Ε.Δ.! - Ε.Βενιζέλος: "Το έγγραφο υπάρχει"!
  29-07-2010 08:48:33
  Μία απάντηση ως προς το πώς έλαβαν πλήρη γνώση τα μέλη της αντιπροσωπείας της τρόικας που συναντήθηκαν χθες με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Βενιζέλο, του ΕΜΠΑΕ και του λεπτομερούς σχεδιασμού των Επιτελείων δίνει λεπτομερέστατη αναφορά για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Π.Ν. που έστειλε σε ένα από τα μέλη της τρόικας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το θέμα της διαγραφής του προστίμου των ΕΝΑΕ, ο (κατά γενική ομολογία αποτελεσματικός και συμπαθής, αλλά σφάλων προφανώς από άγνοια, εν προκειμένω) γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας Ηλίας Πλασκοβίτης για το θέμα των ΕΝΑΕ. Αποδεικνύεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι τα οικονομικά υπουργεία διαρρέουν-παραδίδουν συστηματικά στην τρόικα άκρως απόρρητα στοιχεία, εν γνώση του ειδικού χειρσμού που απαιτούνται τα έγγραφα αυτά και εδώ πλέον έχουμε μείζον πολιτικό ζήτημα. Διότι ανάλογες αναφορές από τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών έχουν υπάρξει για τα ΕΜΠΑΕ του Στρατού και της Αεροπορίας, προς άλλους αποδέκτες της τρόικας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαμαρτυρία με ... γουρουνοκεφαλή και μπογιά για το τζαμί - Και ηλεκτρονική προκήρυξη στο You Tube!
  29-07-2010 20:47:40
  Ένα περίεργο συμβάν είχαμε στο χώρο του Ναυτικού Οχυρού του Βοτανικού, όπου κάποιοι διαμαρτυρόμενοι για την επιλογή του χώρου ως οικόπεδο ανέγερσης τζαμιού, προέβησαν σε μιά πρωτότυπη κίνηση διαμαρτυρίας με το να αφήσουν μια γουρουνοκεφαλή (!) στον προαύλιο χώρο του Προμηθευτικού Οργανισμού του Ναυτικού (ΠΟΝ) και να την περιχύσουν με κόκκινη μπογιά! Το όλο συμβάν θα μπορούσε να "περιοριστεί" εκεί, αν δεν υπήρχε μία "ηλεκτρονική προκήρυξη, άκρως απειλητική στο You Tube (!) με την οποία καταφέρονται όχι μόνο κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά των Αρχηγών των Επιτελείων, της Εκκλησίας κλπ που "ανέχονται τέτοια γεγονότα>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σε υψηλή προτεραιότητα στο ΕΜΠΑΕ η προμήθεια δύο νέων Α/Α συστημάτων μακρού βεληνεκούς
  04-07-2010 13:22:52
  Με υψηλή προτεραιότητα στο νέο ΕΜΠΑΕ 2011-1015, εγκρίθηκε από την Πολεμική Αεροπορία η προμήθεια νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μακρού βεληνεκούς (ΗSAM). Η προμήθεια θα αφορά δύο ή τρεις, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, πλήρεις συστοιχίες και εδώ φαίνεται ότι θα έχουμε μία «υψηλής εντάσεως» σύγκρουση μεταξύ του αμερικανικού Patriot PAC-3 και των ρωσικών S-300PMU-2 ή S-400 αν τελικά οι τελευταίοι είναι διαθέσιμοι από την Ρωσία. Το κονδύλι του προγράμματος έχει προσδιοριστεί στα 347 εκατ. ευρώ και αν κρίνουμε από το κόστος των έξι συστημάτων Patriot PAC-3 που παραγγέλθηκαν το 1998 ισοδυναμεί με το κόστος ακριβώς δύο συστοιχιών. Οι έξι συνολικά συστοιχίες που παραγγέλθηκαν και αντικατέστησαν σύστημα "NIKE", με τους 296 πυραύλους GEM ανήλθε σε 1.139.000.000 δολάρια.

  Τρεις ακόμη συστοιχίες του προηγούμενου μοντέλου PAC-2 παραδόθηκαν στην Ελλάδα υπό τη μορφή δανεισμού, μαζί με 110 πυραύλους ακόμη, οι οποίες όμως τελικά αποσύρθηκαν μετά την παράδοση των παραγγελθέντων συστημάτων. Η ελληνική σύνθεση του συστήματος περιλαμβάνει 6 αντί για 4 εκτοξευτές M901. Αυτή την στιγμή η Πολεμική Αεροπορία είναι η πρώτη και η μόνη παγκοσμίως που έχει στο δυναμικό της δύο εντελώς διαφορετικά αντιαεροπορικά συστήματα μακρού βεληνεκούς και αυτή είναι μία πραγματικότητα που έχει τα θετικά και τα αρνητικά της και θα εξακολουθήσει να υφίσταται και τις επόμενες δεκαετίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δ.Δρούτσας: Από την ελληνοτουρκική "στρατηγική σχέση" του Μαϊου στα "ελλείμματα αξιοπιστίας"
  26-07-2010 22:07:50
  Oι τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και οι εξελίξεις στο Κόσσοβο ήταν τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας, σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.
  Σε ότι αφορά την Τουρκία, ο Δ. Δρούτσας, όπως δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, τόνισε στους ομολόγους του ότι με τη συμπεριφορά της και τις ενέργειές της η τουρκική πλευρά εμφανίζει "ελλείμματα αξιοπιστίας" τόσο έναντι της Ελλάδας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως δε σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις της να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας με τα ευρωπαϊκά κράτη, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. θέλω να ξέρω ,ότι όλα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στην αποτελεσματικότατα του στρατεύματος.
  Υπάρχει μέριμνα που να αναφέρει την περιφέρεια της κοιλιάς των στρατιωτικών, πόσοι θα πρέπει να είναι ????
  Αξιωματικοί κρίνουν σωστά σε τεραστία πίεση ????
  τουλάχιστον θα περνούν 3 φορές την εβδομάδα στίβο μάχης
  θα υπάρξει διαχωρισμός ποιος θα εκτελεί της αγγαρείες .δηλ. ο μάχιμος όλα,
  οι γιομάτες στα γραφεία ,
  οι αντιρρησίες ταχυδρόμοι,
  οι γλείφτες στα σπίτια τους,
  και οι άσχετοι σε όλες της θέσις κλειδιά .
  θα βλέπουμε επιτέλους οργανωμένες διμοιρίες να κατακλύζουν όλα τα βουνά και λαγκάδια για να εκπαιδευτούν.
  θα υπάρξουν επιτέλους οι αξιοκρατικές προαγωγές που έχουν γνώμονα το άτομο και δυνατότητες του ,
  η το μέγεθος του βύσματος.
  Ύπαρξη του στρατού είναι να υπερασπίζει την πατρίδα του,
  πρέπει να μάθει να σκοτώνει ανθρώπους ,
  πρέπει να συνηθίζει να βγάζει το αίσθημα τις >>>>>επίθεσις >>>>>>και επιβιώσεις , καταλαβαίνεις.
  η ξοδευόμαστε πασχίζουμε, χαλάμε λίπος, και όταν χρειαστούμε εκπαιδευμένο στρατό ,
  τότε καταλαβαίνουν ότι στέλνουν κρέας στους λύκους΄΄?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.